5. RFID-lugejad ja antennid

IDevice Icon RFID-lugejad ja antennid

RFID-lugeja on seade, mille abil on võimalik lugeda raadiomärgil sisalduvat informatsiooni või kirjutada sellele uut informatsiooni. Peamisteks osadeks on lugemisseade ja antenn. Lugeja ühendatakse tavaliselt arvutiga.

Lugejaid toodetakse käsiseadmetena, mobiilsetena (monteerituna tõstukitele või kärudele) ja kohtkindlatena. Osa lugejaist suudavad ainult lugeda, osadel on lisaks kodeerimise funktsioon. Jaotuskeskuse tüüpiline lahendus lugejate paigutamisel on kohtkindel. Lugejate paar või mitu paari on kinnitatud spetsiaalse väravaraami külge. Tooted veetakse läbi värava tõstukite või käsikärudega. Informatsioon loetakse arvutisse hetkel, mil tooted või saadetised väravat läbivad.


Pilt 4. Käsiskänner Intermec IP4

 Pilt 5. RFID lugeja Intermec IF 30

Kaasaskantavate lugejate väga suur eelis on mobiilsus, võimaldades neid kasutada kogu tooteliini või laoruumi ulatuses. Näiteks on võimalik lugeja paigaldada kahveltõstukile või muudele kaubakäsitlusvahenditele, tuvastamaks automaatselt materjale, mida hetkel transporditakse või käsitletakse. Tavaliselt on laos tõstukeid vähem kui uksi, mis tähendab et laopinna katmiseks on taolise lahenduse puhul vaja vähem lugejaid. Teisaldatavatele lugejatele on antenn sisse ehitatud ning üldiselt ei ole need ühendatud lisaantennidega. Nende lugemisulatus on mõistagi väiksem kui statsionaarsetel lugejatele, küündides kuni 100 meetrini. Kaasaskantavad lugejad töötavad akuga ning on kerged, kaaludes 82 - 700 grammi.

Lugejate kirjeldatud paigaldusviisi nimetatakse portaalseks. Portaalid võivad paikneda lao vastuvõtualal laadimislüüsi ees, loovutusalal väljastamiseks kasutatava värava läheduses või pakkimisliini lõpus. Mobiilseid lugejaid ja käsilugejaid on vaja kaupade puhul, mis ei läbi laadimisväravaid või mille kohta on vaja saada andmeid laos või veoühikus. Lugeja kasutab antenni selleks, et saata tagidele kodeeritud digitaalne informatsioon amplituud- või impulssmoduleeritud raadiolainetena.

 

Pilt 6. RFID lugeja
antenn Intermec IA39C

 

Lugeja antennid on süsteemi kõige tundlikumad komponendid. Enamik lugeja antennidest on paigutatud karbikujulisse metallkesta. Lugeja antenni asukoha muutmine võib tuua kaasa tõsised häired kogu süsteemi töös. Samas loob antenni asukoha õnnestunud valik head eeldused süsteemi usaldusväärseks toimimiseks. Antenn peab olema paigutatud kohta, kus tagi ergutamisel indutseeritud vooluga ja selle poolt andmete edastamisel saadakse optimaalne tulemus. Antenni abil saadab kiip salvestatud andmed lugejale, mis muudab raadiosagedusliku signaali arvutile loetavaks numbrijadaks.

 

Antenne valmistatakse kahte eri tüüpi- lineaarsed polariseeritud ja ringikujuliselt polariseeritud antennid. Lineaarsed antennid on suutelised lugema kaugelt, kuid on väga tundlikud orientatsiooni suhtes. Neid kasutatakse enamasti tagide lugemiseks toodetelt, mis liiguvad konveieril. Lugemise hõlbustamiseks on tagid fikseeritud pakenditel kindlates kohtades ja pakendid on orienteeritud konveierlindil ühetaoliselt. Ringikujuliselt polariseeritud antennid kiirgavad raadiolaineid korraga erinevates suundades, kuna loetavad tagid võivad olla orienteeritud ruumis erinevalt.

Gen 2 põlvkonna seadmed on suutelised sooritama kolme põhioperatsiooni:

Valimine (Select)

Operatsioon isoleerib tinglikult grupi tagisid edasisteks toiminguteks. Valiku käsk võib sisaldada kuupäevakoodi, tootekoodi või teisi muutujaid. Andmeid kogutakse ainult nendelt tagidelt, mis pakuvad hetkel huvi.

Inventuur (Invetory)

Toiming identifitseerib tagid ükshaaval unkaalselt. Lugeja alustab inventuuri edastades järelepärimise käskluse. Sellele võivad vastata üks või mitu tagi. Lugeja lahendab konfliktid tagidel saadud vastuste vahel (juhul kui neid esineb) ja summeerib inventuuri tulemuse.

Juurdepääs (Access)

Kui tagi on inventuuritoimingu kaudu tuvastatud, lubab juurdepääsuoperatsioon lugeda tagilt info või kirjutada sellele vajaliku teabe. Juurdepääs hõlmab mitmeid käsklusi programmeerimaks tagi mäluväljasid, sisestamaks salasõnu, lukustamaks mälu jne.

 


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License