Mustassaare maa-ainese karjääri korrastamisprojekt

Jaska, Silja (2016) Mustassaare maa-ainese karjääri korrastamisprojekt. [thesis] [en] Recultivation project of Mustassaare common minerals quarry.

[thumbnail of Lõputöö_Silja Jaska_2016 final.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (20MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)
[thumbnail of retsensioon -bdoc] Other (retsensioon -bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (344kB)

Abstract

Käesolev dokument on Viljandi maakonnas Kolga-Jaani vallas Taganurga külas asuva Mustassaare maa-ainese karjääri kaevandamisega rikutud maa korrastamisprojekt, mis on koostatud Maanteeametile. Projektiga on kavandatud Mustassaare karjääri mäeeraldise ja selle teenindusmaa kaevandamisjärgne korrastamine. Projekt on koostatud arvestades Keskkonnaameti poolt 07.04.2016.a kirjaga nr 12-1/16/154-4 väljastatud Mustassaare karjääri korrastamistingimusi, lähtudes korrastataval alal valitsevast olukorrast ja kehtivast seadusandlusest. Korrastatavale alale rajatakse metsamaa. Enne tehnilist etappi teostatakse võsa raie 6,30 ha suurusel mäeeraldisel, millega tagatakse kraavi puhtus, kasvava männinoorendiku edasine kasv ning korrektne tehnoloogiline korrastamine. Karjääri keskossa on kaevandatud 0,29 ha suurune ja 2 m sügavune auk. Korrastamisel tuleb esmajärjekorras puistangutesse ladustatud pinnas mahuga 2,9 tuh m3 teisaldada rataslaaduriga auku, mille sügavuseks jääb pärast täitmist 1 m. Täitmisel tuleb tagada pinna 1,5% langus kirdesuunas. Seejärel tasandada laugemaks augu nõlvad nõlvusega 1:2. Karjääri sissesõidutee tuleb säilitada seoses Riigimetsa Majandamise Keskuse vajadusega kasutada seda metsa väljaveoks. 2,8 ha suurust ala, mis on kattepinnasest kooritud, silutud ja isemetsastunud männinoorendikuga, pole vaja tehnoloogiliselt ega bioloogiliselt korrastada. Pärast puistangute teisaldamist auku, tuleb karjääri 3,4 ha suurune ala mahuga 6,1 tuh m3 , kus ei ole toimunud isemetsastamist, siluda suunaga keskosast langusega 1,5% karjääri piiride poole ja metsastada. Mustassaare karjääris teisaldatavad pinnasevallid asuvad karjääri keskosast ca 100 m kaugusel. Seetõttu on kasulik pinnas kopplaaduriga transportida karjääri keskossa asuvasse auku, buldooseriga silutakse ala lõplikult ja antakse nõlvadele nõlvusus 1:2. Maanteeametil puudub masinapark, korrastamistööd tellitakse vastavalt riigihanke seadusele. Maksumuse kalkuleerimisel on arvestatud järgnevate masinatega: kopplaadur Liebherr L544 (55€/h; tootlikkus: 766 m3/masinvahetusega), buldooser Komatsu D61 (35 €/h; tootlikkus: 0,3 ha/masinvahetusega; 500 m3/masinvahetusega). Tehnoloogiline korrastamine on soovitatav teostada sügisel ning metsa istutamine kevadel pärast lume sulamist, sest siis on pinnas vajunud ja rohttaimed ei ole veel kasvama hakanud, mis võivad metsaistikute kasvamist pärssida. Kui tehnoloogiline korrastamine ja looduslik haljastumine puude näol toimub kaevandamise loa kehtivuse ajal, ei ole metsa istutamine vajalik. Mustassaare karjääri korrastamisel ei planeerita heintaimede külvi, sest see pärsiks metsaistikute kasvamist. Täiendavad agrotehnilised võtted rohttaimede eemaldamiseks (tõrjumiseks) puude istikute alal ei ole vajalikud, kuna liivpinnase madalale huumusesisaldusele rohttaimi tekib minimaalselt. Mustassaare maa-ainese karjääri metsastamiseks kasutatakse hariliku männi istikuid, kokku 10 200 istikut, mis on domineerivaks puuliigiks ka ümbruskonna kinnistutel ning sellest tulenevalt on antud puuliik juba hakanud isekülvi teel kasvama osal karjääri territooriumil. Korrastamistööd Mustassaare maa-ainese karjääris ei oma negatiivset mõju keskkonnale, sest selle eesmärgiks on negatiivse kaevandamistegevuse mõju lõpetamine ja võimaliku looduslähedase olukorra taastamine. Mustassaare karjääri korrastamistööde kalenderplaani koostamisel arvestati nõudega, et korrastamistööd peavad olema lõpetatud enne kaevandamise loa kehtivusaja lõppu, s.o 22.05.2027.a.

