Isejuhtivad sõidukid Eesti liikuvussüsteemis

Salumaa, Kristjan (2017) Isejuhtivad sõidukid Eesti liikuvussüsteemis. [thesis] [en] Self-driving vehicles in the mobility system of Estonia.

[thumbnail of Isejuhtivad-sõidukid-Eesti-liikuvussüsteemis_Kristjan-Salumaa.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Liikuvust võib käsitleda osana inimese igapäevaelust. Ühes ühiskonna ja tehnoloogia arenguga on paranenud ka inimeste liikumisvõimalused. Kui veel keskajal ja enne sedagi oli maismaal ainsaks võimaluseks liikuda omal jõul ehk jalgsi, siis erinevad tehnoloogilised saavutused parandasid liikumisvõimalusi oluliselt. Rongid tagasid kõik eeldused selleks, et läbida kiirelt pikki vahemaid suurel hulgal inimestel. Sisepõlemismootori ja seejärel auto leiutamine andsid järjekordse tõuke liikuvuse arengusse. Autod tagasid sellise vabaduse, mida varem ei olnud keegi tunda saanud. Pikad vahemaad muutusid olematuks ja liikumine ühest kohast teise ei olnud enam ületamatu takistus nagu ta seda varem oli olnud. Auto leiutamine ja selle masstootmine on inimesed justkui sõltuvusse viinud autodest. Auto on muutunud justkui staatusesümboliks, mis tagab inimestele võimaluse olla ükskõik millal ükskõik kus. Eesti ühe läänemaailma ja kõrgelt arenenud riigina leiab end olukorrast, kus liikuvussüsteem on vägagi autokeskne. Seda soodustab suur hajaasustus, mis küll järjest väheneb koondudes pealinnapiirkonda. Samuti puudub inimestel tahe oma isiklikust autost loobuda ja kasutada selle asemel ühistransporti. Kõikidest liikumistest 76 protsenti tehakse sõiduautoga ja vaid 24 protsenti ühistranspordiga. Riigi üldine huvi on suunata inimesi säästlikemaid liikumisviise, seal hulgas ühistransporti kasutama. Hoolimata aastatepikkustest jõupingutustest pole märkimisväärset tulemust saavutatud. Oluline on märkida, et tehakse tööd selle nimel, et inimesed ei peaks üldse liikuma. See tähendab sundliikumiste vähendamist, mida avaliku sektori jaoks tuleb teha. Kõik teenused viiakse elektroonilisele kujule, mis vähendab inimeste vajadust kodust üldse väljuda. Lisaks vaadatakse säästliku, ohutu ja nutika liikumissüsteemi loomise nimel ka uute tehnoloogiate poole ja üheks neist on isejuhtivad sõidukid. Isejuhtiva sõiduki ideega on mängitud juba esimese auto loomisest saati. 20. sajandi jooksul viidi läbi erinevaid projekte, et tõsta liiklusohutust ja viia sõidukid täielikult autonoomse juhtimiseni. Kuigi edulugusid on eelmisest sajandist võtta, siis märgatavat tulemust ei olnud. Uue ja kõige suurema tõuke isejuhtivate sõidukite arengusse andis 2009. aastal tarkvara- ja tehnoloogiaettevõte Google, kes alustas oma isejuhtivate sõidukite arendamisega. Esimestel aastatel suurt arengut ei toimunud, kuid kui 2014. aastal teatati enda auto ehitamisest, millel puudusid roolid ja pedaalid, siis see oli ohumärk traditsioonilistele autotootjatele. Tugevast konkurentsisurvest ja hirmust innovatsioonist maha jääda alustasid järjestikku pea kõik suuremad autotootjat enda isejuhtivate sõidukite arendamist. Levinud praktika kohaselt on nende arendamine koostöös tarkvaraette ja autotootja vahel. Autotootjaid on andnud küll erinevaid ajalubadusi, kuid 2020-date alguses lubavad enamik autotootjaid välja tulla enda isejuhtiva sõidukiga. Ühiskondlikult on transport väga kulukas – toimuvad õnnetused ja inimesed hukkuvad, õhk saastub, sõidukid tekitavad müra ja inimesed seisavad ummikus. Kõikide transpordi kulude summa moodustab Eesti sisemajanduse koguproduktist 3,1 protsenti. Sõiduautode osakaal selles on 56 protsenti. Kasutades igapäevaseks liikumiseks isejuhtivaid sõidukeid, siis on võimalik oluliselt ühiskondlikke kulusid säästa. Seetõttu, et liiklus muutuks sujuvamaks ja ummikud kaoksid, kaoksid inimeste põhjustatud liiklusõnnetused ja auto juhtimise asemel saab sõidukis tegeleda produktiivse tööga. Nende tegurite koosmõjul on võimalik isejuhtivate sõidukite kasutamisega mõjutada majandust 3,65 protsendi ulatuses SKP-st. Ainuüksi inimeste liikumiseks isejuhtivaid sõidukeid kasutades saab tasa teenida kogu transpordi poolt tekkivad kulud. Rahalisest säästust on tähtsam see, et liikluses kannatanud inimeste arv väheneks samuti. Isejuhtiva sõiduki jaoks ei ole vaja juhti ning seetõttu aitab seda tüüpi sõiduk tõsta liikuvuse efektiivsust. Kui praegu on Eestis 676 596 sõiduautot ehk 515 autot 1000 elaniku kohta, siis isejuhtivaid sõidukeid oleks vaja kõigest 91 067. See tähendab seda, et 1000 inimest saaksid hakkama kõigest 69 sõidukiga senise 515 asemel. Kuna praegu ei ole veel isejuhtivaid sõidukeid avalikult saada, siis tuleb vaadata kaugemale tulevikku. Kui 2020-date alguses saab uus tehnoloogiline murrang teoks, siis koheselt kogu liikuvussüsteemi vereringet välja vahetada ei saa. Sellest kujuneb kõigi eelduste kohaselt aastakümnete pikkune protsess, mille kiirust on võimalik erinevate vahenditega mõjutada. Eeldades, et aastaks 2040. saab selle muutuse täielikult sisse viia, siis arvestades Eesti rahvastikuprognoosi selleks ajaks, on Eestisse vaja 82 427 isejuhtivat sõidukit. Need sõidukid on jaotunud üle Eesti vastavalt rahvastiku paiknemisele.

