Tapa-Tartu FOK 2 Geodeetiline Mõõdistus 2014

Martin, Niilo (2016) Tapa-Tartu FOK 2 Geodeetiline Mõõdistus 2014. [thesis] [en] Tapa-Tartu FOK 2 2014 Geodetic Surveying.

[thumbnail of 2016_Niilo_Martin_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (12MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Käesolev lõputöös on antud ülevaade raudtee maa-ala geodeetilistest mõõdistamisest Tapa-Tartu valguskaabli trassi projekteerimistöödeks vajaliku geodeetiliste alusplaani M 1:500 koostamiseks. Mõõdistusala oli ca 610 ha. Antud lõputöös on välja toodud mõõdistuse eesmärk, eeltöö, tööjaotus ja mida mõõdeti, samuti ka tellijapoolsed nõuded. On iseloomustatud kasutatud instrumente, koordinaatsüsteemi, kõrgusvõrku ja töö teostamise täpsusnõudeid. Antud lõputöö annab ülevaate kuidas toimus mõõdistamine, kindelpunktide ehk baaspunktide koordineerimine ja rippuva käigu loomine elektrontahhümeetri orienteerimisprogrammi abil. On antud põhjalik ülevaade mida ja kuidas mõõdeti. Käsitleti töö käigus tekkinud ja lubatavaid vigu. Mõõtmist raskendas ja aeglustas tihe võsa metsas, sest mõõdistamisel oli eesmärk tuua välja võimalikult täpne nõlvade reljeef ja esitada maapinna kõrgusarvud. Kogu töö oli väga mahukas ja aega nõudev, sest raudtee mõõdistus on eriotstarbeline mõõdistus, tuleb teada kuidas raudteel liikuda ja mida jälgida. Kõik tellijapoolsed nõuded sai täidetud. Vajalikud andmed ja joonised anti tellijale üle koos parandatud puudustega, mille tellija oli esitanud. Lõputöö lisas on esitatud järgmised lisad: käigu nr.1 seletav skemaatiline joonis ja tulemus; käigu nr.2 seletav skemaatiline joonis ja tulemus. On lisatud 3 näidet lõpptulemusest ehk joonised-plaanid mis anti tellijale üle nii digitaalselt kui ka paberkujul. Kokkuvõtteks objekt oli mahukas, mõõdistamine raske ja aeganõudev, mõõtmine vältas 6 kuud. Mõõtmise tegi raskeks piiratud nähtavus ja reljeefne maapind. Püsitatud eesmärk sai täidetud, maa-ala plaan nõuetekohaselt vormistatud ja tellija jäi lõpptulemusega igati rahule.

Abstract [en]

This thesis provides and overview of the geodetic surveying of the railway area for drawing up of the M 1:500 geodesic layout required for designing of the Tapa-Tartu optical line. The size of the area of the surveying works is approximately 610 ha. This thesis specifies the purpose of the surveying, the preliminary work, the division of work and what was surveyed, as well as the criteria set by the ordering party. The instruments, coordinate system, height network used and the criteria for the accuracy of the works are characterised. This thesis provides an overview of how the surveying, coordination of stationary points or base points and creation of a suspended passage were performed with the help of an electrontachymeter orientation software. A detailed overview is provided of what was measured and how. The errors made in the course of the work and permissible errors are discussed. The surveying was complicated and decelerated by the dense coppice in the forest, as the aim of the surveying was to specify the relief of slopes as accurately as possible and to provide the point of terrain heights. The whole work was labour-intensive and time-consuming, because surveying of a railway is a special surveying, which requires knowledge of how to move on a railroad and what to look out for. All criteria set by the ordering party were met. The required data and diagrams were delivered to the ordering party with the deficiencies pointed out by the ordering party eliminated. The following documents are annexed to the thesis: explanatory schematic diagram of passage no. 1 and the result; explanatory schematic diagram of passage no. 2 and the result. 3 examples are annexed of the final outcome, i.e. the diagrams-plans delivered to the ordering party digitally and on paper. Conclusively, the work was labour-intensive, the surveying difficult and time-consuming, the surveying took 6 months. The surveying was complicated due to restricted visibility and the relief surface. The aim set was achieved, the plan of the area was properly drawn up and the ordering party was fully satisfied with the final outcome.

Item Type: thesis
Advisor: Ranne Raivo
Subjects: Construction > Applied Geodesy > Geodesy > Topographic Survey
Divisions: Institute of Construction > Construction Geodesy
Depositing User: Martin Niilo
Date Deposited: 07 Jul 2016 05:41
Last Modified: 01 Sep 2019 07:56
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2440

Actions (login required)

View Item View Item