Blogiturunduse roll Eesti rõiva- ja tekstiilikaubanduses

Sahkur, Janne-Riin (2016) Blogiturunduse roll Eesti rõiva- ja tekstiilikaubanduses. [thesis] [en] Blog marketing role in the Estonian clothing and textile trade.

[thumbnail of Lõputöö Janne oma.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (765kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (191kB)

Abstract

Käesolev töö jaguneb kaheks osaks. Esimeses peatükis käsitleb autor teooriat ning teises peatükis annab autor ülevaate praktilisest poolest, milleks on empiiriline uurimustöö. Autor selgitab teoreetilises osas lahti blogi mõiste ja selle olemuse ning annab ülevaate blogiturundusest. Empiiriline uuring jaguneb kolmeks. Nimelt küsitles autor blogi jälgijaid, andis ülevaate moeblogidest ning uuris, millised on seitsme (WÖÖ, Hilp, Replay, Denim Dream, Raili Nõlvak, KÄT, Pesuparadiis) rõivaettevõtte seisukohad seoses blogiturundusega. Nii teoreetilise kui ka praktilise osa eesmärgiks oli välja selgitada, milline on hetkeline blogiturunduse roll Eesti rõiva- ja tekstiilikaubanduses. Eesmärk sai täidetud ning autor sai ülevaate, milline on blogiturunduse roll Eestis. Kvantitatiivsest uuringust selgus, inimesed, kes loevad blogisid, on 19-29 aastased ning omavad kõrgharidust. Küsitlusest selgus ka, et inimesed loevad blogisid meelelahutuse pärast ning kulutavad blogidele üsna palju aega ehk 37% vastanutest loevad blogisid mitu korda päevas. Enim loetavateks moeblogideks nimetati Anna Elisabeth Kaljuvee ja Mari-Liis Suvi. Kui rääkida sellest, millised on blogi lugejate ostuotsused tänu blogidele, siis tuleb välja, et blogi mõjutab lugejate ostuotsuseid väga vähe, ehk 54% vastanutest. Enim ostetavad tooted tänu blogidele on ilutooted ning alles teisel kohal on rõivad. Samas 1/3 vastanutest on ostnud tänu blogidele rõivaid, mis näitab seda, et lugejad saavad peale meelelahutuse ka blogidest inspiratsiooni ning blogijal on riietumisstiil, mis ühtib blogi lugejatega. Kvalitatiivne uuring seitsme ettevõtte vahel näitas, et ettevõtted on seisukohal, et blogiturunduse roll on Eestis väike, ei ole piisavalt arenenud kui mujal ning hetkel ei osata hinnata kasutegurit. Kuigi küsitletud ettevõtted arvavad, et blogiturunduse roll on Eestis väike, on seitsmest ettevõttest neljal olnud kokkupuude moeblogijatega. Kõigil ettevõtetel, kellel on olemas kokkupuude Eesti moeblogijatega, on pidanud kogemust positiivseks. Ettevõtted peavad blogi puhul oluliseks blogi profiili ehk kui palju on blogil jälgijaid ning milline on blogi sihtgrupp. Kuna ettevõtted on kasutanud moeblogisid turunduskanalina, siis ettevõtted on pidanud moeblogide jälgijate arvu piisavaks, et teha koostööd blogijatega. Uuringust tuli välja, et ettevõtted on võtnud blogijatega ise ühendust ja vastupidi ehk mõlemad osapooled on olnud aktiivsed, et leida uusi koostööpartnereid. Uurimustööde põhjal võib väita, et blogiturunduse roll on Eestis alles algusjärgus, kuid on pidevas arengus. Autor arvab, et blogiturunduse roll ei ole Eestis nii arenenud kui mujal maailmas, kuna ettevõtted ei kasuta blogijate potentsiaali täielikult ära ning blogijad ei oska osapoolte (ettevõtete ja blogi jälgijate) huve rahuldada.

Abstract [en]

As a result of the quantitative study it came out that people who read blogs are 19-29 years of age and have a higher education. It also came out from the survey that people read blogs because of the entertainment blogs after and spend quite a lot of time as 37% of the respondents read blogs several times a day. Anna Elisabeth Kaljuvee and Mari-Liis summer were named as the most readable fashionbloggers. Talking about the blog readers purchasing decisions, then it turned out that blog is not influencing purchase decisions, according to the 54% of the respondents. The most purchased products, thanks to the blogs are beauty products, and clothes are ranked only as second. A qualitative study with seven companies showed that the entities have an opinion that blog marketing role in Estonia is small, not as developed as elsewhere, and respondents currently were not able to evaluate the efficiency. Although that surveyed companies think that blog marketing role is small, then four entities out of seven have cooperated with Estonian fashionbloggers. All businesses who have been in contact with bloggers concluded that their experience was positive. Entities also pointed out the importance of the blog profile, number of followers and target group. The author believes that the role of blog marketing is not as developed as in other regions of the world, because the entities are not able to use full potential of bloggers and bloggers could know better how to satisfy interests of the businesses.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Working Life > Sales
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Janne - Riin Sahkur
Date Deposited: 08 Jun 2016 10:41
Last Modified: 01 Sep 2019 07:49
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2423

Actions (login required)

View Item View Item