Logistilise protsessi parendamine Päästeameti näitel

Ainsalu, Martin (2017) Logistilise protsessi parendamine Päästeameti näitel. [thesis] [en] Improving the Logistical Process Based on Estonian Rescue Board.

[thumbnail of Lõputöö - Martin Ainsalu 2017.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (920kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (408kB)

Abstract

Logistilistes protsessides osaleb palju osapooli, seda nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt. Seega on informatsiooni otsimise mugavus, lihtsus ja kiirus olulise tähtsusega protsesside efektiivses toimimises. Autor uuris kolme olulist punkti Päästeameti töös, milleks olid: • Päästeameti logistilised protsessid ja tegevused päästesündmuste lahendamise korral; • Päästeameti partnerite arv ja nende piisavus edukaks toimimiseks; • väliste teenusepakkujate andmebaasi rakendamine Päästeametis ja selle võimalik saavutatav efekt. Päästeameti põhiülesanneteks on päästetööde juhtimine ja selleks valmisoleku tagamine. Nende ülesannete täitmiseks peab Päästeamet määrama komandode asukohad üle terve Eesti, kavandama päästeressurssi, koolitama inimesi ja analüüsima teenuseid ning neid arendama. Päästetöödele reageerimine on üles ehitatud neljale tasandile ja neljaks astmeks jaotatud süsteemile. See süsteem võimaldab hinnata ka päästesündmuste keerukust, mis aitab Päästeametil juhtida, suunata ja kaasata vajalikku ressurssi päästesündmuste lahendamiseks. I tasandi astme päästesündmusele reageerib üks meeskond ning II, III ja IV tasandi astme sündmusele vastavalt rohkem. Inimeste koolitamist, teenuste analüüsi ja arendust aitab teostada Päästeameti strateegia, mis on välja töötatud aastaks 2025. Päästeameti strateegia käsitleb mitmeid olulisi punkte, milleks on tehnoloogia ja teenuste kaasajastamine, partnerluse suurendamine erinevate osapooltega, organisatsioonilise võimekuse suurendamine ja jätkuv muutumine ennetavaks elanikkonnakaitse organisatsiooniks. Nende punktide täitmise eest vastutab Päästeameti juhtkond koos peadirektoriga. Lisaks sellele kuulub Päästeameti teenustepaketti 30 erinevat teenust, mis hõlmavad endas pääste- ja ennetustöö teenuseid. Päästeteenused on paigutatud komandodesse erinevatesse Eestimaa piirkondadesse keskkonnaeripäradest tulenevalt. Näiteks on metsade läheduses asuvad komandod varustatud metsatulekahjude kustutamise teenusega. Päästeameti logistiliste protsesside analüüs näitas seda, et kitsaskohad tekivad suurõnnetuste ja suuremahuliste päästesündmuste korral, mis vajad lahendamiseks väliste teenusepakkujate ressurssi. Kuna Päästeameti ressurss on piiratud ja iga komando ei ole varustatud kõikide päästetenustega. Päästeameti olemasolevate lepinguliste partnerite arv ei ole suur ning see ei kata piisavalt erinevaid tegevusvaldkondi, et maandada erinevaid riske ja probleeme, mis võivad kaasneda suurõnnetuste korral erinevates piirkondades üle Eesti. Näiteks on Päästeametil ainult üks partner rasketehnikat pakkuvate ettevõtete seas ja see asub Harjumaal. Lisaks sellele puudub ka Päästeametil väliste teenusepakkujate andmebaas, mis võimaldaks Päästeameti logistikutel otsida lihtsalt ja mugavalt vajalikku informatsiooni erinevate partnerite või kaardistatud ettevõtete kohta. Olemasolevate lepinguliste partnerite kohta käiv informatsioon oli esitatud läbisegi ning vajaliku info otsimine oli raskendatud. Autor koostas sisedokumentidest ja intervjuust kogutud informatsiooni põhjal lepinguliste ja kaardistatud ettevõtete kohta kategoriseeritud andmebaasi ning pealkirjastas andmebaasi lahtrid, et informatsiooni otsimine oleks lihtsam ja mugavam. Olemasolevate lepinguliste partnerite ning kaardistatud ettevõtete analüüsist selgus, et partnerite arvu suurendamine võib aidata suurendada Päästeameti paindlikkust, kuna paljudel ettevõtetel on välja töötatud üle Eestiline võrgustik, mida Päästeamet saaks samuti kasutada. Autor koostas näidisolukorra lahenduse kontrollimaks andmebaasi. Näidisolukord kujutas endast laiaulatusliku metsatulekahju kustutamist Hummuli vallas Valgamaal. Olukorras olid välja toodud erinevad tegevused, mida Päästeamet pidi tegema, et olukord kontrolli alla saada ja lõplikult lahendatud. Näiteks pidi olukorra lahendamisse kaasama vabatahtlikke, kontakteeruma naaberriikide Päästeametitega, hoolitsema toitlustuse ja majutuse tagamise eest oma töötajatele ja evakueeritud tsiviilelanikele. Näidisolukorra analüüs näitas seda, et andmebaasis oli vajalik informatsioon erinevate väliste teenusepakkujate kohta olemas ja selle otsimine oli lihtsam ja kiirem. Lõputööst selgus, et kategoriseeritud andmebaasist informatsiooni otsimine lepinguliste ja kaardistatud ettevõtete kohta on lihtsam ja kiirem. Autor teeb ettepaneku sellist tüüpi andmebaasi kasutusele võtmise ja selle täiendamise pidevalt uute ettevõtetega, kuna see võib suurendada Päästeameti paindlikkust üle Eestiliste päästesündmuste lahendamisel.

