Tehases toodetud ruumelementidest puithoonete eelarve ja tegelike kulude analüüs

Jakobi, Erik (2016) Tehases toodetud ruumelementidest puithoonete eelarve ja tegelike kulude analüüs. [thesis] [en] An Analysis of the Budget for Wooden Houses Made of Prefabricated Modules Manufactured in a Factory and the Actual Costs.

[thumbnail of 2016_jakobi_erik_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2026.

Download (1MB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon) - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 1 June 2026.

Download (19kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 1 June 2026.

Download (76kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös käsitleti tehases toodetud ruumilistest elementidest ehitatud puithoonete eelarvestatud ja tegelike kulude erinevusi. Uurimistöö raames analüüsiti nelja valmis ehitatud projekti eelarve ja tegelike kulude vahesid ning selgitati välja erinevuse tekkimise põhjused. Vajalik informatsioon projektide kohta saadi ettevõtte sisesest andmebaasist, mis sisaldas projektide eelarvet ja nendele vastavaid tegelike tootmis- ja ehituskulusid. Selle põhjal määrati projektide eelarvet kõige rohkem mõjutavad kulud ning selgitati välja, miks need kulud tekkisid. Uurimistöö läbiviimiseks oli vaja kasutada projektile koostatud eelarvet, tootmise ja ehitusekäigus sisestatud kulusid, projekteerimise käigus määratud materjalide mahte, arhitektuurilisi jooniseid ja nende põhjal koostatud tootejooniseid. Analüüsi käigus selgus, et läbi projektide esineb sarnaseid või sama tüvega eelarve ja tegelike kulude erinevusi. Sellest lähtuvalt sooritati analüüs kõikide projektide puhul üheaegselt, kus eristati tulemused tüüperinevuste põhjal. Projektide individuaalsel analüüsimisel oleks paljud erinevused hakanud korduma, mis oleks raskendanud kokkuvõtlikumate järelduste tegemist. Pärast projektide analüüsi jõuti tulemusteni, et peamised erinevused eelarve ja tegelike kulude vahel on põhjustatud: antud ehitusviisi eripärast, eelarvestaja kogemusest ja vigadest, ehituse käigus tehtud eelarvest erinevad kulutused, platsitööde pikenemisest või efektiivsusest ja ettenägematutest asjaoludest tekkinud lisakulud või kokkuhoid. Tulemuste põhjal oli võimalik järeldada, et erinevuste ärahoidmiseks on vajalik osapoolte vaheline tihedam koostöö ja kommunikatsioon. Eelarve põhjal arvestatakse kogu projekti jooksul tekkivate kuludega, mille tõttu peaksid kõik osapooled ja vastutavad isikud võimalikult varajases etapis koostööd tegema. Eelarvestamise käigus (eelkõige erilahendustega projektide puhul) suuremal määral kaasatud projekteerimis- ja projektijuht pakuksid tekkivatest ohtudest paremat ülevaadet kõikide projekti etappides. Eelarvestaja kogemus ja võrdlusprojektide olemasolu on üks näitajatest, mis määrab eri lahendustega projektide eelarve suurema täpsuse. Ebatäpne eelarve on üks tootmisja ehitustööde kulusid suurendavaks ja töid pikendavaks teguriks. Projekti müügijuht peab rohkem 48 arvestama projekti eripäradega ja selle põhjal tegema järeldused, et mis lisakulud sellega kaasnevad. Kuigi paljudel juhtudel kõike kulusid pole võimalik ette näha, siis esineb tihti olukordi, kus on võimalik lisakulusid täpsemalt indikeerida. Projektijuhid peavad eelkõige kulude madala hoidmiseks ootamatu olukordade esinemisel tegema õigeid otsuseid, määrama kulutusi võimalikult eelarve järgi ja tegema muudatusi ainult siis kui muid võimalusi ei ole. Sellegi poolest peavad iga etapi juhid kulude madalal hoidmiseks töid paremini planeerima, tegema õigeid juhtimisega seotud otsuseid ja võimalusel leidma kohti, kus on võimalik kuludelt kokku hoida. Valmis ehitatud projektide kulude analüüs ja nende põhjal järelduste tegemine on vajalik, andes hea ülevaate tekkinud vigadest ja nende kulude tekkimise põhjustest. See on aluseks edaspidiste kulude vähendamisele ja vajadusel ettevõtte siseste uuenduste või isegi muudatuste tegemiseks. Kuigi mitmed projekti erinevused on tekkinud nende eripäradest, on tulemuste põhjal võimalik teha järeldused, kas ja kuidas on võimalik teha ettevõtte siseseid muudatusi ja uuendusi ning kas nende sisse viimine on vajalik.

Abstract [en]

The topic of this final paper is An Analysis of the Budget for Wooden Houses Made of Prefabricated Modules Manufactured in a Factory and the Actual Costs. Wooden houses produced in a factory are one of Estonia’s largest export products, the volume of which has grown vigorously over the years. The construction of houses using elements produced in a factory is a very energy efficient and sustainable construction technology, the development of which will make it possible to lower production costs even further. The purpose of this final paper is to study the differences in the budgets for and actual costs of timber framed modular buildings, to determine the reasons for these differences and to find methods for reducing future errors. The research work consists of the analysis of four projects produced in factory and assembled at the construction site using prefabricated modules. All four projects were recently completed, which ensures that expenses incurred during the cost of construction are represented and that more than two years has not passed since the completion of the projects, in the case of which all technologies used are still current. In the case of the projects, the differences between their budgets and actual costs were studied; information for which was obtained from the company’s internal database. Costs were mainly studied, in the case of which larger differences occurred between the budget and actual costs. To provide a better overview of the projects the costs were divided based on their subtypes, in the case of which the total and percentage difference between the budget and actual costs were listed separately for each subtype, along with the percentage impact of the given difference on the total cost of the project. The results indicated that in the case of the projects there are several analogous reasons for the resulting differences between the budget and actual costs. In the case of the analysis of all projects together, the conclusion was reached that the main differences in the budget and actual costs were the result of: changes made during the course of design work, which differed from what was budgeted; unforeseen additional costs that arose during construction and the extension of works on the construction site; technological and price differences between the budget and costs; errors made by the budgeter and the impact of errors on other costs. Negative costs were not the only ones to 50 appear in the case of differences, there were also situations in which efficiency and good management helped to keep costs down in comparison with what was budgeted. In the case of differences in costs, additional manufacturing costs exhibiting a strong impact on the entire budget were practically non-existent, which demonstrates the efficiency of elements produced in the factory. In addition to reducing additional costs in the future, closer cooperation between parties is necessary, in the case of which the managers of all construction stages are associated with the project as early as possible, thereby reducing the risk of unexpected costs occurring. Differences emerged about what could be reduced in the individual work of budgeters and managers of other stages through the use of closer control and more careful planning. Additional costs also arose, which are difficult to prevent and in the majority of cases are associated with independent external factors, in the case of which reserves or costs arising from developments within the company, which cannot be considered negative costs when appearing in projects, are included in the budget. By learning to recognise errors, further differences can be reduced and the construction of houses produced in the factory can be made even more efficient.

Item Type: thesis
Advisor: Pille Hamburg
Subjects: Construction > Building Construction > Construction Economics
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Erik Jakobi
Date Deposited: 15 Jun 2016 09:46
Last Modified: 15 Jun 2016 09:46
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2216

Actions (login required)

View Item View Item