Juurdelõikusosakonna töö parendamine ettevõttes Protex Balti AS

Pärtel, Grete (2016) Juurdelõikusosakonna töö parendamine ettevõttes Protex Balti AS. [thesis] [en] The Improvement of the Cutting Room´s work in Protex Balti AS.

[thumbnail of Grete Pärtel lõputöö 2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Grete Pärtel lõputöö 2016.pdf] Archive (ZIP) - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 January 2021.

Download (115kB)

Abstract

Lõputöö on koostatud Protex Balti AS baasil. Ettevõtte tegeleb nii õmbluse kui ja juurdelõikusega. Lõputöö viidi läbi juurdelõikusosakonnas, kus keskenduti pealmiselt osakonnas toimuvate tööoperatsioonide ning nende teostamisega ning erilist tähelepanu pöörati pakendamisele ning detailide liikuvuse jälgimisele. Juurdelõikusosakonna detailide liikuvuse jälgimisel leidis autor, et momentaanne informatsioon on puudulik. Ettevõtte siseselt on võimalik informatsiooni jälgida paberkandjal, kuid majast väljasaadetud detailide kohta puudub ülevaatlik informatsioon. Probleemi lahendamiseks pakkus autor välja kaks lahendust, millest esimene idee lähtub põhimõttest „saavutada vähemaga rohkem“ ning teine variant on aeganõudvam ning süsteemi põhine. Esimeseks lahenduseks pakuti välja ühtse visuaalse dokumentatsiooni loomist, kus kõik vajalik informatsioon oleks kõigile märgatav ning jälgitav. Dokumentatsiooni eeliseks võib lugeda seda, et tööoperatsioonide läbimise ning tööoperatsiooni kestvuse ajalise näitaja olemasolu paberkandjal. Samuti on võimalik kasutada sama dokumentatsiooni saatelehe koostamisel. Teiseks lahenduseks pakkus autor välja andmeside edastuse vöötkoodi alusel. Teoreetilise analüüsi tulemusel võib väita, et investeering tasub end ära, kuna süsteemi loomisel on küllaltki palju eeliseid. Süsteemi juurutamise kõige suuremaks eeliseks võib nimetada detailide jälitatavuse ning inimvea täielikku elimineerimist tootmises või selle vähendamist. Süsteem annab informatsiooni millises faasis on toode või pooltoode osakonnas ning tootmises. Selle abil on võimalik prognoosida valmimise tähtaega. Andes ülevaate tööoperatsiooni teostajast, ajalisest näitajatest ning samuti on võimalik jälgida kangaste olemasolu ning tegelikku kulu. Selliselt registreeritud tootmise abil on võimalik pretensioonide korral leida põhjused ja võtta kasutusele vajalikud meetmed. Lõputöö teises pooles keskendus autor pakendamisele ning selle parendamisele. Juurdelõikusosakonnas lõigatakse detailid ning seejärel liiguvad detailid kas õmblusosakonda, saadetakse majast välja ettevõtte poolt tellitud allhanke teenuse pakkujatele, kes valmistavad lõpliku produkti, või juurdelõikusteenuse tellijatele, kes tellivad ainult juurdelõikusteenuse. Pakendamise analüüsist selgus, et osakonnas puudus kindel töötaja, kes tegeles pakendamisega ning samuti puudus kindel töökoht pakendamise jaoks. Pakendamisel pappkarpi analüüsist ilmnes, et dokumentatsiooni kirjutamine ja saatelehe koostamine võttis 3.65 minutit ehk 7% kogu ajakulust. Ettevalmistuseks kulus 18% pakendamise üldisest ajakulutusest. Töötaja lõikas töökäigus paberit, mida panna pakendamisel karpi. See tööoperatsioon lisas ebavajalikke liigutusi ning liikumist. Lõputöö autor soovitab paberi eelnevalt valmis lõigata ning paigutada vastavalt kättesaadavasse kohta. Analüüsides karpide otsimist ja toomist, mis kulutas 9.8% kogu tööoperatsiooni aja, selgub et töötaja kulutas aja transpordi peale. Samuti kulutas töötaja energiat karpide toomisel käsitsi. Samuti üheks probleemiks on kärude liigutamine osakonnas. Töö keskel kui ka lõpus, liigutati pakendamise käigus detailidest tühjenenud kärud, kärude hoiustamisalale. Kärude liigutamiseks kulus 10.4% kogu tööajast ehk 2.67 minutit. Häireaega koondati tööoperatsioonid nagu konsultatsioon abitöölisega, töövahendite otsimine ning eelnevalt pakendatud detailide väljavõtmine karbist, vastavalt 10.8% kogu töökulutuste ajalisest väärtusest. Töötaja kulutas töövahendite (käärid, kleeplint, paber) otsimiseks 1.10 minutit, mis on 4.3% täielikust töökulutuste ajast. Lõputöö viimases peatükis antakse ülevaate ergonoomilistest nõudmistest pakendamise töökoha loomisel ning pakutakse välja parendatud juurdelõikusosakonna asetusplaan. Lõputöö autor projekteeris töökoha lifti ning vajalike tööoperatsioonide lähedusse.

