Eesti jõgede hüdrokeemiliste näitajate analüüs 1992-2014 seireandmete põhjal

Tiitso, Helina (2016) Eesti jõgede hüdrokeemiliste näitajate analüüs 1992-2014 seireandmete põhjal. [thesis] [en] Hydrochemical Indicators of Estonian Rivers. Analysis of the Monitoring Data from 1992-2014..

[thumbnail of Lõputöö Tiitso.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (231kB)

Abstract

Käesolevas töös analüüsiti Eesti jõgede füüsikalis-keemilist seisundit kirjeldavaid näitajaid 1992-2014 seireandmete põhjal. Töös kasutati 58 hüdrokeemia seirejaama ja 48 hüdroloogia seirejaama andmeid. Analüüsiti kuut põhilist jõgede hüdrokeemilise seisundi kvaliteedinäitajat (NH4+, Nüld, O2, pH, Püld ja BHT5). Regressioonanalüüsi alusel arvutati aine sisalduse ja koormuse sõltuvused äravoolumoodulist ning Nüld ja Püld omavaheline sõltuvus. Leiti seireandmete esinemissagedused ning Nüld ja Püld suhtarvud Redfieldi stöhhiomeetria alusel. Näitajate ja äravoolumooduli vaheliste sõltuvuste leidmiseks viidi omavahel vastavusse hüdrokeemia ja hüdroloogia seirejaamade andmed. Saadud tulemuste põhjal võib väita, et vaadeldud perioodil on Eesti jõgede seisund märgatavalt paranenud. Nii lämmastiku kui fosfori osas on kasvanud väga heasse ja heasse seisundiklassi kuuluvate jõgede arv. Ilmnes, et limiteerivaks elemendiks Eesti jõgedes on fosfor ning selle sattumist veekogudesse peaks piirama. Äravoolumooduli ja jõe vooluga kantava aine koguse (koormuse) vaheline sõltuvus oli suurem kui äravoolumooduli ja hüdrokeemiliste seisundi näitajate vahel. Selgus, millistel jõgedel on vee keskkonnaseisundi hindamiseks matemaatiliste mudelite kasutamine usaldusväärne ning millistes seirejaamades on võimalik seiret optimeerida ehk vähendada mõõtmiste arvu ning hinnata aine sisaldust äravoolumooduli alusel. Töös on tehtud ettepanek, et seisundiklasside Nüld ja Püld normatiivseid väärtusi peaks korrigeerima, lähtudes Redfieldi stöhhiomeetrilistest vahekordadest.

Abstract [en]

The aim of this graduation thesis was to analyse, based on the monitoring data available from 1992-2014, the indicators describing the physical-chemical condition of Estonian rivers. Data from 58 hydrochemical monitoring stations and 48 hydrological monitoring stations were used for undertaking the analysis. Six main hydrochemical quality indicators of rivers were analysed (NH4+, Ntot, O2, pH, Ptot and BOD5). Regression analysis was used to calculate the concentration dependence and load dependence of the effluent module, as well as the interdependence of Ptot and Ntot. Using the Redfield stoichiometry, monitoring data frequencies and Ntot and Ptot ratios were detected. In order to find dependencies between indicators and effluent module, data from hydrochemical and hydrological monitoring stations were calibrated. The results obtained suggest that over the observed period the condition of Estonian rivers has significantly improved. In the cases of both nitrogen and phosphorus concentrations, the number of rivers which fall into classes “in a very good condition“ and “in a good condition“ has increased. However, it appears that phosphorus is an element of considerable effect in Estonian rivers and its entering watercourses should therefore be restricted. The interdependence of the effluent module and river flow substance quantity (load) was higher than the correlation between the effluent module and hydrochemical status indicators. The results of the study indicate on which rivers it would be reliable to use mathematical models for evaluating the ecological condition of water; and in which monitoring stations it is possible to optimize the monitoring process by decreasing the number of measurements while evaluating substance concentrations based on effluent module. The author proposes adjusting the normative values of the condition classes of Ntot and Ptot, guided by the Redfield stoichiometric ratios.

Item Type: thesis
Advisor: Peeter Ennet
Co-advisor: Siret Talve
Subjects: Environmental Technology
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Helina Tiitso
Date Deposited: 08 Jun 2016 12:00
Last Modified: 02 Sep 2019 05:32
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2132

Actions (login required)

View Item View Item