1. Sissejuhatus

IDevice Icon Sissejuhatus

 

Andrei Mistsenko
 
Kadri Kaasik, Kristjan Kala
Andrei Mištšenko   Kadri Kaasik, Kristjan Kala
 
Järgnev õppematerjal keskendub ühele kauba markeerimis võimalusele, selleks on RFID.

RFID (Radio Freguency Identification) tehnoloogia on suhteliselt uus ja kiiresti arenev automaatse tuvastamise ning info edastamise valdkond. RFID on üks automaatse tuvastamise tehnoloogiatest, mille puhul kasutatakse esemete tuvastamiseks raadiosageduslikke laineid. Reeglina on tegemist mikrokiibiga, millele salvestatakse ja hiljem loetakse vähemalt üks identifitseerimisnumber.

RFID- tehnoloogia on suhteliselt noor, see leiutati 1969. a. ja patenteeriti 1973. a. RFID-süsteemide kasutamise algusajaks võib lugeda 1997. a., mil USA kontsern Procter & Gamble kinnitas oma toodangu külge raadiosageduslikud märgid, et jälgida kaupade liikumist logistilises ahelas kuni tarbijani. Sooviti saada teavet materjalivoogude sujuvuse ja kaubavarude suuruse kohta logistilise ahela erinevates punktides. Ideest haarasid kinni ka paljud teised kontsernid, nagu Coca-Cola, Unilever, Pepsico jt.

Peamiseks eelduseks RFID-i kasutamisel on asjaolu, et lisades tootele raadiomärgi ehk tagi (tag), suudab arvutisüsteem jälgida seda koos vastavate seadmetega ilma inimese vahelesekkumiseta. Jälgides võtmesündmusi toote elutsükli tarneahelas viibimise erinevates faasides, on võimalik automatiseerida tarneahelas materjalivoogusid. Oletatavasti suudab RFID-i laiaulatuslik kasutuselevõtmine häälestada tarneahelaid vastamaks kiiremini tarbijate nõudmistele.

RFID võimaldab anda unikaalse kaubakoodi igale tootele eraldi, mis tähendab, et seeläbi on näiteks sadadel välimuselt identsetel objektidel võimalik väga lihtsalt vahet teha.

RFID-tehnoloogiale on omane:

  • info edastamine toimub ilma füüsilise ja optilise kontaktita,
  • info edastamine toimub reaalajas,
  • seade võib lugeda sekundi jooksul kuni 1000 tagi informatsiooni,
  • infokandjad (tagid) võivad olla nii passiivsed kui ka aktiivsed,
  • osadel mälukiipidel on informatsioon „ülekirjutatav“, ehk tagid on mitmekordselt kasutatavad.

Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License