Tallinna vangla juurdepääsutee töökorralduse projekt

Dolenko, Priit (2016) Tallinna vangla juurdepääsutee töökorralduse projekt. [thesis] [en] Project of Job Management for Access Road to Tallinn Prison.

[thumbnail of 2016_dolenko_priit_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 31 December 2024.

Download (1MB)
[thumbnail of 2016_dolenko_priit_lihtlitsents.pdf] PDF - Other
Restricted to repository personnel only until 31 December 2024.

Download (566kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (29kB)
[thumbnail of retsensioon] PDF (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (47kB)

Abstract

Käesolev töö on reaalsuses eksisteeriva tee-ehitusobjekti töökorralduse projekt. Töö on koostatud juurdepääsutee kohta, mis ühendab valmides Tallinna linna Betooni tänava ja Tallinna ringtee. Käesolevas töös on analüüsitud tööde korraldust, inimressursse ja mehhanismide kooseisu. Arvutused ja analüüs põhinevad projektsetel mahtudel, reaalsetel kasutatavate materjalide asukohtadel ning töö autori, kolleegide ja koostööpartneritel kogemusel erinevate ressursside ja mehhanismide tootlikkuse osas. Töös on arvestatud hetkel kehtivate asjakohaste nõuete ja juhenditega. Käesolev töö sisaldab ülevaadet hetkeolukorrast objektil ja üldised nõuded. Edasi on välja toodud täpsed juhised, nõuded ja parameetrid, mida on vaja teada erinevate tööde teostamisel. Seejärel on kirjeldatud kõiki tööetappe ja selles sisalduvaid töid, mis on vajalikud projekti ellu viimiseks. Välja on toodud iga töö kohta mehhanismide ja tööjõu kasutus. Viimaks leiab ülevaate projektsetest ja arvutuslikest mahtudest, mehhanismide vajadusest ja inimtööjõust tuginedes eelnevalt kirjeldatud tehnoloogiatele ja nõudmistele. Töö eesmärgiks oli koostada tööde korraldamise kava. Leitud mahtude ja ressursivajaduse põhjal on koostatud tööde graafik ja mehhanismide ja tööjõu vajaduse koondtabel. Tabelist leiab tööetappidest koosnevad ehitustööd. Iga töö kohta on välja toodud mehhanismide kasutamine nii ajaliselt kui arvuliselt. Kirjeldatud on iga ressursiallika ülesanne lühidalt. Tööde graafikust saab ülevaate tehtavatest töödest kronoloogilises järjekorras. Kuna teedeehituses on töid, mida saab samal ajal teostada, siis leiab ka tööde graafikust samal tööperioodil toimuvad tööd. Kokku kulub tööde teostamiseks hinnaguliselt 84 kümnetunnilist tööpäeva. Töökorralduse projekt aitab töid paremini planeerida, koostada eelarvet tööde tegemiseks ja töid ratsionaalsemalt läbi viia. Kõige selle abil saab ehitusprotsessi läbi viia efektiivsemalt ja kasumlikumalt. Majandusnäitajaid käesolevas töös otseselt ei käsitletud ning ressurside ja mehhanismide kasutus sisaldab hinnanguid.

Abstract [en]

This working paper presents a job management project of a real road construction project. The construction object is a road that will be located in City of Tallinn and will connect Betooni Street and roundabout of Tallinn. The analysis covers job management, human resource planning and composition of mechanisms. Calculations and analysis are based on projected volumes, real locations of used materials and estimated productivity of resources and mechanism based on experience. Relevant and valid requirements and instructions have been taken into account. At first, the current situation regarding the object and general requirements are presented. Next, precise instructions, requirements and parameters related to performing different type of works are described. Further, different stages and types of work necessary for executing the project are described. For each type of work mechanisms and human resource need is presented. Last but not least, projected and calculated volumes, need for mechanisms and human resource is summarized based on previously described technologies and requirements. The purpose of this working paper was to compose the job management plan. A work schedule and mechanisms and human resource need table has been compiled based on the calculated volumes and resource needs. The table is describes briefly different tasks and presents the resource needs in hours and natural units. Chronological sequence is used and also there are several tasks that can be performed at the same time. The project duration is estimated to be 84 days with ten hours in line. The job management project helps to improve planning, budgeting and execute the project more rationally. This improves the efficiency and profitability of the construction process. However, no economic indicators have been directly analyzed in this paper and the calculations contain estimations.

Item Type: thesis
Advisor: Priit Paabo
Subjects: Construction > Road Construction > Road Building > Road Building Work
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Priit Dolenko
Date Deposited: 15 Jun 2016 09:49
Last Modified: 15 Jun 2016 09:49
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2210

Actions (login required)

View Item View Item