Teetööde kirjeldus riigimaanteele 21146 TAGAVERE – TAALIKU KM 0,145-10,572

Valdna, Aivar (2016) Teetööde kirjeldus riigimaanteele 21146 TAGAVERE – TAALIKU KM 0,145-10,572. [thesis] [en] The Description of Roadwork for the National Highway 21146 Tagavere – Taaliku km 0,145–10,572.

[thumbnail of Aivar Valdna -Teetööde kirjeldus riigimaanteele 21146 Tagavere - Taaliku km 0,145-10,572.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[thumbnail of Retsensioon.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (407kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (282kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö ülesandeks oli koostada teetööde kirjeldus kruusatee remondiks riigimaanteele 21146 Tagavere – Taaliku km 0,145 – 10,572. Jagasin oma töö kaheks osaks. Töö esimeses osas kirjeldasin remonditava tee üldist olukorda. Milline ta välja näeb, kes on selle tee põhilised kasutajad, millised suuremad ettevõtted asuvad tee ääres. Samuti seda millised on antud tee suurimad puudused sõidumugavuse ja liiklusohutuse seisukohast. Esimese osa põhjal tuleb ka välja milliseid tõid oleks vaja teha tee sõidetavuse parandamiseks ja turvalisuse suurendamiseks. Töö teises osas ongi kirjeldatud kõiki töid mida tee parendamiseks on vaja teha. Lähtutud on siiski ka mõistlikkuse printsiibist. Välja on toodud kõigi remondi käigus tehtavate tööde loetelu ja mahud. Objekti ettevalmistamistöödest on kõige mahukamad puude langetamine koos kändude juurimisega samuti teemaa-alal kasvava võsa raadamine. Lisaks nendele töödele on veel vaja eemaldada mõned vanad kännud, likvideerida mõni vana aed ja paar karjaaeda tuleb teest kaugemale tõsta. Palju on ka teemaa üldist puhastamist. Mullatöödest sai uurimistöö käigus erilist rõhku pandud tee veerežiimi parandamisele. Selleks, et teel ja tee ääres seisvast veest lahti saada, tuleb kaevata palju uusi kraave ja paigaldada mitmeid uusi truupe. Lisaks veerežiimile on väga halvas olukorras ka mahasõidud. Enamusel nendest tuleb koorida kasvupinnas ja teha tagasitäide. Teetammi kandvuse parandamiseks ehitatakse nõrkadesse kohtadesse sobivast materjalist vahekiht. Tervele teele lisatakse uus kulumiskiht ja külade vahele ehitatakse ridakillustikust tolmuvaba kate. Peale tööde teostamist on sellel teel sõitmine palju mugavam ja ohutum. Ka tee ääres elavate inimeste elu peaks muutuma mugavamaks kuna majade vahel jääb tolmu tunduvalt vähemaks.

Abstract [en]

The purpose of my graduation thesis is to compose the roadworks description for road repairs on the gravel road on the national road 21146 Tagavere - Taaliku km 0,145-10,572. I divided the thesis into two parts. The first part describes the general condition of the road - what it looks like, who mainly uses it, what are the bigger businesses located near the road. As well as the biggest disadvantages of the road as far as the driving comfort and the road safety. I also present what work needs to be done to improve the driving on the road and increase safety. The second part of the thesis describes all the works necessary to better the road. I have also considered the principle of reasonableness. Outlined is the list and the volume of all the works done in the process of the repair. In preparation of the object, the most extensive is tree felling, uprooting stumps, and brush clearing in the road area. In addition to that it is necessary to remove some old stumps, old fences, and a couple of pastures need to be moved away from the road. There is a lot of general area cleaning needed. During the research, the main emphasis regarding earthwork was given to bettering the water regime. In order to get rid of roadside stagnant water as well as the water on the road - several new ditches need to be dug, and several new culverts installed. In addition to water regime, the exits are in a very bad condition. Most exits need topsoil resurfacing and back fill. To better the load rating of the embankment, the weak areas need an inter layer out of appropriate materials. The whole road will get a new wear layer, the village areas will get a dust free layer of row rubble. After the completion of the road works the commute is much safer and more comfortable. The lives of people living near the road should also get more comfortable due to considerably less road dust.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Building Work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Aivar Valdna
Date Deposited: 10 Jun 2016 09:17
Last Modified: 02 Sep 2019 10:06
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2408

Actions (login required)

View Item View Item