Profile Vehicles Baltic OÜ osavalmistuse varude juhtimise võimalused

Gertu, Talva (2017) Profile Vehicles Baltic OÜ osavalmistuse varude juhtimise võimalused. [thesis] [en] Profile Vehicles Baltic OÜ partial manufacturing inventory management opportunities.

[thumbnail of lõputöö_G_Talva.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 January 2023.

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 January 2023.

Download (241kB)

Abstract

Varude efektiivne juhtimine on ettevõttele olulise tähtsusega. Efektiivne varude juhtimine aitab hoida klienditeeninduse taseme kõrgel, elimineerides riske ja tagades optimaalsed varud, ettevõttele võimalikult madalate kulutustega. Profile Vehicles Baltic OÜ põhitegevuseks on mootorsõidukite ümberehitus, kus peamiselt keskendutakse kiirabisõidukitele, bussidele reisijate veoks ja politseisõidukitele. Eestis kasutatavad operatiivsõidukid on valdavalt ehitatud antud ettevõtte poolt. Lisaks omab ettevõtte Baltikumi turuliidri positsiooni ning Eestis konkureerib ettevõtte vaid ühe teise Eesti ettevõttega. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ettevõtte Profile Vehicles Baltic OÜ osavalmistuse tootmisvarude juhtimise võimalused. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks, kasutades kvantitatiivseid andmeid, teostati 2016. aasta andmete põhjal osavalmistuse toodete ja neile kuluvate materjalide ABC-, XYZ-analüüs ja ABC-XYZ maatriksanalüüs. Lisaks leiti vajaminevad reservvaru kogused ja varude täiendamismeetodite tarbeks tellimispunktid. ABC-analüüs teostati osavalmistus toodetele nii müügikäibe kui ka müügikatte näitajaid kasutades. See võimaldas eristada tooteid, mis pealtnäha ettevõttele prioriteediks, nendest toodetest, mis ettevõttele reaalset kasumit toovad. XYZ-analüüsis kasutati kvartalite põhiseid nõudlusi, mille põhjal saadi nõudluse stabiilsuse näitajad. Kvantitatiivsetele andmetele lisaks kasutati antud uurimistöös ka kvalitatiivseid andmeid, kus autor viis läbi struktureerimata intervjuud ettevõtte tegevdirektori, ostujuhi ja laotöötajaga. Struktureerimata intervjuusid kasutati ettevõtte hetkeolukorra kirjeldamises ning kitsaskohtade esile toomises. ABC analüüs võimaldab ettevõttel vastu võtta erinevaid juhtimisotsuseid, varude kontrolli ja optimeerimise näol. Oluline oleks elimineerida A-rühma toodete hilinemised, seoses vähese reservvaru olemasoluga või tarnijate hilinemisega ning C-rühma toodetele leida võimalikult optimaalsed varude tasemed, tagades võimalikult madalad kulutused. A-rühma toodete tellimisel tuleks rõhku panna efektiivsusele, millega kaasnevad sageli suuremad tellimiskulud ning C-rühma toodete puhul tuleks rõhku panna võimalikult madalatele tellimiskuludele. Parimaks lahenduseks on uurimistöös välja toodud tellimispunkti meetod, kus autor on välja arvutanud erinevatele toodetele vastavad tellimispunktid, mis tagavad varude olemasolu ja kõrge klienditeeninduse taseme.

Abstract [en]

The effective inventory management in a manufacturing company determines the quality of its customer service and its profitability. Therefore, it is important to create a inventory management system appropriate for a company’s needs and characteristics, thereby ensuring the effectiveness of production with minimal derivations and expenses. The goal of inventory management is to meet demand while maintaining a high level of customer service by establishing a company’s optimal level of supplies at the lowest possible cost. The following dissertation – where the author focuses on the supplies for partial manufacturing – is executed based on the company Profile Vehicles Baltic OÜ. The main activity of Profile Vehicles Baltic OÜ is the conversion of motor vehicles, with a primary focus on ambulances, buses for passenger transportation, and police vehicles. The aim of this dissertation is to uncover inventory management opportunities for the company’s partial manufacturing process. The chosen strategy for this dissertation is a combined case study, with the case study as the primary research method. The dissertation is divided into two parts. In the first part, the author will focus on the analysis of invenotry management, and explaining the theoretical framework. The focal point of the theory will be the foundations and methods of resource management. In addition, it will also include the ABC-, XYZ-analysis, the ABC-XYZ matrix, and various supply replenishment methods. In the second part, the author will provide an overview of the company and its current state in invenotry management. The author conducted unstructured interviews with the company’s Managing Director, Purchasing Manager, and Warehouse Operator in order to get an overview of the company’s present condition. Then, the author will examine the company’s resource management through the theoretical framework introduced in the first part by conducting an ABC analysis, XYZ analysis, and creating an ABC-XYZ matrix. In addition, the author will find the reserve supply levels and order point for replenishment of supplies, leading to conclusions and suggestions based on the author’s research. ABC analysis enable the company to make various executive decisions in the form of controlling and optimizing supplies. It would be important to eliminate delays of group A goods – whether due to an insufficient reserve or supplier holdup. Also, optimal reserve levels of C group goods should be found to ensure minimal possible costs. Efficiency should be emphasized when ordering group A goods, which is often accompanied by additional ordering costs. When ordering group C goods, the focus should be on maintaining the lowest possible ordering costs. The best solution for the company is the order point method identified in this dissertation. The author has, for various goods, calculated the order point that ensure an an adequate reserve supply while maintaining a high quality level of customer service.

Item Type: thesis
Advisor: Saremat Tarmo
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Gertu Talva
Date Deposited: 07 Jun 2017 09:51
Last Modified: 07 Jun 2017 09:51
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2627

Actions (login required)

View Item View Item