Pearaamatu arvutipõhine mudel

Andrei Mistsenko , PhD, Dotsent

Kustas Rus, Lektor 

iDevice ikoon Õpiväljundid

Üliõpilane õpib täitma pearaamatut praktiliselt ja kontrollima tehtud sissekannete õigsust. Õpib seostama pearaamatut koostatava bilansi ja käibeandmikuga.
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License