Kitsa tarneahela optimeerimine Roclite OÜ näitel

Mihkel, Vahar (2017) Kitsa tarneahela optimeerimine Roclite OÜ näitel. [thesis] [en] Lean supply chain optimization Roclite OÜ example.

[thumbnail of Lõputöö-Mihkel Vahar.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (77kB)

Abstract

Uurimistöö eesmärk oli luua uus kitsas tarneahel Roclite OÜ-le. Vajadus selleks tekkis kahe lisavormi soetamisega lisaks olemasolevale neljateistkümnele. Tulenevalt sellest vana tarneahel enam ei toiminud. Kui muudad ühte lüli ahelas, muutub selle tulemusel terve ahel. Mõõtmise, jälgimise, pildistamise ja filmimise tulemusel kogutud andmete põhjal tuvastas autor vanas tarneahelas järgnevad kitsaskohad. • Esines mitteväärtust lisavat aega, mis tuleks elimineerida • Doseerimise osakonnas esines töötajate alakasutust • Tuleks üle vaadata tootmise vahetusjuhtide tööülesanded • Tuleks üle vaadata U-plokkide osakonna masinate paigutus . • Isikukaitsevahendite kasutamine ei ole piisav. Võttes arvesse kahte saabuvat uut lisavormi, kogutud andmeid ja teooriat, koostas autor Roclite OÜ-le uue kitsa tarneahela ning tegi ettepanekud ja soovitused. 16 vormi omamine ei suurenda märkimisväärselt doseerimise, vormide liigutamise ja õlitamise ning massiivide lõikamise protsesside aega. Ajaliselt võib arvestada, et selleks protsessiks kulub endiselt keskmiselt 2,5 tundi, küll aga ühtlustub uue kitsa tarneahela tulemusena autoklaavide kasutamine juhul, kui igas autoklaavis kasutatakse lisaks kahte lisamassiivi. Muudatuse tulemusena kaovad autoklaavide ooteajad ning iga lõikamise tsükli järel saab kohe autoklaavid sulgeda. Kui vanas tarneahelas avati ööpäeva jooksul kolm autoklaavi, siis uues ahelas avatakse neli. Selle tulemusena tõuseb tootlikkus 28,41 protsenti. Lisaks vähendatakse pakkimise tööliste arvu nelja inimese võrra. See saavutatakse tänu sellele, et doseerimise operaatorid tulevad appi pakkima tehnoloogiliste seisakute ajal, kui neil pole tööd. Seega jääb igasse vahetusse üks pakkija pluss transport. Koos doseerimise operaatoritega on kokku kolm töötajat pluss transport. Üks töötaja töötab massiivide liigutamise manipulaatoritega, kaks tegelevad rihmade panemise ja teiste ettevalmistustöödega. Samuti soovitab autor üle vaadata tootmise vahetusjuhtide ülesanded ning jagada need operaatorite vahel. Vaatluse käigus selgus, et enamiku ajast teostasid vahetusjuhtide ülesandeid operaatorid ning vahetusjuhte oli harva tootmishoones näha. Igas vahetuses võiks olla vanemoperaator, kes vastutab kogu üksuse eest. Selleks pakub autor välja näiteks lõikamise, massiivide liigutamise ja autoklaavide täitmise ning avamise operaatori, kes ka praegu praktiliselt koordineerib kogu protsessi. Arvestades eelnevat ja pakkimises pakutud muudatusi, oleks võimalik vähendada tööjõudu kaheksa inimese võrra. See aitaks omakorda kokku hoida püsikuludelt ja tõuseks tootlikkus töötaja kohta. U-plokke toodetakse hetkeseisuga kuus plokki tunnis. Jälgimisel selgus, et ajad varieerusid protsessis 13 minutit. Kui saavutada tehnoloogiline seisuaeg 20 minutit, oleks väljatulek üheksa plokki tunnis, mille ettevõte peaks endale ka sihiks võtma. Selle saavutamiseks pakub autor välja uue masinapaigutuse. Praegusel juhul on operaatoril palju ülemääraseid liigutusi, mis aeglustavad protsessi ja väljatulekut. Samuti võiks ettevõte soetada käsikahveltõstuki, millega operaator saaks lõikusesse minevad kivid töölaua kõrgusele tõsta. See kiirendaks protsessi, töölistel ei tekiks sundasendeid ja lihasvalusid ning töökeskkond muutuks ergonoomilisemaks. Üle tuleks vaadata ka sae stopper ja võimalusel välja vahetada see ühe vastu, kuna kahe stopperi seadistamine võtab palju aega. Labori töötaja tööaja kaardistamise kokkuvõtteks võib öelda, et laborandil on vahetuses väga palju erinevaid ülesandeid ning tal on vaja teostada väga palju erinevaid teste ja katsetusi. Laborandi töömaht sõltub lisaks ka sellest, kui palju on vahetuses erinevaid vormidesse valamisi ja autoklaavide avamisi. Sellest tulenevalt on laborandi töö väga tähtis ja vastutusrikas, kuna selle käigus kontrollitakse kogu sissetuleva tooraine ja väljamineva lõpptoodangu kvaliteeti. Seega on oluline, et selles üksuses oleks igas vahetuses piisavalt ressurssi. Kokkuvõtteks võib öelda, et uus tarneahel on efektiivsem kui endine. Tõuseb üld-, kui ka tootlikkus töötaja kohta. Vähenevad püsikulud ning toote omahind. Autor soovitab uue ahela kohe peale uute vormide saabumist kasutusele võtta ja muudatused sisse viia.

