4. Printerid ja etikettide printimine

IDevice Icon Printerid ja etikettide printimine

Passiivsed programmeeritavad tagid ei sisalda enne kasutusele võtmist mingeid andmeid. Selleks on vaja neid enne tootele või saadetisele kinnitamist kodeerida. Kodeerida saab RFID-printerite lugejatega, mis omavad kodeerimise funktsiooni. Etikettidel on tagid kindlaksmääratud kohas, antenn on tagile kirjutamise ajal väga lähedal ning ei saa mõjutada ülejäänud rullis etikettidel olevaid tagisid. Kirjutamine toimub tagidele analoogiliselt teksti printimisega.

Pilt 3. RFID printer Intermec PM4i

RFID-etikette prinditakse enamasti termosiirdeprinteritega. Andmete kodeerimine toimub lugeja abil, mis on monteeritud RFID- etiketi printerisse. Kodeerimine toimub lähimagnetväljas, lugeja antenn paikneb tagist mõne sentimeetri kaugusel. Võrreldes lugemisega nõuab tagile kirjutamine tugevamat elektromagnetvälja ja pikemat ajavahemikku. Printeri tootlikkus on keskmiselt 40 etiketti minutis.

Printimise ja kodeerimise protsess koosneb järgmistest etappidest:

  • Printer saab käsklused arvutilt. Kui etikett on lugemisaknas, viib lugeja läbi eelkontrollimise. Kui eelkontrollimisel puuduvad tagil tootja andmed, märgib printer sellele üle etiketi paralleelsete ristuvate joonte ruudustiku. See tähendab, et vastav etikett on tootja poolt programmeerimata ja pole seega kasutamiskõlblik.
  • Arvutist antud käsklus printeri lugejale programmeerib lugemisaknas oleva tagi. Käsklus koosneb mitmest eriosast nagu kustutamine, kirjutamine ja tagasilugemine. Kui tagasilugemine ei õnnestu, korratakse käsklust. Sel moel kindlustatakse, et ei teki ühtegi osaliselt programmeeritud tagi.
  • Tagil olevate andmete õigsuse kontrollimiseks loeb lugeja sellel sisalduva info veelkord tagasi ja kontrollib vastavust kirjutatud andmetele.
  • Pärast andmete ülekontrollimist prinditakse etiketile tekst ja vöötkoodid.
  • Teade kodeerimise ja printimise teostamisest saadetakse arvutisüsteemi.


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License