Munitsipaalpolitsei välivorm

Haan, Marileen; Heinberk, Evely (2016) Munitsipaalpolitsei välivorm. [thesis] [en] The Outdoor Uniform for Municipal Police Department.

[thumbnail of Evely Heinberk ja Marileen Haan lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 30 May 2021.

Download (8MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 30 May 2021.

Download (63kB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 30 May 2021.

Download (75kB)

Abstract

Diplomplomitöö eesmärgiks oli välja töötada Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile uus välivorm. Töö oli jaotatud neljaliikmelise meeskonna vahel, mille tulemusena arendati ja õmmeldi prototüüpidena valmis 11 toodet: meeste ja naiste suve- ning talvejope, suve- ja talvepüksid, fliisid ning unisex kombinesoon. Antud töös on käsitletud Evely Heinberki ja Marileen Haani vastutusel olevaid naiste suve- ja talvejope ning meeste suve- ning talvejope tootearendust. Suurimaks probleemiks MPA praeguse välivormi juures on vanamoeline tegumood ning mitmed istuvusvead. Seega tuli hoolikalt läbi mõelda uute mudelite disain, lõikeline lahendus ning materjalide valik. Otsuste tegemisel peeti silmas MPA töötajate soove ning nende töö iseloomu. Kõik lõplikud valikud tootearenduse suhtes tehti koos MPA esindajatega. Selleks, et anda töökäigust loogiline ülevaade, on diplomitöö jaotatud kolmeks peamiseks peatükiks. Esimeses peatükis keskendutakse tootmiseks valitavatele mudelitele. Selgitatakse lahti lähteülesanne, kirjeldatakse tarbijaküsitluse läbiviimist ning tuuakse välja tarbija vajadused. Kirjutatakse mudelite kavandamise põhimõtetest ning tuuakse välja kavandite joonised ning MPA-ga kooskõlastatud mudelite värvitoon. Tabelina vormindatult on detailselt lahti kirjutatud mudelite tehniline kirjeldus ning ära on toodud ka MPA-ga koos valitud jopede mudelite joonised. Veel on esimese peatüki all käsitletud õmblusmaterjalide valikut ja iseloomustust, kus on välja toodud nõudmised materjalidele ning protoüüpideks valitud kangaste, abimaterjalide ning furnituuride kirjeldus. Teises peatükis käsitletakse konstruktsiooni ja tehnoloogiat. Esimene alapunkt hõlmab põhi- ja moekohaste lõigete valmistamist. Kõigepealt kirjeldatakse põhilõigete valmistamise põhimõtteid ja töökäiku ning valitud metoodikat. Seejärel tuuakse tabelivormis ära kasutatud mõõdud ja lisad ning põhilõigete konstrueerimise käik kuhu juurde on lisatud skeemjoonistena põhilõigete ülesehitus. Järgmisena on selgitatud moekohaste lõigete valmistamise käiku ning juurde on lisatud moekohaste tuletuste skeemjoonised. Viimasena tuuakse selles alapeatükis välja lõigete täpsustamine ja kontroll, mis on illustreeritud joonistega. Teise alapeatükina on käsitletud mudeli sõlmede tehnoloogilist töötlemist, kus on lahti seletatud valitud tehnoloogia põhimõtted, välja toodud mudelite õmblus- ja pööramisvarud ning tabelina esitatud nii suve- kui talvejopede olulisemad õmblussõlmede läbilõikejoonised. Järgmine alapeatükk on lekaalide valmistamine. Kirjutatakse, mis detailidele lekaalid valmistatakse ning kuidas on lekaalid markeeritud. Seletatakse lahti lekaali kood ning tuuakse tabelis välja suve- ja talvetoodete kõik lekaalid, mis on eristatud materjalide kaupa. Neljandas alapeatükis on välja toodud lekaalide tehniline paljundamine. Kirjeldatud on paljundamise põhimõtteid ja töökäiku. Skeemjoonistena on välja toodud eraldi naiste suve- ja talvejope paljundamine suurustesse ja kasvudesse ning meeste suve- ja talvejope paljundamine suurustesse ja kasvudesse. Eelviimane alapeatükk koosneb kangakulu arvestuse vajalikkuse ning skeemjoonistena toodud kombineeritud paigutuste selgitustest. Viimases peatükis on koostatud valmistoodete mõõtude tabel, valminud protoüüpide põhjal, mis sisaldab ka mudelite skeemjooniseid, kus on ära näidatud mõõtmiskohad. Diplomitöö täitis oma eesmärgi – välja töötati vastavalt MPA soovidele 11 toodet ning õmmeldi valmis protoüübid, mis lähevad MPA töötajatele testkandmisele.

Abstract [en]

The aim of the thesis was to elaborate new outdoor uniform for Tallinn Municipal Police Department(MPA). Work was divided among four team members. As a result, 11 products were developed and sewn as prototypes: men’s and women’s summer and winter jacket, summer and winter trousers, fleece jackets and unisex coverall. The thesis includes product development of the women’s and men’s summer and winter jackets of which were responsible Evely Heinberk and Marileen Haan. The biggest problems with the MPA present uniform are its old-fashioned appearance and several fit problems. It was crusial to think through the aspects of design, pattern making and materials. All decisions were made taking into account the MPA workers wishes and their work assignments. To give logical overview of the thesis, it is divided into three main chapters. The first chapter is focusing on the products. The assignment and enquiry, which was carried out among MPA workers, are explained and consumer needs are bring forth. There are written about the principles of the products fashioning and there are also schemes of the drafts and the chosen uniform colour which was co-ordinated with MPA. There are detailed technical descriptions and technical drawings of the products formated in tabels. Finally, there are brought out the material requirements and also the description of fabrics and sewing accessories. In the second main chapter, pattern construction and technology is analyzed. The first subheading is about constructing patterns. First of all, the basis and steps of constructing basic patterns are described along with the method used. Additionally, used figure and supporting measures have been added in tabels besides construction course and schematic figures. Next, patterns modelling is described and illustrated. At last, the pictures of how patterns were specified and checked are presented. The second subheading focuses on sewing technology and seam allowances. Next chapter is about slopers and how they are made and marked. Piece name is interpreted and slopers, which are also distinguished by used materials, are illustrated. Slopers grading is outlined in part four. The basis and work process of grading are explained. The grading schemes, both women’s and men’s jackets, have been represented by graphic drawings. Next subheading includes the calculation of used fabric and explanation why is it needful. The combined layouts have also been added as pictures. In the last chapter, the measurement charts of the final products, that also includes schematic drawings with measuring guidelines, have been presented. In conclusion, the thesis gained its puropose – accordingly MPA needs, 11 prototypes were elaborated and sewn.

Item Type: thesis
Advisor: Margit Kuusk
Subjects: Clothing and Textiles > Product Development
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Marileen Haan
Date Deposited: 13 Jun 2016 12:27
Last Modified: 13 Jun 2016 12:27
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2468

Actions (login required)

View Item View Item