Tamec Trade OÜ turundusplaan

Laan, Risto (2016) Tamec Trade OÜ turundusplaan. [thesis] [en] Marketing plan for Tamec Trade OÜ.

[thumbnail of Lõputöö-Tamec Trade OÜ turundusplaan.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 12 December 2022.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 12 December 2022.

Download (34kB)

Abstract

Antud töös on kirjeldatud Tamec Trade OÜ olemust, turgu, kus ettevõte tegutseb ning on loodud turunduslikud eesmärgid ning meetodid, millega nende eesmärkideni jõuda. Töö eesmärgiks oli luua ettevõttele turunduslik tegevusplaan, läbi turu analüüsimise leida võimalused turul valitsevate müütide murdmiseks ning leida vajalikud tegevused ettevõtte arengu kaasa aitamiseks. Töö esimeses peatükis on kirjeldatud turundusstrateegia ning turundusprogrammi olemust, milles tulevad esile vajalikud punktid hea strateegia ning programmi koostamiseks. Kirjeldatud on ka turundusmeetmestiku mõju turunduse tulemusele. Teine peatükk kirjeldab ettevõtte olemust, milles on teostatud siseanalüüs ning kirjeldatud eesmärke. Peatükis on näha ettevõtte areng peale juhtkonna vahetust nii personali kui ka müügikäibe pealt. Kolmas peatükk sisaldab nii välisanalüüsi kui ka strateegia ning programmi koostamist. Välisanalüüsis on kirjeldatud ettevõtte konkurentsipositsiooni turul, milles selgub, et arvestades ettevõtte lühiajalist tegutsemist uue juhtimise all, on areng olnud märkimisväärne ning see areng on tulnud otsuseid jooksvalt vastu võttes. Töö autor usub, et tulevikku planeerides on võimalik edu kasvu jätkata. Lisaks välisanalüüsile on kolmandas peatükis ka strateegia ja programmi loomine. Töös on paika pandud turundusstrateegia neli taset (ettevõtte üldised, allüksuse, toote, ja turundusmeetmestiku), mis aitavad viia ettevõtte visiooni täitumiseni. Efektiivse turundusmeetmestiku loomise eelduseks on eelnevate strateegiate (ettevõtte üldised, allüksuse, toote) toimimine. Turundusprogramm on koostatud vastavalt turundusstrateegia eesmärkidele ning turundusprogrammile on loodud tegevuskava. Tegevuskavas välja toodud ülesannete kontrollimiseks on töö autor ettevõtte juhtkonnale teinud ettepaneku integreerida ettevõtte tegevusse RACI maatriksi kasutamine. Selle kaudu on hea jälgida täitmisel olevate ülesannete elluviimist. Nagu tööst selgus on ettevõttes vaja rakendada teadlik ja läbimõeldud tegevustik nii turunduse alal kui ka ettevõtte igapäevastes tegevustes. Selleks et arengut müügimahtudes jätkata on vaja panustada teadlikult teostatud turundusse. Turunduslikke tegevuste põhiliseks eesmärgiks on pidevalt olla ettevõttega klientidele nähtav, seda läbi reklaami ning erinevate ürituste. Tutvustada tuleb ka tooteid ning nende omadusi ning ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid ja võimalusi.

Abstract [en]

In this thesis is described essence of Tamec Trade OÜ, the market where the company operates. Also there is made a marketing plan and described the methods how to execute this said plan. The main reason for making this thesis was to create marketing plan for Tamec Trade OÜ. Alternative reason was to find opportunities in the market and use them for the benefit of the company. By using those opportunities the company should be able to grow. The first chapter of the thesis is about marketing strategy and marketing program in general. It includes the description of those subjects, as well a bit about how marketing measures influences the outcome. Second chapter is about the company where is also internal analysis and goals for future. In the chapter we can see the growth of the company after the change of the board. The third chapter includes external analysis and the making of the strategy and program. External analysis is about the market position of the company where reveals that considering the short period of working under new command, the company has been able to grow substantially. This growth has come by taking decisions on the go. Author believes that by planning the future more thoughtfully it is possible to keep on growing. In addition to external analysis in third chapter is described the making of the strategy and program. In this thesis there is set four stages of marketing strategy (general, unit, product and marketing program) that help to reach the vision of the company. To create effective marketing mix there has to be functioning strategies beforehand. Marketing program has composed according to the goals of the strategy. Also there is an action plan for the program. To control the execution of the tasks author of the thesis has made an proposal for the board of the company to integrate RACI matrix. As it transpires from the thesis there is a need to make more conscious actions in marketing as well in daily activities. To keep up the growth in sales volume there is a need for more conscious actions in marketing. Main reason for marketing is to be constantly seen for costumers. That will be reached by consistently making the company visible from advertisement and public events. It is also necessary to introduce new products and opportunities that the company offers.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Bergmann
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Risto Laan
Date Deposited: 16 Jun 2016 10:52
Last Modified: 20 Dec 2016 07:36
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2134

Actions (login required)

View Item View Item