Jäneda mõisa aida remont ja rekonstrueerimine

Raudam, Mart (2016) Jäneda mõisa aida remont ja rekonstrueerimine. [thesis] [en] Repair and renovation of the barnhouse of the Jäneda Manor.

[thumbnail of 2016_Raudam_Mart_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (15MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (41kB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon) - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only

Download (16kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös on vastavalt eesmärkidele kaardistatud Jäneda mõisa aidahoone tehniline seisukord, selgitatud kahjustuste põhjuseid, kirjeldatud aidahoone ehitustehnilist lahendust ja tehtud ettepanekud remondiks ja rekonstrueerimiseks. Seisukorra hindamiseks on teostatud objektil visuaalne vaatlus ja mõõdistused olulisematele konstruktsioonidele. Probleemseimatele kohtadele on esitatud olukordade kirjeldused, kahjustuste tekkepõhjused ja asjakohased fotomaterjalid. Kõige rohkem on konstruktsioone kahjustanud vesi. Vesi on pääsenud konstruktsioonidesse tulekahju kustutamisel ning katuse läbijooksudest. Rekonstrueerimisettepanekute esitamisel on lähtutud muinsuskaitselistest nõuetest ning töö tellija plaanidest seosest hoone kasutuselevõtuga. Suurimad rekonstrueerimisega seotud tööd seisnevad pööningualuse ruumi kasutuselevõtus majutusruumidena, milleks on vajalik katukonstruktsiooni tõstmine 0,9 m võrra; eterniitkatusekatte väljavahetamises kivikatte vastu ja suure osa esimese korruse vaheseinade likvideerimises. Katuse tõstmise osas on vajalik Muinsuskaitseameti kooskõlastus, lõputöö kirjutamise seisukohalt ei ole vastav kooskõlastus vajalik, kuna töö tellijal on selge huvi hoone rekonstrueerida ainult sellisel kujul, kus teisel korrusel on majutusruumid. Teisele korrusele koostatud soovituslik arhitektuurne lahendus toob välja, milline on ruumide paigutus, tuginedes Muinsuskaitseameti esindaja suusõnalistele tingimustele. Hoonet hakkab kütma ja sooja tarbeveega varustama maasoojuspump. Hoonesisene küte on vesipõrandaküte. Piisava värske õhu juurdevoolu ja saastunud õhu välja tõmbe tagab soojustagastusega ventilatsiooniagregaat. Lõputöös on esitatud teostavate tööde kirjeldused, nende omavahelised ajalised seosed, tõstetehnika kasutamise vajadus, koos tõstegraafikuga, ning mahuarvutus koos töö teostamise ajaliste normidega EKE NORA kataloogi põhjal. Graafilises osas on esitatud kalendergraafik koos vajaminevate tööjõuressurssidega ning ehitusplatsi generaalplaan. Katusesarika ristlõike piirseisundite kontrollimisel on lähtutud ohtlikuimast olukorrast, kus pikim sille on lihttala. Teostatud arvutuste põhjal osutuks puidul tugevusklassiga C24 sobilikuks sarikaristlõikeks 45x245 mm. Teostatud koormus arvutusi saab tulevikus kasutada katuse toolvärgi ning vahelaekoormuste arvutamisel. Lõputööd on võimalik kasutada Jäneda mõisa aida rekonstrueerimise tööprojektide ja ehituse organiseerimise projektide koostamisel.

Abstract [en]

The objective of the thesis "Repair and renovation of the barnhouse of the Jäneda Manor" is to assess the technical condition of the barnhouse of the Jäneda Manor, to identify the cause of the damage, to describe the technical solution of the building and to make proposals for the repair and renovation in accordance with the building’s new function. For assessing its condition, the building's most important structures have been visually inspected and measured. Problem situations, causes of damage and appropriate photo material have been described and provided. The structures are mainly damaged by water. Water has penetrated the structures in connection with extinguishing the fire and by leaks through the roof. Renovation proposals have been presented by keeping in mind national heritage requirements and the customer's plans regarding the commissioning of the building. The largest renovation work is making the space under the attic suitable for accommodation which requires raising the roof structure by 0.9 m, replacement of the Eternit roofing boards with stone roofing material and liquidation of large part of the ground floor partition walls. The raising of the roof depends on a permit from the National Heritage Board; from the viewpoint of this thesis, the request of the permit is not necessary since the customer's clear interest is to renovate the building only if the premises on the second floor can be used for accommodation. The recommended architectural solution for the second floor provides a layout of the premises, keeping in mind the requirements provided orally by a representative of the National Heritage Board. The building’s heated and hot water supply will be provided by a ground-source heat pump. The inhouse heating will be based on water-based floor heating. Sufficient supply of fresh air and exhaust of polluted air will be provided by a ventilation unit with heat recovery. The thesis provides descriptions of works to be performed, their timetable, the need for the use lifting equipment, the timetable for lifting works and volume calculation including time standards of other works on the basis of the EKE NORA catalogue. The graphics part includes the calendar schedule together with the necessary manpower and the general layout plan of the building site. The limit states of the cross-section of the rafter are checked by keeping in mind the most dangerous situation where the longest span is an ordinary beam. On the basis of calculations, the suitable crosssection of the rafter is 45x245 mm in case of wood with the strength class C24. Load calculations that have been performed can be used in the future for calculating loads for roof trusses and roof ceilings. The thesis can be used for preparing work design documentation for the renovation of the barnhouse of the Jäneda Manor and for the preparation of design documentation for organising construction.

Item Type: thesis
Advisor: Leena Paap
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Renovation and reconstruction work
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Mart Raudam
Date Deposited: 13 Jun 2016 11:11
Last Modified: 31 Aug 2019 08:46
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2250

Actions (login required)

View Item View Item