Trikotaažtoodete töötlemise standardaegade analüüs OÜ-s Kamilla

Udras, Gredy (2016) Trikotaažtoodete töötlemise standardaegade analüüs OÜ-s Kamilla. [thesis] [en] Analysis of the Standard Production Time of Jersey Products in OÜ Kamilla.

[thumbnail of DIPLOMITÖÖ.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (411kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö ülesandeks oli OÜ-le Kamilla välja töötada trikotaažtoodete standardajad, analüüsida läbi tööuuringute saadud standardaegu ja välja tuua tööaja liigsete kulutuste põhjused, millele pakkuda välja lahendusi ja ettepanekuid töö efektiivsemaks muutmiseks. Antud lõputöö raames viidi läbi kolm tööaja uuringut – tööpäeva pildistused erinevatele töökohtadele, mille abil viidi läbi ka abiaja uuringud. Teiseks uuringuks teostati normaalaja uuringud ja viimaseks tööaja uuringud läbi SSD Pro programmi. Uuringud viidi läbi kolmel trikotaažmudelil: naiste aeroobika pluus „PL 141“, tüdrukute peotantsukleit „PT 334“ ja naiste vabaajajakk „TAKKI I“. Antud mudelid on suhteliselt uued ja töö paremaks planeerimiseks on ettevõttel kasulik teada, palju kulub antud mudelite töötlemisele aega. Tööpäeva pildistuste tulemusena määrati töökohtadele abiajad ja abiaja lisa %-i. Saadud tulemused olid väga erinevad. Universaalmasinal töötava õmbleja abiaeg oli 24 minutit ja abiaja lisa 5%. 2-nõelalise katteõmblusmasinal töötava õmbleja abiaeg oli 33 minutit ja abiaja lisa 7%. 4-niidilise overlockõmblusmasinal töötava õmbleja abiaeg oli 43 minutit ja abiaja lisa 10%. Kummioverlockõmblusmasinal töötava õmbleja abiaeg oli 42 minutit ja abiaja lisa 10%. 3-niidilise overlock- ja 1-nõelalise kantimisõmblusmasinat töötava õmbleja abiaeg oli 15 min ja abiaja lisa 3% ning 3- niidilise äärestusõmblusmasina ja riiliõmblusmasinal töötava õmbleja abiaeg oli 37 min ja abiaja lisa 8%. Tööpäeva pildistuste tulemusel tuli välja, et abiajast suurem osa kulub päevakonstandile, mis tähendab, et õmblejatel kulus palju aega töölehe täitmisele, konsulteerimisele meistriga, töökoha koristamisele ja niidi vahetamisele. Masinate raskusklassist tulenevalt peaksid õmblejad rohkem tegema puhkepause, et taastada keha. Normaalaja uuringuid läbi viies analüüsiti õmbleja töökohta ja töövahendite asetusi. Uuringu käigus jälgiti ja analüüsiti, milliseid töövõtteid ja tööliigutusi operaator kasutab ning kuidas on töölaual või abitasapinnal paigutatud detailid/pooltooted. Uuringuid läbiviies selgus, et tööline teeb liigseid käte- ja sõrmedeliigutusi, mis tegelikult ei ole vajalikud. Töövahendid ei asetsenud tihtipeale töölaua läheduses, mille otsimine pikendas tööoperatsioonile kuluvat aega. Detailide haaramisele kulus rohkem aega, kui oleks võinud. Detailid võiksid asetseda töölaual õmblemise järjekorras, sellisel lihtsustab operaator oluliselt oma tööd. Tuli välja ka, et tööline teeb vahepeal ülesandeid, mida tegelikult võiks jätta hoopis puhastaja tööülesannete hulka, nt üleliigse materjali lõikamine. Mudeli „PL 141“ standardajaks kujunes läbi normaalaja uuringute 10,62 minutit ja läbi SSD Pro tööajauuringu 9,73 minutit. Mudeli „PT 334“ standardajaks kujunes läbi normaalaja uuringute 12,55 minutit ja läbi SSD Pro tööajauuringu 11,89 minutit. Mudeli „TAKKI I“ standardajaks kujunes läbi normaalaja uuringute 8,64 minutit ja läbi SSD Pro tööajauuringu 8,13 minutit. Õmblejate töö efektiivsemaks ja paremaks muutmisel võiks ettevõte viia läbi koolituse, kus teadvustatakse õmblejaid kõige ergonoomilisematest töö- ja liigutusvõtetest ning propageeritakse tervisevõimlemist. Ergonoomiliste töövõtete kasutusele võtmine muudab töö teostamise kvaliteetsemaks ja vähendab üleliigsete sõrmede- ja käteliigutusi. Koolituse teiseks eesmärgiks oleks töötajateni tuua võimlemise tähtsus ja vajalikkus. Igapäevaselt ühesuguste liigutuste tegemine ja sundasendis töötamine koormab paratamatult kaela, õlavöötme ja käte piirkondi. Võimlemine võiks toimuda ühe puhkepausi ajal ja seda võiks hiljem läbi viia meister, kes on saanud sellealase koolituse. Tihtipeale alahinnatakse võimlemise olulisust, kuid tegelikult on see väga oluline erinevate kutsehaiguste ennetamiseks ja igapäevaseks keha sirutamiseks. SSD Pro tööaja uuringuid teostades arvestati seda, et operaatoril kuluks minimaalselt aega tööoperatsiooni sooritamiseks. Uuringuid tehes jäeti välja üleliigsed liigutused ning keskenduti tööoliigutuste- ja võtete minimaalsele, kuid vajalikule kasutamisele. Parema ettekujutuse loomiseks joonestati töökohtadele töökoha plaanid, millel on näha töölaua, abitasapinna ja abikäru paigutusi. Lõputöö autor avaldab tänu abi eest OÜ Kamilla tootmisdirektorile K. Valgepeale ja juhendajale L. Jõemägile. Samuti tänab Tallinna Tehnikakõrgkooli poolset juhendajat A. Tšistovat ning konsultanti M. Beilmanni.