Abstract [en]

Topic of the thesis is Improving the Logistical Process based on Estonian Rescue Board. The aim of the thesis was to form suggestions that could help Estonian Rescue Board improve their logistical process by formulating a database using a 3PL strategy. Easy and comfortable are the two keywords when talking about information search and it is something that every organisation values. Nowadays more and more companies are improving their databases by digitalizing them and it helps a lot, for example it makes communication with other companies easier, searching for data easier and storing information easier. Storing information and categorizing it to a database can help to improve the efficiency of a logistical process in the long run. In the first part of the thesis author gathered information about the 3PL and described the following topics: the reasons of buying logistical services, different types of logistical service providers, risks and problems that may happen when using a 3PL, relationship between a customer and 3PL and the process of buying logistical services. In the second part of the thesis author gathered information about Estonian Rescue Board and found answers for the following questions: • which are the logistical processes and procedures of the Estonian Rescue Board when facing accidents; • how many partners does Estonian Rescue board have and is it enough; • how can Estonian Rescue Board use the database and what would be the possible outcome? Author gathered information about logistical processes of the Estnoan Rescue Board when facing accidents and the analyze showed that Estonian Rescue Board faces difficulties when dealing with accidents that need a lot of rescources and happen in the different parts of Estonia. Author gathered information about the partners from the internal documents and made an interview with the Estononian Rescue Board’s expert The analyze showed that the number of Estonian Rescue Board’s partners is small and the information about them is hard to find. For the next step author formulated a categorized database about the partners and added different companies, which could help to improve the logistical process of Estonian Rescue Board. Final step was to formulate a training accident to see how does the database work and what would be the possible outcome. The results showed that all the required information was available in the database and it was easy to find it. The final analyze showed that searching for information from categorized database about partners is easier and faster than manually from internal documents and the internet Author suggested to start using this kind of database and to add more companies to it because a lot of companies have a large network and through that it can help Estonian Rescue Board become more agile in their everyday operations.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Co-advisor: Gert Teder
Subjects: Transport > Logistics > Information Systems in Logistics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Martin Ainsalu
Date Deposited: 07 Jun 2017 09:40
Last Modified: 31 Aug 2019 08:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2620

Actions (login required)

View Item View Item