Õpiobjekti tutvustus

Õpiobjekt on koostatud TTK rõiva- ja tekstiiliteaduskonna rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia ning rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse õppekava tudengitele materjaliõpetuse aine tekstiilitootmise tehnoloogia ühe osana - kangaste viimistluse teema käsitlemiseks. Lähemalt käsitletakse kangaste ettevalmistavaid ja esteetilisi viimistlusi. Õpiobjekt kasutatav ka teiste koolide ja erialade õpilaste hulgas, kelle õppekavasse kuulub tekstiilmaterjaliõpetus.

Käesolev õpiobjekt selgitab viimistlusega seotud mõisteid, annab ülevaate viimistluse jaotustest erinevate kriteeriumite alusel ja kirjeldab lähemalt tänapäeval kangatööstuses enamkasutatavaid kangaste ettevalmistavaid ja esteetilisi viimistlusi. Käesolev õpiobjekt ei käsitle värvimise ja trükkimise teemat, mis kuulub küll viimistluse alla, kuid on sisult väga mahukas ja eeldab eraldi käsitlemist.

Õpiobjekti sisu omandamisel teab õppija kangaste viimistlusega seotud olulisemaid termineid, viimistluste liigituste põhimõtteid, ettevalmistavate ja esteetiliste viimistlustega seotud protsesse, tähtsust ja rakendatavust; oskab tähele panna lihtsamaid visuaalselt äratuntavaid kangaste ettevalmistavaid ja esteetilisi viimistlusi.

Õpiobjekti sisu on kergem mõista ja omandada õppijatel, kellel on vähemalt algteadmised tekstiilkiududest, nende klassifikatsioonist ja põhiomadustest. Kasuks tulevad ka (tekstiili)keemiaalased teadmised.

Sisu loomisel on autor kasutanud refereeringuid kaasaegsete ingliskeelsete õppematerjalide teemakohastest peatükkidest ning kohandanud informatsiooni sisu ja hulka vastavalt TTK tudengite õppekavas ettenähtud väljunditele. Sisu loomisel on autor tuginenud ka oma isiklikele teadmistele ja tähelepanekutele maailmas erinevaid kangatootmise ettevõtteid külastades. Sisu vahendamisel on olulisemate terminite juures ära toodud ka ingliskeelne termin, et kergendada ingliskeelse erialase terminoloogia sisu mõistmist hilisemal enesetäiendamisel originaalallikaid kasutades.

Õpiväljundite saavutamiseks peaks orienteeruvalt aega kuluma 4 -6 tundi.

Õpiobjektis kasutatud fotod on autori pildistatud.

Autor: Diana Tuulik, Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva- ja tekstiiliteaduskonna materjaliõpetuse lektor

 

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

D.TUULIK 2013