Abstract [en]

The purpose of the diploma thesis „ Analysis of the Standard Production Time of Jersey Products in OÜ Kamilla“ was to develop standard times for jersey products, analyze the results of standard times and come up with suggestions and solutions of how to make work operations more effective. Standard Timing analysis consisted three laborious studies- help time studies through the working observational studies for different workplaces, normal time studies and lastly SSD Pro program time studies. Selected products for laborious studies were women´s aerobics shirt „PL 141“, girls dance dress „PT 334“ and women´s casual jacket „TAKKI I“. Aforementioned models are brand new and for a better planning of production in the company it is great to know how much time making them consumes. Help studies were neccessary to determine help time and help time addition % for different workstations. The results of help studies varied. Universal machine workplace help time was 24 minutes and help time addition 5%. 2-needle coverstitch machine workplace help time was 33 minutes and help time addition 7%. 4-thread overlock machine workplace help time was 43 minutes and help time addition 10%. Overlock machine (which sews rubber) workplace help time was 42 minutes and help time addition 10%. 3-thread overlock machnie and 1-needle machine workplace help time was 37 minutes and help time additon 8%. While conducting the time studies I analyzed the workplace of a sewer and also the placement of tools. During the research I observed and later analyzed the work methods- and motions that the operator was using and also focused on the placement of details and intermediates on the worktable. While conducting the research it was discovered that a worker uses excessive hand- and finger movements that are not neccesary The standard time of model „PL 141“ was achieved through normal studies with 10,62 minutes and through SSD Pro time studies with 9,73 minutes. Model „PT 334“ standard time through normal studies was 12,55 minutes and through SSD Pro time studies 11,89 minutes. Model „TAKKI I“ standard time through normal studies were 8,64 minutes and through SSD Pro time studies 8,13 minutes. To make the job of the sewers more effective, the company should conduct a seminar where workers would be acknowledged of the most ergonomic work and movement methods. The second important aspect of a seminar would be to bring awareness for workers about the necessity of exercising in general. During a brake a qualified instructor could conduct the exersises. While conducting the time studies of SSD Pro (Standard Sewing Data) software , it was taken into consideration that the operator would spend the minimum time while performing work operations. The excessive movements were left out during the research. As the author of this diploma thesis I would like to express my gratitude for all the help from the Production Manager of Kamilla OÜ, K. Valgepea and also to my supervisor L. Jõemägi. I would also like to thank my supervisor from The University of Applied Sciences Tallinn, A. Tšistova and also my consultant M. Beilmann.

Item Type: thesis
Advisor: Anu Tšistova
Co-advisor: Laura Jõemägi
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Gredy Udras
Date Deposited: 03 Jun 2016 05:35
Last Modified: 01 Sep 2019 07:51
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2405

Actions (login required)

View Item View Item