Perspektiivse veeldatud maagaasi terminali toiteliinide optimeerimine Paldiski linna elektrivarustuses

Piilberg, Juhan (2016) Perspektiivse veeldatud maagaasi terminali toiteliinide optimeerimine Paldiski linna elektrivarustuses. [thesis] [en] Optimization of Powerlines of Perspective Liquefied Natural Gas Terminal in Electrical Equipment of Paldiski.

[thumbnail of Lõputöö_Juhan_Piilberg.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (19kB)

Abstract

Uutel tarbijatel on elektrivõrku võimalik liituda erinevatel nimipingetel. LNG terminali näitel on võimalik elektrivõrguga liituda viiel erineval pingel milleks on 6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV ja 110 kV. Leidmaks parim võimalik nimipingelahendus, käsitleti töös erinevatel nimipingetel eelkõige optimaalseimate toiteliinide valikut, neis tekkivaid kadusid ning maksumusi. Parema ülevaate saamiseks käsitleti põgusalt ka erinevate lahenduste korral Paldiski 110/35/6 kV AJ-s võimalike kasutatavate trafode ja jaotusseadmete üldist valikut ning umbkaudset maksumust. Lõputöö teoreetilistes osades anti ülevaade tänapäevasest elektrivarustusest ja sellega seotud kahest ettevõttest Elering AS ja Elektrilevi OÜ, kes on ühtlasi Paldiski linnas vastavalt siis põhivõrgu ja jaotusvõrgu ettevõtted. Samuti anti ülevaade Paldiski linna praegusest elektrivõrgust, kus selgus et Paldiski 110 kV ja 35 kV elektrivõrku on liitunud tuulepargid ning Paldiski linna enda elektrivõrk on 6 kV nimipingel. Perspektiivseks suurtarbijaks peetakse planeeritavat LNG terminali, mille prognoositav koguvõimsus ületab 2015. aasta maksimaalse Paldiski linna aktiivkoormuse. Töö esimeses analüütilises osas selgus, et LNG terminali liitumisel elektrivõrku on olenemata nimipingetest vaja paigaldada uued, suurema nimivõimsusega jõutrafod. Töö teises, kõige olulisemas analüütilises osas selgus eeskätt toiteliinide optimeerimise põhjal, et kõige ebaoptimaalseim lahendus on 6 kV nimipingel ning kõige optimaalseim lahendus on 110 kV nimipingel. Majandusliku analüüsi põhjal arvestades nii toiteliinide, trafode ja jaotusseadmete maksumust ning toiteliinide kadusid pikemas perspektiivis, osutus samuti parimaks variandiks 110 kV nimipinge. Siinkohal tuleb arvestada, et 110 kV korral on vaid üks toitelliin, mistõttu rikke korral langeksid kõik terminali seadmed välja. Kuna aga täpsemaid andmeid ei ole teada ja ka teistel nimipingetel ei ole arvestatud reserveeringuga, vaid ainult kahe eraldi toiteliiniga, loetakse antud info põhjal 110 kV nimipinge lahendus parimaks. Vaatamata töö lähteandmete muutumisele saaks antud lahendusmetoodikat kasutada LNG terminali toiteliinide projekteerimisel ning hinnapakkumiste arvestamisel. Samuti saaks antud tööd edasi arendada magistri õppes.

Abstract [en]

Title on this thesis is „Optimization of Powerlines of Perspective Liquefied Natural Gas Terminal in Electrical Equipment of Paldiski.“ New consumers have the opportunity to join electrical grid at different rated voltages. In the example of LNG terminal there is possibility to join electrical grid with the choice of five voltage levels- 6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV and 110 kV. In order to find the best rated voltage solution the given thesis analyzed first and foremost the choice of optimal power lines, including the losses and the cost. To receive a better overview the approximate cost and the general choice of possible transformers and switchgear in use in Paldiski 110/35/6 kV substation in various solutions were also briefly analyzed. The theoretical part of the thesis gives an overview of todays electrical equipment and related transmission system operator Elering AS and the distribution system operator Elektrilevi OÜ in Paldiski as well as an overview of the current electrical network in Paldiski. The results show that windparks have joined the electrical grid of 110 kV and 35 kV and the network of Paldiski operates on 6 kV rated voltage. LNG terminal would be considered to be a major consumer with the estimated total capacity exceeding the maksimum resistive load of Paldiski in 2015. The first analytical part showed that despite of rated voltage when joinging the LNG terminal to electrical grid new and more powerful transformer with rated voltage need to be installed. The second and the most important analytical part of the given thesis proved that the most unreasonable solution is operating on 6 kV rated voltage and the most effective solution is 110 kV rated voltage. According to the economic analysis considering the cost of power lines, transformers and switchgear and the loss of power lines in the long perspective, the best option was proven to be 110 kV rated voltage. It should be therefore noted that there exists only one 110 voltage power line, meaning that in case of malfunction, all the terminal equipment would shut down. As more detailed data is not known and reservations are not considered in other rated voltages as well, but only with two seperate power lines, then according to the given information the best solution would be 110 kv rated voltage. Regardless of the hanges in source data the given solution methodology could be used when designing LNG terminal power lines and considering the price quota. The given thesis could also be developed in the Masters program.

Item Type: thesis
Advisor: Valmar Ott
Co-advisor: Sigmar Priman
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Juhan Piilberg
Date Deposited: 09 Jun 2016 12:52
Last Modified: 02 Sep 2019 05:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2150

Actions (login required)

View Item View Item