Laoteenuse sisseostmine või uue laohoone rajamine - kuluefektiivseim lahendus Salutaguse Pärmitehas AS näitel

Heinaru, Raidar (2017) Laoteenuse sisseostmine või uue laohoone rajamine - kuluefektiivseim lahendus Salutaguse Pärmitehas AS näitel. [thesis] [en] Outsourcing of Warehouse Services or Building a New Warehouse – Cost-Efficient Solutions for AS Salutaguse Yeast Factory.

[thumbnail of Lõputöö, Raidar Heinaru, KTL 81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (449kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärk oli välja selgitada Salutaguse Pärmitehas AS jaoks kuluefektiivseim lahendus valmistoodangu käsitlemisel ja ladustamisel. Eesmärgi elluviimiseks kasutas autor võrdlevat tasuvusanalüüsi sisseostetava teenuse ja uue võimaliku laohoone juurdeehituse näol. Analüüsimiseks kasutas autor ettevõttepoolseid andmeid, mis olid talle kättesaadavks tehtud. Autor pakkus välja ühe võimaliku variandina kulude kokkuhoidmiseks uue laohoone ehitamist, loobudes seejuures teenusepakkujate teenustest. Püstitati kolm uurimisküsimust: 1. Millised on sisseostetava laoteenuse kitsaskohad? 2. Millised on uue laohoone rajamise kitsaskohad? 3. Milline on kuluefektiivseim lahendus? Lõputöö teoreetiline osa jagunes kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis andis autor ülevaate laonduse ajaloost ja määratlusest. Põgusalt kirjeldati ladude jaotust, operatsioone, planeeringut ja asukohta, mis aitasid töö hilisemas faasis paremini mõista planeeritava lao tehnilisi näitajaid. Teine peatükk käsitles ettevõtte tarneahelat ja selle juhtimist. Autor kirjeldas ettevõtte kitsast ja laia tarneahelat, andes ülevaate ettevõtte põhi- ja abiprotsessidest. Kolmas peatükk oli pühendatud ettevõtte tutvustamisele. Ülejäänud osades keskendus autor enda poolt tõstatatud küsimustele vastamisele ja arvutuste tegemisele. Uurimisstrateegiaks oli juhtumianalüüs (peamine meetod: kvalitatiivne meetod). Teised kasutatavad meetodid olid andmete kogumine ettevõtte andmebaasidest ning intervjuu ettevõtte võtmeisikutega. Autor kogus kokku andmed teenuse sisseostmisest tekkivate kulude kohta ning võrdles neid uue võimaliku laohoone juurdeehitusest tekkivate kuludega (s.h püsi- ja muutuvkulud) ning tegi vastava tasuvusanalüüsi, et leida kuluefektiivseim lahendus. Investeeringu maksumuse välja arvutamiseks küsis autor hinnapakkumisi erinevatelt ettevõtetelt. Tasuvusanalüüsis selgus, et kulude kokkuhoidmise eesmärgil oleks mõttekam loobuda laoteenuse sisseostmisest ning ehitada ettevõtte territooriumile uus laohoone. Selline lahendus aitaks ettevõttel säästa raha igal aastal ca. 40,91%. Antud lõputöö täitis oma eesmärki, uurimaks kuluefektiivseimat varianti laoteenuse sisseostmise ja ettevõtte uue laohoone ehitamise vahel. Käesolevat uuringut saavad kasutada Lallemad Group emaettevõte (finantseeringute otstarve) ning AS Salutaguse Pärmitehas.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis Outsourcing of Warehouse Services or Building a New Warehouse – Cost-Efficient Solutions for AS Salutaguse Yeast Factory is to find the best warehousing solution for AS Salutaguse Yeast Factory. Due to low capacity of the factory’s own warehouse, they have to outsource this service from external companies. It will cause extra costs for the company. The author of this graduation thesis has analysed all the costs caused by the current situation and has calculated what the costs would be if the company resigned all the contracts with outsourcing companies and built its own warehouse. To do this, the author has gather all the data about outsourcing services, has calculated the needed space and inventory for the new warehouse and has analysed all this information. All the data has been taken from the company’s databases and collected by the interviews with the company´s manager. The observation period was for 12 months (01.01.2016-31.12.2016) which was divided into one month periods. Three main questions were set: 1) What would be the bottlenecks of outsourced warehouse services? 2) What would be the bottlenecks of the new warehouse? 3) What would be the cost-effective solutions? The method of investigation was the case analysis, analysis of documents and the interview with the company´s manager. The author asked quotations from different companies for finding the cheapest cost for the warehouse and inventory. The author also made a list of fixed and factor costs. According to the cost-benefit analysis, the author is convinced that the best solution for the company would be the new warehouse which means it might be profitable to resign the current contracts with outsourcing companies. That kind of solution would save 40.91% of money every year.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Raidar Heinaru
Date Deposited: 07 Jun 2017 13:07
Last Modified: 31 Aug 2019 08:21
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2629

Actions (login required)

View Item View Item