3. RFID-etiketid

IDevice Icon RFID-etiketid

Raadiosagedusel töötavad etiketid koosnevad elektroonilisest kiipkaardist, mis on ühendatud antenniga. Kiibis sisalduv informatsioon vahendatakse antenni kaudu lugemisseadmetele. Logistikas ja tootmises kasutatavad EPC etiketid on passiivsed, neil puudub oma energiaallikas. Aktiveerimiseks ja andmevahetuseks vajaliku energiaga varustab süsteemi lugeja poolt tekitatud elektromagnetväli.

 

Pilt 2. RFID etikett

 


RFID-etikett (smart label) pakub mugavat ja ökonoomset viisi RFID-tagi pakendina ja kannab seda läbi kogu jaotusprotsessi. Etikettidele on võimalik trükkida lisaks nii inimesele loetavat infot kui ka vöötkoode. Etikett suudab kanda koos tagi ja vöötkoodidega rikkalikult informatsiooni. Kombineerides inimsilmale loetavat teksti vöötkoodide ja elektrooniliste andmetega, võib üks meetoditest mitte töötada, vajalikud andmed saadakse kätte igal juhul. Etikett pakub tagile täiendavat kaitset tolmu, temperatuuri ja niiskuse eest.

Printimiseks kasutatakse termosiirdeprintereid, mis on varustatud raadiomärgi kodeerimiseks antenniga. Printerid trükivad etiketi ja samaaegselt kodeerivad vastava kiibi. Nii on võimalik kombineerida kaks erinevat tuvastamistehnoloogiat.

Etikette turustatakse suurtes rullides või kokkuvoldituna erinevates mõõtudes ja tüüpides. Need asendavad vöötkoodietikette ja vastavad nii ettevõtte kui ka tarneahela nõudmistele. Spetsiaalseid etikette toodetakse külmutatud olekus toodetele ja eraldi farmaatsiatööstuse tarvis.

 

Sobiva etiketitüübi valikul oleks vaja lähtuda kolmest kriteeriumist:

1. Nõuded etiketile

Tarneahelas vajatakse enamasti infot toote valmistaja, saatja, saaja ja käsitlemise nõuete kohta. Etiketil loetav informatsioon sisaldab tavaliselt rohkem andmeid kui EPC-kood RFID-tagil. EPC-kood on kavandatud kandmaks tootekohast detailset informatsiooni.

2. Kasutamise nõuded

Olulisemaks teguriks on siinjuures etiketi loetavus. Loetavus sõltub pakendi sisust, selle kujust, etiketi paigutusest pakendil ja sildistamise protsessist. Pakendi sisu ja kuju võivad mõjutada oluliselt tagi loetavust eriti siis, kui tooted sisaldavad metalle, vedelikke, süsinikku ja soolasid. Etiketi parima võimaliku asukoha valikul pakendil tehakse hulgaliselt katseid, mille käigus viiakse toode korduvalt läbi RFID lugejatega värava. Seejuures uuritakse loetavust erinevatele kaugustelt ja erinevate nurkade alt.

3. Kliendi nõuded

Kliendi vajadus määrab sageli kõik olulisemad kriteeriumid konkreetse toote etiketi tarvis. Kliendi soovi põhjal määratakse etiketi suurus, info sisu, mis prinditakse etiketi pinnale, etiketi paigutus pakendil, EPC informatsioon tagil, tagi protokoll ning vajadusel ka vastuvõtmise kriteeriumid. Vastuvõtmise kriteeriumiteks võivad olla täiendavad lähetamise juhised (Advance Shipping Notice, ASN), säilivusaeg ja käsitlemise juhised. Mida rangemad on siinjuures kliendi nõuded, seda suurema hoolega on vaja kavandada tootja poolt kogu etiketi valiku ja paigutamise protsess.

Kuna etikette toodab palju erinevaid ettevõtteid, ei pruugi kõik etiketid sobida kokku kõikide printerite/kodeerijatega. Sertifitseeritud etikette testitakse tavaliselt ette, et välistada mittesobivus printerite/kodeerijatega ja kindlustada optimaalsed tehnilised näitajad.


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License