Abstract [en]

This document is recultivation project ordered by Estonian Road Administration for common minerals quarry, which is located in Viljandi County Kolga-Jaani Parish Taganurga Village. The project is designed for recultivate Mustassaare mining claim and maintenance area after mining. Project takes account of letter No 12-1/16/154-4 by Environmental Board 07.04.2016. The letter contains condition for restoring the mining claim regarding to situation in the area and current legislation. The restored area will be afforested. Before technical stage underwood will be cut in 6,3 ha area to ensure cleanliness of ditch, further growth of pine young growth and correct technological restoring. There is excavated 0,29 ha and 2 m deep pit in the middle section of quarry. At first during restoration 2,9 thousand m3 stored soil should move, by using wheel loader, into that pit so that after filling the depth of it should be 1 m. During the filling the surface decline must be 1,5 % toward north-east. After filling the slopes of pit need to be levelled slanting with incline 1:2. Drive to the quarry should be kept because it’s need for State Forest Management Centre to use it for timber shipping. There is no need to restore technologically and biologically the area with size 2,8 ha, which is levelled, self-reforested and upfront soil is stripped. The area with size 3,4 ha, which isn’t self-reforested, should be levelled with decline 1,5 % toward to middle section and to the board of quarry and reforest after moving stored soil into the pit. Mustassaare quarry’s removable soil walls are 100 m away from the middle section of area. Therefore it’s useful to move these into the pit in the middle of area by loader and will be levelled by bulldozers and slopes incline will be 1:2. Because Estonian Road Administration doesn’t have machinery, all work for restoring will be ordered according to legislation of procurement. The cost calculation takes into account the following machines: Liebherr L544 Loader (55 €/h output capacity: 766 m3/ with machine switched), Komatsu bulldozer D61 (35 €/h; output range: 0,3 ha / with machine switched; 500 m3/ with machine switched). Technological restoration is recommended to do in the autumn and forest planting in the spring after the snow melts. Because then soil has sunk and herbaceous plants have not yet begun to grow, which can inhibit the growth of forest plants. If technological restoration and natural reforestation takes place within the duration of mining permit then forest planting won’t be necessary. There is no plan to seed grasses because it will inhibit young forest growth. Additional measures to remove grasses are not necessary because the growth of grasses is minimal on sandy soil with low humus content. Mustassaare quarry will be reforested with Scots pine, 10 200 plants in total. It’s dominant tree species in the area. According to this natural reforestation has begun in some part of Mustassare quarry. Restoration work doesn’t have any negative impact on environment because the aim is to end negative impact of mining and to restore natural environment. The schedule for Mustassaare quarry restoring works was put together in view of claim that all the works must be ended during the period of validity of the mining permit. It’s 22.05.2027.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Kattel
Co-advisor: Julija Šommet
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Silja Jaska
Date Deposited: 10 Jun 2016 09:08
Last Modified: 01 Sep 2019 07:47
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2442

Actions (login required)

View Item View Item