Äri- ja büroohoone ehituse organiseerimine

Kalle, Mart (2016) Äri- ja büroohoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organization Works of Business and Office Building.

[thumbnail of 2016_kalle_mart_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (291kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only

Download (874kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli lahendada Tartu mnt 83 äri, ja büroohoone maapealse osa ehituse orgniseerimistööd. Oma töös keskendusin 5-7 korruse betoonitöödele ja katuse ehitamisele. Ehitustööde kavandamisel on aluseks võetud OÜ KOKO Arhitektid´e poolt koostatud hoone arhitektuurne- ja OÜ Neoprojekt konstruktiivne põhiprojekt ning OÜ Bauschmidt´i eelarvestuse osakonna poolt tehtud eelarve koos töö mahtudega. Tööde ajamahukuse arvutamisel on kasutatud EKE NORA andmebaasi. Töömahukuse ja töö- etappide järjestamisel sain maapealse osa ehituskestvuseks 308 päeva. Suurimaks tööliste arvuks kujunes 100 inimest, see kestis kolm kuud. Kasutades inimeste arvu ja nende tarbevoolu vajadust, arvutasin välja peakilbi võimsuse, selleks kujunes 280 amprit. Ehitusplatsist on koostatud generaalplaan, milles on näidatud territooriumi kasutamine. Soojakute vajadus platsil on 18 tükki 2 neist on sanitaarsoojakud pesemiseks. Materjalide paiknemised ja soojakute asetus on organiseeritud nii, et asukoha ümbertõsteid hilisemalt ei tehta. Plaanile on märgitud peakilbi, transpordi liiklemise skeem ja tornkraana asukoht. Kraanal on 100° pöördeala, 23 meetrit tööraadiusega ja 8 meetrise ohutsooniga. Kraana elektrikilp on kaitsmega 125 Amprit. Ehitus ajaks võetakse vool tänaval asuvast liitumiskilbist. Peakilp asetseb soojakute vahelises koridoris, seal hargneb kaabel platsivalgustitele, tornkraanale, soojakutesse ja ehitatavale hoonele. Betooniautode pesemine toimub platsil, prügikonteineri kõrval. Betoonitööd 5-7 korrustel hõlmasid armeerimistöid, raketiste jaotust ja betoonivalu. Postide ja välisseinte sarrustööd tehakse maapeal. Tornkraanaga tõstetakse paika sarruselemendid, töölised teostavad kohapeal jäigastava kinnitamise. Samuti tehakse platsil raketiste monteerimine ja tõsted tehakse tornkraanaga. Betoonplaadi ja postide valamisel kasutatakse 42 meetrist betoonipumpa. Katuse soojustamiseks ja vihmakindlaks ehitamine võtab aega 24 päeva. Katusele pannakse kolm kihti EPS soojusisolatsiooni plaati. Katus kaetakse 2 kihi SBS rullmaterjaliga. 1/3 katusele valatakse 70 mm paksune raudbetoonplaat, sellest saab teenindusala ventilatsiooniagregaatidele. Katusele paigaldatakse veelehtreid ja alarõhutuuluteid 6 tükki. Katuse 1, 3-4 ja 7 telje parapetid ei 47 ole tuulduvad. Katusel on samuti kaks suitsuluuki, mida kasutatakse käiguteena katusele pääsemiseks.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to resolve the organization works of the on-ground part construction of Tartu mnt 83 business and office building. In my thesis I concentrated on concrete works of storeys 5-7 and construction of the roof. Planning of the works is based on the architectural project by OÜ KOKO Arhitektid, the constructive basic project by OÜ Neoprojekt and the budget together with the estimation of work volume by the estimation department of OÜ Bauschmidt'i. Work times have been calculated using EKE NORA database. By work volume and ranking of work stages, the duration of construction works of the on-ground part is 308 days. The greatest number of workers amounted to 100 people, it took three months. I used the number of people and their need of electric flow to calculate the power of the main switchboard which totaled 280 amps. Construction site general plan has been drawn up, showing the use of the territory. The need for modules on the site are 18 pieces, of which two of them are sanitary modules for washing. Location of materials and modules are organized so that no relocations are made later. On the plans the main switchboard, transport traffic scheme and the location of the tower crane are indicated. The crane has a 100 ° swivel, 23 meters of working range and a 8-meter danger zone. The crane's switchboard has a 125 amp fuse. During the construction, electric flow will be taken from a power metering on the street. Main switchboard is located in the hallway between the modules, from where the cable emanates to site lighting, tower cranes, modules and the building in construction. Concrete car washing takes place on site, next to the garbage containers. Concrete works on storeys 5-7 included reinforcement work, shuttering distribution and casting of concrete. Columns and exterior walls reinforcement works are made on ground. Reinforcement elements are lifted into place with the tower crane, the workers carry out stiffener attachment on spot. On site also formwork assembly is made, and lifts are made with tower crane. To cast mould concrete slabs and columns, a 42 meter concrete pump is used. 49 Roof insulation and rainproof construction takes 24 days. Three layers of EPS thermal insulation plates are put on the roof. The roof is covered with two layers of SBS membrane. On 1/3 is poured of the roof, 70 mm reinforced concrete slab is cast moulded, this will be the service area of ventilation aggregates. Six water funnels and air vents are Installed on the roof. Parapets of axles 1, 3-4 and 7 of the roof are not ventilated. The roof also has two smoke vents that are used as a way of access to the roof.

Item Type: thesis
Advisor: Jüri Tamm
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Mart Kalle
Date Deposited: 15 Jun 2016 07:39
Last Modified: 04 Feb 2021 11:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2319

Actions (login required)

View Item View Item