Trammitee liinide 3 ja 4 rekonstrueerimise geodeetiline teenindamine

Samberk, Vahur (2016) Trammitee liinide 3 ja 4 rekonstrueerimise geodeetiline teenindamine. [thesis] [en] Geodetic services at the reconstruction works of the tramlines number 3 and 4.

[thumbnail of 2016_Vahur_Samberk_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of Lisad_trammitee.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (87kB)

Abstract

Antud lõputöös käsitleti geodeetilist teenindamist trammiliinide number 3 ja 4 rekonstrueerimistöödel. Geodeedi põhiülesanneteks olid erinevad märkimistööd ja eelnevale toetudes vastavad teostusmõõdistused. Prismade valiku määras tehtava töö olemus. Kõik olenes vastava etapi lubatud hälvetest. Enim oli kasutusel 360 kraadine prisma. Trammi rööbastee märkimis- ja teostusmõõdistustööd teostati ehitusprismaga. Geodeesia poolelt sai tegevus alguse alusvõrgu rajamisega etapis. Samuti oli geodeedi ülesandeks tagada erinevate tööde täpsusnõuded, teostada väljamärkimistööd ja teostusmõõdistustööd. Lõputöö sisaldab tööde tegemisel tekkinud probleeme, potensiaalseid ohukohti probleemide tekkeks ja autori omapoolseid arvamusi nende tekkepõhjustest. Nii väljamärkimistööd kui ka teostusmõõdistustööd kulgesid suuremate probleemideta. Tellija sai korrektsed joonised õigeaegselt. Vastavatel tööde etappidel suudeti jääda suuremas osas lubatud hälvete piiridesse. Üks põhilisemaid tegureid, mis võib viia geodeetiliste tööde täpsuse piiridesse mittejäämiseni, on tähtaegadest kinnipidamise survestatus (tööaja planeerimisel pole piisavalt arvestatud tegeliku ajakuluga). Samast probleemist tulenevalt jäi vaadeldava objekti puhul rööbastee alla jääva killustikaluse mõõtmistulemused pisut ebatäpseks - suudeti lubatud veapiiridest välja minna või jääda põhiliselt veapiiri äärele. Koostöö tellijatega kulges sujuvalt, mida peab autor kõige olulisemaks osaks geodeetiliste tööde tegemisel ja üldiselt, sest see viib sihile ning kui sujuvat koostööd pole, siis erinevad kommunikatsiooniprobleemid on kerged tulema. Tellijad jäid geodeesia firma poolt pakutavate teenusega rahule ning teostusjoonistel puudus negatiivne tagasiside.

Abstract [en]

This final paper discusses geodetic services at the reconstruction works of the tramlines number 3 and 4. The main tasks of the surveyor were different markings and as-built measurements based on the markings. The nature of the work determined the choice of prisms. All depended on the deviations permitted in the specific stage. The most widely used was the 360 degree prism. The markings and as-built measurements of the tram rails were performed with the construction prism. As for the geodesy, the work began with the stage of making ground grids. Also, the surveyor was responsible for securing the accuracy standards of different works, performing markings and as-built measurements. The final paper includes the problems resulting from the works, potential risks of arising problems and author’s opinions about the causes of the problems. Both markings and as-built measurements were carried out without any particular problems. The client received the correct graphs timely. For the most part, the limits of the permitted deviations were not crossed during the stages of these works. One of the main factors that could lead to crossing the limits of accuracy of the geodetic surveys is the pressure of compliance with time-limits (when planning the working time, the real time is not sufficiently taken into account). By virtue of the same problem in case this object, the measurement results of the grounds of crushed stone remaining under the rails were slightly inaccurate – the results managed to cross the error limit or mainly remained on the border of the error limit. The cooperation with the client was smooth and the author considers this as the most important part in carrying out geodetic survey and in general, because this brings closer to the target and if smooth cooperation is lacking, then different communication problems began to arise. The clients were satisfied with the services provided by the geodetic company and the as-built graphs did not receive any negative feedback.

Item Type: thesis
Advisor: Raudo Valgepea
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building
Construction > Applied Geodesy
Construction > Road Construction > Road Building > Road Geodesy
Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Construction Geodesy
Depositing User: Vahur Samberk
Date Deposited: 27 Jun 2016 07:06
Last Modified: 01 Sep 2019 17:58
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2338

Actions (login required)

View Item View Item