Eesti tekstiilivaldkonna mikroettevõtte jätkusuutlikkuse analüüs

Varlõgina, Anastassia (2016) Eesti tekstiilivaldkonna mikroettevõtte jätkusuutlikkuse analüüs. [thesis] [en] Analysis of Sustainability of a Microenterprise in the Field of Textile in Estonia.

[thumbnail of TÖÖ.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (273kB)
[thumbnail of TÖÖ.docx] Microsoft Word - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (236kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Selle lõputöö eesmärgiks on Eesti mikroettevõtte jätkusuutlikkuse taseme välja selgitamine ettevõtte Ruut ja Triip OÜ näitel. Analüüs võimaldas teha järgnevaid järeldusi. Ettevõte Ruut ja Triip on mikroettevõte, mis on valdav ettevõtluse vorm Eestis – 90% kogu riigi majandusühingutest, 70% nendest on tekstiilettevõtted (Eesti Statistikaamet). Ettevõtte Ruut ja Triip arengu jätkusuutlikkust kinnitavad näitajad: 1) Tegemist on Eesti kapitali põhineva, Eesti turul eksisteeriva ja Eesti pärandtehnoloogiaid kasutatava ettevõttega. Eestis väljatoodud strateegiatele vastavalt on selle ettevõtte tegevus kooskõlas Eesti ettevõtlus- ja kultuuriruumi eesmärkidega. 2) Ettevõte on keskkonnasõbralik, kuna tegemist ei ole mürgiseid aineid valmistava või töötleva ettevõttega. Tootmisprotsessides kasutatakse traditsioonilisi seadmeid ja materjale: mehhaanilisi kudumismasinaid ja käsitööd. Materjalide jäägid on minimaalsed, sest kõikvõimalikud lapid kasutatakse töös ära, kasutatakse viltimise ja lapitöö tehnikaid. Loodusressursside kasutamine on ratsionaalne. Tooraine vill on pärit lähiriigist, kasutatavad tekstiilitükid on omakorda tootmisjäägid, sest tegemist on lapitööga. Kütusekulud katab ettevõtte omanik, suurem osa nendest on asendatud postikuludega, sest tooted saadetakse postiga saarelt mandrile. Pakendamine on säästlik, tooted pakendatakse ainult ostja nõudmisel. 3) Ettevõte on majanduslikult vastupidav. Finantsnäitajad on positiivselt stabiilsed ja loogiliselt põhjendatud. 4) Ettevõtte Ruut ja Triip kui tavalise käsitööd valmistava ettevõtte tegevusse on kaasatud oma asja entusiastid, käsitööhuvilised, kelle jaoks see on elustiil: hobi ja töö kooslus. Ettevõtte tegevusega propageeritakse nii eesti kultuuripärandi kasutamist ka säästva tootmise ja käsitöö edasist arengut. Ettevõte mõjutab suures osas Eesti kultuuriruumi seisu. Tegemist pole mitte hingetute ja lugudeta stilisatsioonidega, vaid loodud käsitööga, mille sees on hing ja lugu, sellel on oma areng ja mood. Olgugi et kogu maailmas on uue käsitöö tendents, vanad traditsioonid unustatakse ära ja uued tooted ainult markeerivad midagi kohalikku, säilitab Ruut ja Triip konkurentsivõime oma kvaliteediga, kohalikku omapäraga, lugudega, mis on toote taga. Kodumaine ostja leiab käsitöös oma identiteedi maamärgi, meenutab oma juuri, ja välismaalt tulnutele tutvustatakse siin tehtud käsitöö abil eesti kultuuri ja rahvuse omapära. [10] Ettevõtete, valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide koostöö omab suurt tähendust jätkusuutlikku ettevõtluse arengus [4]. Ettevõttes Ruut ja Triip toimub kõrgel tasemel oma tegevuse tutvustustöö ning ettevõte ja riigiasutuste vaheline tegevus. Ettevõte viib oma tegevust ellu nii, nagu ettevõtte missioon ette näeb. Antud ettevõtet Ruut ja Triip OÜ ning kogu mikroettevõtte keskkonda toetavateks meetmeteks vastavalt Arengufondi strateegiale on oodatud ja loodetavad [19]: 1) teiste ettevõtetega koostöö teiste ettevõtetega: ühisostud, ühine välisturgudele sisenemine, seadmete ühiskasutus ja vahetamine, tööjõu koolitamine, ühised logistilised lahendused; 2) regionaalsel tasemel: harupõhiste uuringute teostamine ja tulemuste levitamine; 3) piirkonna ettevõtete vahel: keskkonnaprobleemide lahendamine, tööjõu ümberõpe; 4) riigi toetus: ühine infosüsteemi loomine rahvusvahelisele turule sisenemiseks; 5) koostöö teadus- ja haridusasutustega: teadus- ja arendustegevus; teadmised maailmaturust, kaasaegsetest tehnoloogiatest; 6) Tekstiililiit ja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium: koolitused ja strateegilisedte konsultatsioonid, tehnoloogiaja arenguseired ning arengukavad, logistilisedtest lahendusedtest. Tekstiilivaldkonna kogu jätkusuutlikku arengu on probleemiks puudulik tootlikkusemäär. Nimetatud tegevuste abil on võimalik tugevdada tekstiililiidu ja loomeettevõtluse mainet ettevõtete seas ja panustada antud valdkondade tootlikkuse kasvu.

Abstract [en]

The aim of work „Analysis of Sustainability of a Microenterprise in the Field of Textile in Estonia“ is to identify the degree of sustainable development of Estonian textile micro-industry. Study the development of sustainable development assessment, methods for assessing regional sustainable development in an attempt to analyze the adaptability of the measurement methods to the enterprise. The company, which employs 4 people and the manager, is engaged in manufacturing and selling based on ancient technological patterns, decoration, craft materials-, an annual turnover of about 60 million euros (the average in the business is 250 thousand euros). Micro-enterprises occupy 90% of all Estonian companies. European, national and regional sustainable development strategies favor the development of both this type of business, and this sphere of culture. There is even a name for this activity- sphere of creative economic activity. In practice, such a small-sized enterprises are not able to increase productivity and expand their market. The author collected data on the activities of a particular company located in Saaremaa, analyzed the efficiency of resource use, economic efficiency, as well as practical options for state support. The findings of this study are applicable to the activities of the enterprise as a micro-patterned textile. The work also contains a list of expected action by the state and public organizations.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Economy and Management > Micro- and Macroeconomics
Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Economy and Management > Economic Analysis
Working Life > Ecology and Environmental Protection
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Anastassia Varlõgina
Date Deposited: 08 Jun 2016 10:28
Last Modified: 31 Aug 2019 08:48
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2364

Actions (login required)

View Item View Item