Avaleht

iDevice ikoon Eesmärgid

Õpiobjekti eesmärk on võimaldada üliõpilastel seostada paremini kvaliteedinõudeid praktilise tööeluga õmblustööstuses.

Selle läbinu:

  • mõistab, et ettevõtte juhtkond peab määratlema tooteteostuseks vajalikku infrastruktuuri;
  • teab, mida tuleb arvesse võtta infrastruktuuri loomisel;
  • mõistab infrastruktuuri korrashoiumeetmete vajadust, et infrastruktuur pidevalt rahuldaks organisatsiooni vajadusi;
  • mõistab, et ettevõtte juhtkond peab tagama, et töökeskkonnal oleks inimeste rahulolule ja toimivusele positiivne mõju;
  • teab, milliseid tegureid peab arvesse võtma sobiva töökeskkonna loomisel.

Õpiobjekt on valminud koostöös firmaga AGN OÜ. Firma ei ole taotlenud ISO-9001 järgi kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati ja seetõttu ei ole vastavalt süsteemile loodud protseduurireegleid. AGN OÜ on 100% allhankefirma ja toodab ainult Soome firmale Nanso OY. Tänu väga headele partnerlussuhetele Nanso OY-ga on firmas AGN OÜ kõrge tootmiskultuur, mis väljendub ka toodete kvaliteedi tagamisel.

 NB! Materjalide läbimiseks on vaja brauserit, mis toetab HTML5, nt Chrome, Firefox, IE9+.Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License
M.-A. Perkmann, 2013