Teenindustaseme tõstmise võimalused liinil Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla

Nassar, Anne-Ly (2017) Teenindustaseme tõstmise võimalused liinil Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla. [thesis] [en] To Further Improve the Service Level on the Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla Bus Route.

[thumbnail of Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (116kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada liini Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla teenindustaseme kitsaskohad ning pakkuda välja võimalused teenindustaseme tõstmiseks antud liinil. Töö põhiosas on kirjeldatud kvalitatiivse ülevaateuurimuse koostamise ja läbiviimise etapid ning andmete analüüsimeetodid ning tulemused. Autor viis läbi liini kasutajate seas küsitluse, osalusvaatlused ühissõidukis ning süvaintervjuud kohalike omavalitsuste ja Viljandi Maavalitsusega. Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada teenindustaseme kitsaskohad. Küsitluses osales kokku 71 vastajat ajavahemikul 01.03.2017-01.04.2017. Samal perioodil viidi läbi ka osalusvaatlused. Vaatluse ja süvaintervjuude tulemusel sai autor ülevaate hetkeolukorrast ja teadaolevatest probleemidest liinil. Pärast lõputöö valmimist viiakse Viljandi Maavalitsuses läbi fookusgrupp Viljandi Maavalituse arengu ja planeerimisosakonna juhi ja ühistranspordi järelvalve spetsialistidega, et leida võimalikud lahendused teenindustaseme tõstmiseks. Uuringust selgus, et kõige tihedamini kasutavad ühistransporti Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla liinil üliõpilased ja õpilased. Pensionärid ja kodused inimesed kasutavad ühistransporti vastavalt vajadusele ning ettevõtjad ja töölised kasutavad liiklemiseks peamiselt isiklikku sõiduvahendit. Ühistransporti kasutatakse vaid siis, kui isiklik sõiduvahend on katki või paranduses. Ettevõtjad ja töölised ning pensionärid ja kodused inimesed on kõige vähem antud liinil rahul liiklussagedusega. Nende arvates on Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla liinil liiga vähe väljumisi või on väljumis- ja saabumisajad ebasobivad. Õpilased on kõige vähem rahul ühissõidukite seisundiga – ühissõidukite istmed on ebamugavad ning need on nii seest kui väljast mustad ning katkised. Kõik uuringus osalejad olid kõige rohkem rahul bussijuhtide tööga. Vastanute arvates on bussijuhid viisakad ning abivalmid, vaid erandlikel juhtumitel on bussijuhtidele ebaviisakat käitumist ette heidetud. Samuti selgus, et liinil 49 kasutavad ühistransporti enim pileti ostnud sõitjad ning liinil 54 rohkem õpilased, seda seetõttu, et tegu on vaid koolipäevadel teenindava liiniga. Samuti sõltub mõlemad liinil busside täituvus oluliselt kellaajast ja päevast. Täituvus on suur hommikuti ja peale lõunat ning õhtuti on bussid pigem tühjad. Lõputöö viimases osas on välja toodud ettepanekud teenindustaseme tõstmiseks antud liinil.

Abstract [en]

The purpose of this thesis was to find out the public transport line Viljandi-Õisu-Abja-Paluoja-Mõisaküla service level bottlenecks and provide options to enhance the level of service on the route. The main part of this thesis gives an overview of the qualitative study; preparation and implementation of the process, how the data was analysed and the results. Also among the users of the line an enquiry was made. The author of the thesis also made participatory observations and in-depth interviews with the local authorities and with the authorities from the county of Viljandi. A total of 71 people participated in the survey from 01.03.2017 to 01.04.2017. The participatory observations were made in the same time period. The results of the observations and in-depth interviews gave a good idea about the situation and what problems there are at the moment. After the completion of the thesis a focusgroup will be formed by Viljandi County development and planning department manager and public transport supervisor specialists to find possible solutions how to improve service quality. Results from the enquiry show that this bus line is mostly used by studends and people who study in universities. Retired persons and people at-home use the public transport according to their needs and entrepreneurs and workers mostly use their own transport. They only use public transport when they are force to. Entrepreneurs, workers, pensioners and at-home people think the biggest problem is too low traffic volume. They find that there are too few departures or that the departure and arrival times are inappropriate. Students are the least satisfied with the condition of the public transport vehicles. Seats are uncomfortable, broken and dirty from both inside and outside. All study participants were most satisfied with the busdrivers work. Participants believe that busdrivers are polite and helpful and only on rare occations rudeness was reported. Study also revealed that bus route 49 was mostly used by people who buy tickets but bus route 54 was mostly used by students. It is explained by the fact that route 54 only drives on schooldays. The amount of passengers on both of these lines is greatly time and date dependant. People use these busses mostly in the morning or afternoon and departures in the evening have only few passengers. In the last part of the thesis there are outlined proposals to enhance the level of service on the route.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Anne - Ly Nassar
Date Deposited: 07 Jun 2017 10:43
Last Modified: 30 Aug 2019 19:38
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2646

Actions (login required)

View Item View Item