Abstract [en]

The research aim was to create a new lean supply chain for Roclite OÜ. The new chain was required because two additional forms were acquired to the existing fourteen. The acquisition made the old supply chain obsolete. If you change one link in a chain that results in changes in the entire chain. As a result of measuring, observing, photographing and filming the author discovered the following weaknesses in the old supply chain. • There were occurrences of no value adding time which should be eliminated • Employees in the dosage department were under utilised • The production shift managers’ duties should be reviewed • The U-block equipment location should be reviewed • Personal protective equipment is insufficiently used Taking into account the two new additional forms, gathered data and presented theory the author created a new lean supply chain, made suggestions and recommendations for Roclite OÜ. Owning 16 forms does not significantly increase dosage, form relocation and oiling as well as cake cutting time. The process will still require on average 2.5 hours, but with the lean supply chain adding two additional cakes to each autoclave will even out the use of autoclaves. The change will eliminate autoclave waiting times, which means that after each cutting cycle the autoclaves can be shut immediately. During the 24-hour day in the old supply chain three autoclaves were opened. The new supply chain opens four autoclaves which increases production by 28.41 percent. Packaging employees will be reduced by four persons. Dosage operators will come and assist with packaging while technological interruptions occur and the operators have no work. Each shift has a packager plus transport. Including the dosage operators there are three workers plus transport. One worker works with the cake manipulator and two place belts and perform other preparatory tasks. The author recommends reviewing the production shift manager duties and dividing these among the operators. Most of the time it was observed that operators performed the duties of shift managers who were seldom seen in the production building. Each shift should have a senior operator who is responsible for the entire unit. Currently the operator that cuts, relocates cakes, fills and opens the autoclaves essentially coordinates the entire process anyway and the author recommends naming this operator as the senior operator. Considering the above and the previously described packaging changes, required employees would be reduced by eight persons which would mean a reduction of fixed costs and increase productivity per person. Currently six U-blocks are produced in one hour. Observation showed that the process times varied by 13 minutes. If technological still time of 20 minutes is achieved production would be nine blocks per hour which should be the company’s aim. The author thinks the aim can be achieved by relocating the equipment. Currently the operator has excessive movements which slow the process and reduce output. The company should consider investing in a hand forklift which the operator can use for raising blocks to be cut level with the worktable. The process becomes more efficient, the work environment more ergonomic meaning the workers have less forced positions and muscle aches. The saw stoppers should be reviewed too. Currently adjusting two stoppers takes a lot of time and if possible they should be replaced by one stopper. Mapping the tasks of the lab worker indicated that the lab worker has many different tasks during a shift and many different tests and experiments need to be performed. The work amount was dependent upon the casting quantity into different forms and autoclave openings. The tasks of the lab worker are very important. Effectively the lab worker is responsible for the input raw material quality as well as the outgoing final product quality. It is important to ensure that the given unit has sufficient workers per shift. In summary the new supply chain is more efficient than the previous one. The general as well as worker specific productivity increases. Fixed costs are reduced as is the production cost. The author recommends implementing the new chain and changes immediately after the new forms are utilised.

Item Type: thesis
Advisor: Inga Stelmak
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Supply Chain Management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Mihkel Vahar
Date Deposited: 07 Jun 2017 10:00
Last Modified: 31 Aug 2019 08:21
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2632

Actions (login required)

View Item View Item