6. Kasu RFID-tehnoloogia rakendamisest logistikas

IDevice Icon Kasu RFID-tehnoloogia rakendamisest logistikas

Raadiomärgid ehk tagid leiavad lähiaastail laiaulatuslikku kasutamist nii kaubasaadetiste kui ka üksikute toodete automaatsel tuvastamisel. Kauplusesse või lattu on saabuvat kaupa lihtne vastu võtta, kuna jääb ära vajadus koguseid üle lugeda ja võrrelda saatelehel märgituga. Kui alusetäis erinevaid tooteid, mis on varustatud tagidega, läbib spetsiaalse raadioskänneritega värava, loetakse arvutiprogrammi ühekorraga kõik tooted, mis paiknevad kaubaalusel. Jääb ära vajadus sisestada arvutisse saabunud kaupa manuaalselt.

RFID-tehnoloogia võimaldab tuvastamist teatud viisil ja teatud eeldustel. Teatud rakenduste korral on võimalik tehnika kasutamisest saada suurt lisaväärtust. RFID-tehnoloogia kasutamise eelistest võib nimetada vastuvõtu- ja lähetamistoimingute automatiseerimist, informatsiooni kogumist, saadetise jälgimist ja vigade arvu ning kadude vähenemist. Tehnoloogia kasutamine suurendab logistikaprotsessi läbipaistvust, mis võimaldab omakorda protsessi paremini optimeerida. RFID-tehnoloogiat on põhimõtteliselt võimalik kasutada tarneahela kõigis osades alates tootmisest ja lõpetades tarbijaga.

Tootja kinnitab tagi igale tooteühikule, hulgipakendile ja kaubaalusele, mis koosneb paljudest hulgipakenditest. Kui kaup lahkub tootjaettevõttest, loeb lugeja informatsiooni tagidelt ja edastab selle info ettevõtte arvutisüsteemi. Iga kord, kui kaubasaadetis jõuab logistilise ahela järgmisesse lülisse, loetakse informatsioon tagidelt ja edastatakse vastava ettevõtte infosüsteemi. Kui kaup ettevõttest lahkub, edastatakse vastav teave uuesti arvutiprogrammi.

Ka logistikafirmades muutub kiiremaks ja veatumaks saabunud ja väljuvate saadetiste registreerimine. Nõudeks on, et saadetise iga pakkeühik peab olema varustatud tagiga, mis sisaldab saadetisekohast infot. Sõites kaubaaluse või muu pakkeühikuga läbi antennidega värava, loetakse kogu saadetisekohane info logistikaettevõtte infosüsteemi. Nii on võimalik registreerida praktiliselt vigadeta saadetiste vastuvõtmine ja väljastamine. Oluliseks nõudeks on seejuures, et igal pakkeühikul peab olema RFID-etikett ja selle tagile salvestatud info peab olema tegelikkusele täpselt vastav. Kaob vajadus vöötkoodiskannerite kasutamise järele. Vöötkooditehnika kasutamine on seotud teatud piirangutega. Nendeks võivad olla vajadus otsida saadetisel vajalikku etiketti ja hoida käes skännerit ning olukord, mil vöötkood on vigastatud või peegeldumine/määrdumine segavad lugemist ja skänner pole suuteline seda tuvastama. Raadiomärke kasutades on võimalik edastada saadetise või toote kohta kümneid kordi rohkem informatsiooni kui vöötkoodi abil.

RFId-süsteemi kasutades saadakse tarneahelate juhtimisel järgmised eelised:

  • Võimalus tarnijatel reageerida kiiresti turu muutuvatele nõudmistele
  • Kaubavarude suuruse optimeerimine tarneahela erinevates lülides
  • Kaubavarude ringluse kiirenemine
  • Kaubavarude olemasolu automatiseeritud kontroll

 

RFID-tehnoloogia abil võib edastada palju erinevat informatsiooni saaja, saatja, kauba, saadetise, käsitsemisjuhiste, hoiutingimuste jms kohta. Tagisid võib kasutada veoühikute, kaubaaluste, pakkeüksuste ja üksikute toodete tuvastamiseks.

 

Mitmekordselt kasutavate kaubaaluste ja konteinerite puhul on RFID-i eeliseks asjaolu, et informatsiooni tagidel saab tuhandeid kordi ümber kirjutada, ehk samadele raadiomärkidele uusi andmeid sisestada.

 

Infotehnoloogia spetsialistid näevad RFID-tehnoloogia kasutuselevõtmisest kasu saamist kolmes valdkonnas:

  • Tööjõukulud vähenevad
  • Äritegevusprotsessid muutuvad efektiivsemaks
  • Kontaktid koostööpartnerite vahel tihenevad

Kõik ettevõtted ei saa RFID-i kasutuselevõtmisest kasu võrdselt. Prognooside kohaselt peaks tehnoloogia laiaulatuslikust kasutuselevõtmisest kõige suuremat kasu saama kaubandus- ja logistikaettevõtted.

RFID-tehnoloogia rakendamine aitab vähendada logistikakulusid. Uue raadiosagedusliku tuvastamistehnoloogia kasutuselevõtmine ettevõttes on võrreldav igasuguse muu revolutsioonilise tehnoloogia kasutuselevõtmisega. Kauglugemistehnoloogiast oodatakse tõelist revolutsiooni logistika infotehnoloogias, informatsioonilogistikas ja logistikas tervikuna.


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License