Energiatootmisvõimalused Kaessaare majapidamise näitel

Siiner, Gerrit (2016) Energiatootmisvõimalused Kaessaare majapidamise näitel. [thesis] [en] Energy production possibilities as an example of Kaessaare household.

[thumbnail of lõputöö_G_Siiner_2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lisad.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (570kB)

Abstract

Tänapäeval kasutatakse erinevaid energiatootmisvõimalusi, lähtudes lõputöö eesmärgist, leida sobiv elektritootmisvõimalus, mis tagaks Kaessaare majapidamise energiatarbe vajaduse. Võeti uurimise alla tuulegeneraator, diiselgeneraator ning päiksepaneel. Lõputöö esimeses osas, kus vaadeldi erinevaid tänapäeval kasutusel olevaid energiatootmisvõimalusi, osutuks välja valituks diiselgeneraator. Tuulevaikse või pilvise ilma korral ei suuda nii tuulegeneraator ega ka päiksepaneel varustada Kaessaare majapidamist. Teisalt hoonele vajatav võimusus on suurem kui akupank suudaks tagada. Neljandas osas läbiviidud uuringu põhjal valiti välja sobivaim RLAga diiselgeneraator. Uuringust selgus, et vaja oleks diiselgeneraatorit võimsusega 22,4 kW. Tellija sooviks oli kasutada 15 kVA 12 kW generaatorit ning rikke või katkestuse korral pidi majapidamine vastu pidama 24 h. Sobiva valiku tegemisel peeti silmas: müra, kütusepaagi suurust, kütusekulu, seadme maksumust, seadmehoolduskulu ning gabariite. Välja valiti SRC Groupi poolt pakutud Kohleri 12 kW diiselgeneraator. Lõputöö hüpoteesiks püstitati: Kaessare majapidamise elektrivarustuse tagamine RLA diiselgeneraatoriga, mis leidis kinnitust. Antud lahendus on ainuke välja valitutest, mis suudaks elektrikatkestuse või rikke korral ära toita majapidamise. Generaatori võimsuse valikul võeti arvesse tellija soovi. Kaessaare energiasüsteemi parandamiseks oleks hea variant kasutada autonoomset päikesepaneelide süsteemi. See võimaldaks omatarbeks juurde toota puuduolevat energiat, kui kasutada akupakke.

Abstract [en]

At the moment, there are several different ways to produce electricity. Based on the thesis objective – to find a suitable power production that would ensure Kaessaare household energy demand; wind turbine, diesel generator and solar panel were taken under investigation. In the first part of the bachelor's thesis, where different electricity productions were compared to each other, the diesel generator turned out to be the best solution for the object. In case of windless and cloudy day, the wind turbine and solar panel could not provide Kaessaare household with electricity. On the other hand, this household needed way more power than the battery pack could provide. Based on the study, that was carried out in the fourth part, the most suitable RLA diesel generator was chosen. Research showed that this household would need a diesel generator with 22,4 kW power. Client wanted to use a generator with figures 15 kVA 12 kW and in case of power cut the generator has to supply the power for the household for 24 hours. In the selection of the appropriate option was meant: the noise, the size of the fuel tank, the fuel consumption of the unit, cost of the equipment, maintenance costs and the dimensions. Kohler 12 kW diesel generator was chosen form the SRC Group offer. The thesis hypotheses: Kaessare household distribution of electricity with RLA diesel generator, which was confirmed. This solution is the only selected for the test, which is able in case of a power failure or breakdown to feed the household with right amount of power. In the selection of the generator power the clients wishes where considered. To improve Kaessaare household energy system, it would be a good option to use self-contained solar panels. This would allow self-consumption to produce the missing energy when battery pack is used.

Item Type: thesis
Advisor: Eduard Brindfeldt
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment > Energy Technology and Automation
Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Gerrit Siiner
Date Deposited: 09 Jun 2016 12:40
Last Modified: 01 Sep 2019 07:36
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2138

Actions (login required)

View Item View Item