Serverikeskuse elektrivarustuse kavandamine

Heino, Germo (2016) Serverikeskuse elektrivarustuse kavandamine. [thesis] [en] Data center power supply design.

[thumbnail of lõputöö_G_Heino_2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (59kB)

Abstract

Andmekeskuse kavandamisel lähtuti ISKE juhendist, kus oli esile toodud erinevate tasemete nõrgad kui ka tugevad küljed. Lõputöös analüüsiti erinevaid elektrivarustuse skeeme, lülitus viise ja varustuse tasemeid. Kuna H+ taset ei olnud võimalik teostada, siis võttis lõputöö autor aluseks H taseme ja kavandas sellest optimaalse versiooni. Selleks oli vaja valida katkematu puhvertoiteallikas ja generaator. Need valiti vastavalt arvutuslikule võimsusele. Katkematu puhvertoiteallikas sai valitud N+1 süsteemis. Kuna seadmed arenevad, siis valmis olevasse hoonesse võimsust juurde saada on üsna võimatu. Sellepärast on elektrivarustuse süsteem ka üle dimensioneeritud. Planeeritud sai elektrivarustus selliselt, et vajaduse korral on võimalik seadmeid juurde lisada. Diiselvarugeneraator, katkematu puhvertoiteallikas, lattliinid jms. on üle dimensioneeritud varuga 20%. Seda selleks, et elutähtsate tehnosüsteemide ja andmekeskuste seadmed jääksid tööle ka siis, kui ühe või teise ahelaga midagi juhtub. Tänu sellele suudab üks ahel teise töö üle võtta ilma, et peaks koormuseid vähendama. Serverikeskuse toimimiseks ja jahutamiseks valiti täppiskonditsioneerid ja selgitati nende vajalikkust ning õhu ringlemist foto abil. Töö autor kasutas töös erinevaid valemeid inseneri arvutuste tegemiseks. Nendest lähtuvalt saadi teada voolutugevused, lühisvoolud erinevates punktides ja pingelangud kaablites ning liini lõpus. Serverikeskusel on tähtis ahela riknemise korral töö jätkamine, arvutati ka katkematu puhvertoiteallika akude tugiaeg, milleks oli 30min. Andmekeskuse ohutuse tagamiseks planeeriti ruumi gaaskustutus, milleks osutus süsinik, fluori ja vesiniku keemiline ühend, mis kustutab tulekahju seadmeid rikkumata.

Abstract [en]

Data center planning was basked on ISKE guide, which featured weak and strong points of various power supply levels. Thesis analyzed the various power schemes, switching modes, and levels of power supplies. Since H+ level was not feasible, then the authour of thesis chose the H level, and designed it for optimal version. It was necessary to choose an uninterruptible power supply and generator. They were selected according to the computational power. Uninterruptible power supply buffer was chosen N+1 system. As devices envolve they get more powerfull. To getmore power into building is quite impossible. That is why the power supply system is over-dimensione. Power was planned as, if necessary, more devices can be added. Diesel generator, uninterruptible power supply, busways etc. Are 20% over-dimensioned. This is so that critical equipment in data centers would work even if something happens to one or another chain. Due to this, one is able to take over the work of another chain without having to reduce the loads. Server operation and cooling of the data centre were selected and explained the necessity of the air circulation through the photo. The author used various formulas for engineering calculations. These formulas gave us current, short circuit currents and voltage drops on the cables at various points and at the end of the line. Data centre is important to work even if the chain is corrupted, so we had to calculate continuous uninterruptible power supply battery runtime, which was 30min. The data center was planned to ensure the safety of servers with fire extinguish system, which turned out to be a carbon, fluorine and hydrogen mix, a chemical compound that extinguishes the fire without harming the devices.

Item Type: thesis
Advisor: Urmas Leppik
Co-advisor: Margus Leoste
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment > Energy Technology and Automation
Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment
Working Life > Project Management and Document Processing
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Germo Heino
Date Deposited: 09 Jun 2016 12:51
Last Modified: 02 Sep 2019 05:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2245

Actions (login required)

View Item View Item