Liiklusohutuse suurendamine tee-ehitustööde ajal Eesti Vabariigis

Väli, Tauri (2016) Liiklusohutuse suurendamine tee-ehitustööde ajal Eesti Vabariigis. [thesis] [en] Increasing road safety during road construction works in the Republic of Estonia..

[thumbnail of 2016_väli_tauri_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of 2016_väli_tauri_retsensioon.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (182kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (425kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö ülesandeks oli analüüsida ja pakkuda välja erinevaid lahendusi, mis aitaksid suurendada nii teetööliste kui ka töötsooni läbivate liiklejate ohutust ehituspiirkonnas. Erinevad kajastust leidvad uuringud, näited ja fotod tõendavad, et nii MVMS-i, TMA kui ka mobiilsete põrkepiirete kasutuselevõtuga on vähenenud naaberriikides avariisse sattumise tõenäosus. Samuti on suudetud rasketest tagajärgedest päästa märgatav hulk inimesi. Eesti Vabariigis puuduvad siiamaani konkreetsed juhendid ja juhised eelpool nimetatud lahenduste efektiivseks kasutamiseks. Kuigi mõned järelevalve insenerid ja ka osad tellija esindajad on juba saanud targemaks ning oskavad anda nõu, selgus analüüsist, et hetkel on enamus teemast veel puudulik. Lõputöös välja pakutud mobiilsed muutuva teabega liiklusmärgi (MVMS) ja mobiilse põrkeleevendi (TMA) lahendused ei ole odavad. Juba toimunud avariidele toetudes soovitab autor aga siiski kasutada seesuguseid kaasaegseid süsteeme liiklusohutuse edendamise eesmärgil rohkem. Kuigi antud süsteemide hinnaerinevus oleneb paljudest teguritest, nagu näiteks suurusest, kujust, töötamise tehnoloogiast ning lisavõimalustest, on märkimisväärne ohutuse tõus siiski saavutatav ka odavamate lahenduste kasutuselevõtuga. Suurele hulgale võõrkeelsele materjalile, arvukatele näidetele ning liiklejate tagasisidele tuginedes sai selgeks, et positiivsed omadused nagu kaugelt nähtavus, vajaliku informatsiooni selgus ja mobiilsus kaaluvad kõrge hinna üle. Mida suurem on liiklussagedus, seda kiiremini hakkab käesolevate lahenduste kasutamine ära tasuma. Samuti sobib süsteeme kasutada ka teistel otstarvetel. Näiteks peale tõsiseid liiklusõnnetusi saab MVMS märgile kiiresti ja lihtsalt kuvada informatsiooni, mis annab liiklejatele selgesõnalised korraldused toimunud sündmuse ning edasiste tegevuste kohta. Teisena käsitletud mobiilsete põrkepiirete kasutamine tee-ehitustööde ajal on Eesti Vabariigis samuti liikumas vaikses tõusutrendis. See on märk sellest, et aastast-aastasse hakatakse üha rohkem pöörama tähelepanu liiklusohutuse suurendamisele ning töötajate ja rajatiste ehitusaegsele kaitsele. Kuigi siiamaani ei ole seesuguste lahenduste kasutamist otseselt nõutud, on hakatud siiski ükskikutesse projektidesse lisama nõuet ajutiste põrkepiirete rakendamise osas. MINI-GUARD põrkepiirde kasutamise vajalikkus tuli välja ka Topi liiklussõlme ehitusel, kui ajutise põrkepiirde tugevust katsetas mööda sõitnud sõiduauto juht oma masinaga. Positiivne omadus mitmetel ajutistel põrkepiiretel on võimalus kinnitada külge ka käsipuud või ohutusaed. Seesugune võimalus laseb ohutult ära eraldada nii kergliiklejad kui ka mootorsõidukid ning selle tulemusena on võimalik saavutada märkimisväärne liiklusohutuse kasv. Kokkuvõtteks võib väita, et kuigi käesolev diplomitöö käsitleb väga aktuaalseid teemasid, tuleb meeles pidada, et iga uue uuendusliku lahenduse nõudmine ning kasutuselevõtt on aeganõudev protsess. Küll aga annab efektiivsemad tulemused alati see, kui teemasse hakatakse põhjalikumalt süvenema kohe, mitte aasta-kahe pärast.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to analyze and provide a variety of solutions that can help to improve the safety for both road workers and road users in relation to work zone areas. Various analysis, examples and photos show that using the Mobile Variable Message Signs (MVMS), Truck Mounted Attenuators (TMA) and mobile crash barriers, the probability of a collision have been reduced. In the Republic of Estonia, we still do not have any specific instructions or guidelines for the efficient use of the above mentioned solutions. Although some supervision engineers and client representatives has already become smarter and able to provide advice, analysis showed that most of this theme is still incomplete.MVMS, TMA and mobile crash barriers are relatively expensive solutions, but despite of that, the author still recommend such modern systems to promote traffic safety. Although the price will depend on many factors, such as size, shape, and other additional options, the significant increase of road safety is also possible to achieved by low-cost solutions. After reading a large number of foreign-language material, numerous examples of road users and feedback, it became clear that the positive qualities like visibility of the information, clarity and mobility offset by the high price. The higher the traffic volume is, the faster these solutions will pay off. MVMS and TMA systems can also be used for other purposes. For example, after a serious road traffic accident, MVMS display, provides road users with clear instructions for further action. The usage of mobile safety barriers during road construction is also making the quiet rise. This is a good sign that Estonian Road Administration pay more attention to road safety and worker protection during the construction. A positive feature of several mobile crash barriers have a chance to install onto the handrails or safety fence. This kind of option allows safely to separate motorized vehicles and non-motorized vehicles. This makes it possible to achieve a considerable improvement of road safety. In summary, it can be said that this graduation work deals with a very topical issues, but also it must be remembered that any new innovative solution and introduction is a time-consuming process.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Tauri Väli
Date Deposited: 10 Jun 2016 08:40
Last Modified: 01 Sep 2019 07:46
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2221

Actions (login required)

View Item View Item