Abstract [en]

The purpose of this thesis is to improve the cutting department in Protex Balti AS. The company is offering sewing and cutting service and additional services such as fabric and material sourcing, packaging together with the possibility of storage in Scandinavia. Current thesis is carried out in a cutting department, mainly focused on detail´s movement in cutting room and how to register the operations, which have been completed or not. Also the other half of the thesis is focused on analyze of packaging and the improvement working place for packing. Therefore I studied organization’s processes, made researches of packing and ergonomical conditions for work area, and examine about barcode and the systems. The main issues or observations in cutting room were instantaneous information, which was provided were incomplete or inaccurate. Since company is offering service just for cutting, then there´s no proof documents for details nor information about the operation times. To improve the problem, I offered two solutions, the first idea is based on the principle of "doing more with less", and the second option is more time-consuming, and system-specific. The first solution was proposed in a single visual documentation, in which all the necessary information would be visible and traceable for all workers. The advantage of this documentation may be considered: information about operation times, workers who is doing the operation, about the customer and order. It is also possible to use the same documentation for the preparation of the bill of delivery. It´s possible to add information about other additional products or necessary informations. The disadvantages of a particular solution how to motivate workers to fill it and their 64 focusing while executing it. Another solution is barcode system creation in company. The biggest advantages of barcode system would be tracking the components and barcode systems reduce the number of data entry errors. Considering barcodes provide faster and more accurate data collection, less time is spent on the data entry process and follow-up error resolution. The system provides information on what stage is the product in department. This makes it possible to anticipate the deadline for completion. Giving an overview of the operation, the executor, timing parameters, and it is also possible to monitor the presence of the fabrics and the actual cost. The main drawback is the cost of introducing the system and equipment. Also, it can be argued that the single drawback is the visual barcode information entry. After printing the code, it´s not possible to visually edit it. The second half of the thesis is focused on packaging. The chapter will give overview of the assignment review and results. The main results are that the worker spends 20.2% of the time moving the boxes, moving the trolley and looking for the cardboard boxes. An employee spends searching the tools (scissors, adhesive tape, paper) to search for 4.3% of the total labor cost of the time. The analysis showed that the worker spends more time transporting and moving the trolleys. I suggested a new workplace location near the elevator. That will lead to shorter time for transporting the products and also unburden the work of the transportation worker. In conclusion, I hope that the thesis will help the company's management, who will make the final decision about my proposed solutions.

Item Type: thesis
Advisor: Nadežda Sevtšenko
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Product Management in Sewing Industry
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Grete Pärtel
Date Deposited: 03 Jun 2016 05:52
Last Modified: 28 Nov 2018 10:00
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2420

Actions (login required)

View Item View Item