Lao kitsaskohtade parendamise võimalused ABB AS Mootorite ja Generaatorite tehase näitel

Kull, Kerli (2017) Lao kitsaskohtade parendamise võimalused ABB AS Mootorite ja Generaatorite tehase näitel. [thesis] [en] Finding emprovement possibilities for bottlenecks in the warehouse of ABB AS Motors and Generators factory.

[thumbnail of Kerli Kull Lõputöö 07.05.2017.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (773kB)
[thumbnail of Lisad.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (206kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (105kB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö käigus idendifitseeris autor Mootorite ja Generaatorite tehase laos esinevad kitsaskohad ning esitas parendusettepanekuid nende likvideerimiseks. Autor kogus andmeid vaatluste, intervjuude ja mõõtmiste teel ning esitas ettepaneku osalise uue planeeringu kohta. Autor jälgis komplekteerimistegevusi, protsesse vastuvõtualal, pakkimis-ja väljastusalal ning kogus infot esilekerkivate kitsaskohtade kohta. Teise suunana analüüsis autor riiulisüsteemi olemust ja kogus andmeid materjalide ladustamisviiside kohta. Lõpuöö alguses esitas autor uurimisküsimused, millele leiti töö koostamise käigus vastused. Kõige suuremad raiskamised tulenevad aja- ja ruumikasutusest. Töölised teevad palju üleliigseid liigutusi, mis on osaliselt seotud ka lao ebaefektiivse planeeringuga. Komplekteerijad raiskavad aega riiuli-kohalt materjalide otsimisele, mida parema hoiukohasüsteemi puhul oleks võimalik vältida. Parim lahendus nende kitsaskohtade kaotamiseks oleks uus ja tõhusam planeering ning suured muudatused riiulisüsteemis. Laopinna optimaalsem ruumikasutus saab alguse väljastus- ja vastuvõtuala reorganiseerimisel. Uue väljastusala puhul kaotatakse igapäevane kolmetunniline vastuvõtuprotsessi seisak. Uue vastuvõtuala puhul väheneb tõstukite liikumisteekond, kaotatakse pöördekoht ning kõige probleemsem umbala. Järgneb riiulitalade kõrguste muutmine vastavalt vajadusele ja uue lisakorruse loomine igale posti-vahele. Ladu saab juurde palju ladustuspinda. Tulevikus tuleks analüüsida tornsüsteemi kasutusele võtmist peenkaupade puhul. Ebastandardsete materjalide puhul tuleb teha tarnijatega koostööd pa-kendite ja materjalide arvu kohalt, et võimaldada nende efektiivset riiulisse paigutamist. Arukas oleks kasutusele võtta suurem hulk hoiukohtade numbreid, et kauba tuvastamine oleks kiirem. Käesoleva lõputöö kirjutamisega on jõutud püstitatud eesmärgini ning uurimuse käigus teostatud analüüs aitab paremini mõista muudatuste läbiviimise vajalikkust laos. Pärast eksperdihinnangut tehakse laos muudatused ning tuginedes antud lõputöös leitud infole on võimalik mõõta hiljem läbiviidud muudatuste kasumlikkust või kahjumlikkust. Töös esitatud andmed annavad sisendi laotegevuse tootlikkuse tõstmiseks ning ühtlasi ettevõtte töö tõhustamiseks.

Abstract [en]

During this thesis the author identified bottlenecks that occure in the warehouse of Motors and Generators factory and gave some proposals for improvenment actions. The autohor gathered information by surveys, interviews and measurements and submitted a proposal for a new layout plan. Author observed gathering processes, receipt processes, packing and output processes and gathered information about occuring bottlenecks. For another topic, author analysed the warehouse storage system and gathered information about shelves that are used in this warehouse. At the beginning of this thesis author presented two research questions that were answered during this preparation. The most significant waistings appeared in time and space usage. Workers made a lot of unnecessary movements, which are partly connected to unefficient warehouse layout plan. Packers waisted their time for looking materials from the shelves. This process is possible to improve with better warehouse storage system. The best solution to eliminate these bottlenecks is new and better planning and major changes in shelf system. More optimal use of the warehouse space will begin with moving the dispatch and reception areas to different places. Founding the new dispatch area, three-hour delay for receiving processes would be avoided. Founding the new receipt area will decrease the trajectory of machines and 90-degree turn will also be avoided. The best thind would be losing the area that is approacheble from only one side. Changing the heights of the beams fallows the next. It will be done according to the needs. Creating a new additional beam for every shelf is the next step that makes more sufficient surfaces to the warehouse. About small merchandise, it would be advisable to use tower system in the future. Substandard materials should be analysed and negotiated with supplier and procurement department about the best packaging method and amount of pieces that are transported together. That would enable the efficiant positioning to the shelves. It would be also advisable to use more numbers of the storage locations that ensures the faster recognition of the goods. During the process of writing this thesis, author reached the purpose that was set in the beginning. Analyse that has been made during this thesis will help understand the need for changes in the warehouse to provide more efficient working processes. After the evaluation of experts some changes will be made. Based on the information found in this thesis it is possible to measure the benefits and losses that occures after the changes. All this presented data will give an input to increase productivity of warehouse and also encance the work of the company.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Co-advisor: Vadim Svintsov
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kerli Kull
Date Deposited: 07 Jun 2017 09:57
Last Modified: 30 Aug 2019 19:35
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2630

Actions (login required)

View Item View Item