„Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Mustvee ümbersõidu km 67,1-75,3 rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt “

Õun, Laas (2016) „Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Mustvee ümbersõidu km 67,1-75,3 rekonstrueerimise ehituskorralduse projekt “. [thesis] [en] „The main road 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, construction project of Mustvee detour reconstruction, km 67,1-75,3 “.

[thumbnail of 2016_Oun_Laas_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (715kB)
[thumbnail of Lisa 1 Ressursside tabel.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (209kB)
[thumbnail of Lisa 2 Ajagraafik.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (128kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (271kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (343kB)

Abstract

Käesolev lõputöö käsitles ühe mahuliselt keskmise suurusega tee taastusremondi valmimise protsessi. Lõputöö tulemusel on valminud projekti läbiviimiseks vajalikud ressursside hindamise tabel ja tööde teostamise ajagraafik. Mõlemad on vajalikud selleks, et projekt lõpetada etteantud tähtaegselt. Tööde ajakulu arvutustel selgus, et töö teostamiseks kulub 127 tööpäeva ja et antud projekti ei ole võimalik läbi viia ühe konkreetse ning pideva töö etapina, vaid on vajalik kahes lõigus töö teostamine, kuna lepingukokkuleppes fikseeritud vahetähtajad seda füüsiliselt ei võimalda. Vastavalt koostatud ajagraafikule on võimalik projekt lõpetada nii, et ei pea kasutama nädalavahetustel töö tegemist, kuid alati ei saa olla milleski kindel ning kui peaks tekkima väga suuri mahumuudatusi võib tööde teostamine ka nihkuda nädalavahetustele. Tööde tootlikuste arvutamisel on kasutatud autori töökogemust Nordecon AS-is ja suurel määral on pühendatud tähelepanu eriliselt ettevõtte enda poolt teostatavatele töödele. Lõputöö käigus läbi töötatud projektmaterjal andis autorile väga suure eelise juhtida ja korraldada objektil töö efektiivselt ja võimalikult majanduslikult, vältides tavapäraseid ja ka juhuslikke ülekulu kohti. Ehitusprojekti lepingukokkulepe on lõputöö kirjutamise ajal sõlmitud ning tööde alustamise kuupäev on samuti fikseeritud. Tööd algavad 13.06.2016 ja lõppevad 13.01.2017.

Abstract [en]

This present thesis dealt with one of a medium sized road reconstruction completion process. The thesis has resulted in a resources table and a schedule for the works that are necessary for carrying out the project. Both are necessary in order to finish the project within the given time-limits. Work time calculations showed that the time for construction is 127 workdays and the project cannot be carried out on one specific and constant work phase but it is necessary to carry out the work process in two phases since the contractual agreement gives fixed interim deadlines that are physically impossible. According to the schedule for the works it is possible to finish the project so, that one does not need to use weekends for work, but you cannot always be sure of anything and if there would be an encounter of a very large-scale volume changes, the works might shift to weekend. Work productivity has been calculated using the author's work experience in Nordecon AS and is largely devoted on work that is made by the company itself. In the development of the thesis the author has gone through a great amount of the project material and this gives the author of a very big advantage to lead and organize the site work efficiently and economically favourable, while avoiding the usual and also occasional overspending. Construction project contract agreement has been signed at the time of writing the thesis and the date of commencement of the works has also been fixed. Work is starting on 13.06.2016 and ending at 13.01.2017.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Villmäe
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Building Work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Laas �un
Date Deposited: 10 Jun 2016 09:20
Last Modified: 01 Sep 2019 07:39
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2241

Actions (login required)

View Item View Item