Abstract [en]

Mobility has always been a part of people’s lives. The opportunities for mobility have improved along with the development of society and technology. It was only possible to go somewhere on foot during the middle ages and before that. New technological improvements increased the mobility opportunities in many ways. Trains gave the opportunity to travel long distances for a lot of people. The invention of internal combustion engine and the car gave a new push to the development of mobility. Cars gave a freedom that no one never had before. Long distances turned into short ones and moving from one place to another was not a problem like it used to be. The inventing of the car and mass production of it has made kind of addicted to cars. Cars have turned into the symbol of status that give the opportunity to be wherever and whenever. Estonia has a great experience for being innovative and create new innovative solutions to make the lives of people easier and has an impressive image around the globe for that. Considering autonomous vehicles an innovative technology, Estonia wants to become a leader in the world in that area. The expert group is making preparations for legalizing autonomous vehicles in Estonia. Although the testing of autonomous vehicles is already allowed. In condition that there is always a responsible person related to a vehicle. Estonia’s allowance for testing is remarkable because mostly elsewhere the autonomous vehicles are allowed on particular areas, but Estonia allows them everywhere. It is important to know what kind of influence autonomous vehicles have on society. Common understanding says that traffic will be more efficient, safer and more environmentally friendly. As good as it may sound, it is crucial to know what do these expressions mean and what is behind them. The main purpose is to find that out. The problem for the research is formulated like this: there is missing an overview of the influence of autonomous vehicles to the mobility system of Estonia. The objective of this paper is to create a model of mobility system of Estonia that relies on autonomous vehicles. The process of the research is guided by four research questions: 1. Which interest groups are represented in mobility system and what is their role there? 2. How does Estonia’s current mobility system look like? 3. How big is the influence of autonomous vehicles to the economy of Estonia? 4. How many autonomous vehicles are needed in Estonia? The mobility system in Estonia is very car-oriented. Just like in many developed western countries. It is favored by dispersed settlement. Even though it is decreasing converging around the capital city. Additionally people do not have the will to use public transport while giving up their private car. 76 percent of movements are done by private cars and 24 percent by public transport. States’ general interest is to influence people to use more efficient ways of mobility. There is no great results despite the years of effort. It is important to know that state is making efforts so that people would not have to move at all. Meaning that citizens forced movements for public sector would disappear. All the services will be on online, which decreases the need of leaving home. Also new technology is in the sight for creating an efficient, safe and smart mobility system. One of the new technology is autonomous vehicles. The idea of autonomous vehicles has been around since the development of the first car. Many projects were conducted in 20th century to increase traffic safety and to make autonomous vehicles a reality. Even though the previous century has given some success stories, then the results were minimal. The newest and the biggest push for the development of autonomous vehicles was given by Google in 2009. The software- and technology company Google started its self-driving car project back then. There were no immediate result until 2014, when they developed their own car with no steering wheel and pedals. Traditional car manufacturers felt that as a threat for competition and possibility to miss out the new innovation and started to develop their own autonomous vehicles. The development is mostly based of cooperation between software companies and car manufacturers. Different companies have given different promises, but in general most of the companies will achieve full autonomous capability in the early 2020-s. Transport is very costly in the point of view of society – accidents take place and people die, air is polluted, vehicles make noise and people spend a lot of time in traffic. The cost of all transport is 3,1 percent of Estonia’s gross domestic product. And private cars make 56 percent out of those costs. Autonomous vehicles provide an opportunity to cut those costs. Traffic would be smoother, reduced number of accidents and people can to productive work while driving instead on steering. These factors altogether can influence Estonia’s gross domestic product by 3,65 percent per year. Only the usage of autonomous vehicles in passenger transport can cover the costs caused by all the means of transport. More important is that number of victims in traffic accidents would decrease a lot. Autonomous vehicles are a lot more efficient, since the driver is not necessary anymore. There are 676 596 private cars in Estonia today meaning that 515 cars for every 1000 people. But only 91 067 autonomous vehicles are needed, which means only 69 vehicles per 1000 people. Since autonomous vehicles are not in public use today, then the opportunities in the future have to be considered. The bloodstream of mobility system cannot be replaced very soon even if the technological breakthrough comes into reality in early 2020-s. It will be a decade’s long process before the autonomous vehicles replace the current ones. Even though the speed of the process can be influenced in many ways. Taking into account Estonia’s population forecast for 2040, then 82 427 autonomous vehicles are needed for that time. These vehicles are distributed across the country while taking account how the population is located.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Co-advisor: Allan Aksiim
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kristjan Salumaa
Date Deposited: 07 Jun 2017 09:45
Last Modified: 31 Aug 2019 08:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2623

Actions (login required)

View Item View Item