Liit- ja virtuaalreaalsuse rakendatavus ehitusvaldkonna näitel

Kompus, Henri (2016) Liit- ja virtuaalreaalsuse rakendatavus ehitusvaldkonna näitel. [thesis] [en] The Applicability of Augmented and Virtual Reality: A Case Study of the Construction Industry.

[thumbnail of 2016_Kompus_Henri_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (549kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (414kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös käsitleti liit- ja virtuaalreaalsust ning nende kasutatavust ehitusvaldkonnas olemasolevate lahenduste näitel. Lõputöös uuriti liit- ja virtuaalreaalsuse olemust ning tööpõhimõtteid. Segunenud reaalsuse vorme on kokku kuus: vähendatud reaalsus ja -virtuaalsus, muudetud reaalsus ja –virtuaalsus ning liitreaalsus ja -virtuaalsus. Virtuaalreaalsusi on neli: süübe-, töölaua-, CAVE - ja simulatsiooni virtuaalreaalsus. Keskkond kuvatakse sise- või välitingimustesse nutitelefoni, tahvelarvuti, liit- ja virtuaalreaalsuse prillide ning peakomplektidega. Keskkondade vaatlemiseks on vaja positsioneerida seade, et rakendus saaks arvutada mudeli ettenähtud asukohta ning kuvada ekraanile. Nutiseadme GNSS positsioneerimise katsel saadi seadme asukoha täpsuse mediaaniks 4,2 meetrit, millest parim oli 0,88 meetrit. Uuringu autorid valisid välja ehitusvaldkonnaga seotud liitreaalsuse rakendused, mille kohta tehti teste ning parimatega viidi läbi täiendavad testid. Parimate rakenduste (Augment, Urbasee ja ARMedia Player) testimiseks kasutati nelja erinevat mudelit, mida katsetati sisetingimustes markeril ja välitingimustes GNSS abil. Erinevate mudelite katsetamisel saadi teada, et rakendused toimivad markeril väga hästi ning välitingimustes olenes tulemus seadme tehnilistest näitajatest. Töös on kirjeldatud mudeli formaatide üleviimist liitreaalsuse rakendustesse. Virtuaalreaalsuse rakendused on mõeldud peamiselt jooniste ja mudelite vaatamiseks või joonestamiseks. Kui hetkel arendusfaasis olevad tunnusepõhised märkimisväärsete tehnoloogiliste uuendustega jälgimismeetodid (nt sügavuse tajumine, reaalajas keskkonna skaneerimine jne) ja nendel baseeruvad seadmed saavad tavakasutajale kättesaadavaks, siis on oodata hüppelist arengut liit- ja virtuaalreaalsuse kasutatavuses ehitusvaldkonnas.

Abstract [en]

The objective of this final thesis was to explore the applicability and potential uses of augmented and virtual reality, taking the solutions currently existing in the construction industry as an example. The thesis was written in parallel with the study “The Applicability of Augmented Reality in the Construction Industry” of Tallinn University of Applied Sciences, hence the chapters produced by the author of the thesis are identical in both papers. Since 2008, State Real Estate Ltd. has been introducing the technology of building information modelling (BIM). While mainly designers and architects participated in this so far, now the aim is to involve also building contractors and clients. The final thesis investigated the essence and mechanics of augmented and virtual reality. Mixed reality has a total of six forms: diminished reality, diminished virtuality, modulated reality, modulated virtuality, and augmented reality and augmented virtuality. There are four virtual realities: immersive, desktop, CAVE, and simulation virtual reality. The environment is displayed indoors or outdoors using a smartphone, a tablet, augmented and virtual reality glasses and headsets. In order to view environments, the device needs to be positioned to allow the application to calculate the model at the defined location and display it on the screen. A smart device was subjected to test GNSS (Global Navigation Satellite System) positioning, according to which the median accuracy of the location of the device was 4.2 meters, with 0.88 meters being the closest. The authors of the study selected construction-related augmented reality applications and subjected them to tests, and the best ones underwent additional tests. The best applications (Augment, Urbasee, and ARMedia Player) were tested using four different models that were tested indoors with a marker and outdoors with GNSS. The tests done on various models revealed that the applications function very well with a marker, and outdoors the outcome depended on the technical parameters of the device. The paper describes the transfer of model formats to augmented reality applications. Virtual reality applications are primarily designed for viewing or making drawings and models. If the markerless (feature) tracking methods which involve significant technological innovation and are currently in development (e.g., depth perception, real time scanning of the surroundings, etc.), and devices that are based on those methods become available to the user, we can anticipate a quantum leap in the use of augmented and virtual reality in the construction industry.

Item Type: thesis
Advisor: Karin Lellep
Co-advisor: Egert-Ronald Parts
Subjects: Construction > Building Construction > Building Construction and Design > Modelling of Construction Information (BIM)
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Henri Kompus
Date Deposited: 13 Jun 2016 11:18
Last Modified: 01 Sep 2019 18:03
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2272

Actions (login required)

View Item View Item