Küttega teed

Teder, Erkko (2016) Küttega teed. [thesis] [en] Heated roads.

[thumbnail of 2016_teder_erkko_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (283kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (128kB)

Abstract

Antud lõputöö eesmärgiks oli leida erinevaid lahendusi kasutamaks küttega teid ka Eestis. Välja on toodud ka üks võimalikest ning uudsetest lahendustest tootmaks vajaminevat elektrienergiat. Küttesüsteemide kasutamine erinevates kohtades muudaks talvelt liiklemiseks ohutumaks nii autojuhtidele kui jalakäijatele. Lisaks inimestele on lahendused kasulikud teekatte eluea pikenemisele. Talveperioodidel on kasulik hoida asfaltkate soojana, kuna see vähendab pragude ja pikiroobaste teket. Töös on välja toodud erinevad lahendused, mida on uuritud ning katsetatud maailma eri paigus. Paljud küttesüsteemid on juba praegu kasutuses. On ka lahendusi, mille kasutamine kaugemas tulevikus võib muutuda reaalseks. Kuna maailm on silmitsi erinevate taastumatute maavarade märgatava vähenemisega, siis uued lahendused püütakse toimima panna ise vajaliku energia tootmisega. Tark tee ning piesoelektriline süsteem on väga innovaatilised ja leiaksid kasutus kindlasti tulevikus uute elurajoonide ümbrustes või maanteede rajamisel. Igal küttega tee lahendusel on omad plussid ja miinused. Suurimateks probleemideks on nende rajamis-ning hoolduskulud. Lisaks tekitab küsimus ka erinevate lahenduste vastupidavus Eesti tingimustes. Kindlasti on positiivseid külgi rohkem kui negatiivseid. Suurimaks plussiks on talviste liiklusõnnetuste vähenemine. Kuna Eesti teid ohustab tihti must jää, siis inimesed ei oska arvestada sellega ning tihti on see liiklusõnnetuste põhjustajaks. Küttesüsteemid ei ole kasulikud mitte ainult talvisel ajal, vaid võib ka suvisel perioodil olla abiks kuivatamaks vihmamärgasid teid. Libeduse tõrjumine on üks positiivseteks külgedeks küttega teede kasutusele võtmisel. Lisaks aitab vähendada talihooldeks eraldatud summasid, mida saab kasutada erinevate lahenduste ehitamiseks. Soola puistamine libeduse tõrjeks on küll hea, sest see suudab kõige kiiremini sulatada teedel oleva jää, kuid on kahjulik autodele ning aitab kaasa teede lagunemisele. Kuna välja on töötatud ka lahendusi, mis suudavad energiat toota, siis kasu ei saaks sellest mitte ainult autojuhid, kelle jaoks teekond muutub ohutumaks, vaid selle abil saab varustada energiaga kõik infrastruktuuri kuuluvaid osasid. Antud töös on välja toodud kohad, kus oleks kõige perspektiivikam kasutada katte all olevat küttesüsteemi. Parimad kohad on parklad, jalakäijate ning kergliiklusteed, sillad, viaduktid ja ohtlikud maanteelõigud. Küttega teede rajamine võib olla küll kallis, kuid õige lahenduse leidmisel tasub see end pikemas perspektiivis ära.

Abstract [en]

The aim of the thesis was aimed to find different solutions to use heated roads in Estonia. Also there is one possible way to produce electricity for heating system. Usage of heating system at different locations would make traveling safer for pedestrians and drivers. In addition to pedestrian, it is a useful to road age expectancy. It is good to keep road warm, because it reduces the formation of cracks and rutting. In this thesis outlined the various solutions, which have been researched and tested in all over the world. There are also solution in which the use of the further future can become a reality. Since the world has big problems with non- renewable mineral resources, then new solutions are to act to put themselves provide the energy. Smart roads and Innowattech systems are very innovative and will surely find usage in new residential or on new highways. Every heated roads system has his own positive and negative sides. The biggest problems are their building and maintenance cost. Furthermore, there are also questions of durability in our weather conditions. There is certainly more positive aspects than negative ones. The biggest advantage is the reduction in road accidents during the winter. As our roads are often threatened by black ice, then people do not know how consider and it is causes many traffic accidents. Heating system are also useful in the summer, because it will help dry roads. Displacements of slippery is one of the positive aspects of heated roads. It also helps reduce the money for winter maintenance, which can be use for build different heating systems. Salt is the fastest and simplest way to get rid of ice, but it is not good for cars and it will destroy roads. Since there are solutions which can produce energy by itself, then it is not good only for driver, also it can be used to supply power to all infrastructure. In this thesis has been brought out different places where it would be most potential to use under road heating system. The best places are parking lots, light traffic roads, bridges, viaducts and dangerous road sections. Heated roads can be expensive though, but when right solution will found, then it pays off.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Toome
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Erkko Teder
Date Deposited: 10 Jun 2016 08:51
Last Modified: 01 Sep 2019 07:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2390

Actions (login required)

View Item View Item