Vedurite TEM TMH ja 2TE116 ekspluatatsioonikulude võrdlus Koidula jaamas

Murre, Pavel (2016) Vedurite TEM TMH ja 2TE116 ekspluatatsioonikulude võrdlus Koidula jaamas. [thesis] [en] Comparison of Operating Costs of Locomotives TEM TMH and 2TE116 in Koidula Station.

[thumbnail of Lõputöö Pavel Murre .pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Vedurimajanduse peamine ülesanne – kasutuskõlblikus seisus veduripargi ülalpidamine ja rongide õigeaegne väljastamine. Selleks on vaja: • alati teostada õigeaegselt vedurite remonti ja hooldust, • kasutada ainult sertifitseeritud valmistajatehase detaile ja varuosi, • teostada töid depoo tsehhis kvalifitseeritud töötajatega, nende teadmiste taset pidevalt täiustades. Samuti on tähtis osa vedurite kasutamisel endal. Ekspluateerimisel ei saa lubada, et veduri parameetrid väljuksid maksimaalsetest piiridest, mis nõuab vedurimeeskonnalt seda, et vedurit juhitaks targalt ja asjatundlikult. Vaatamata eelnimetatud punktide täitmisele ei tohi unustada seda, et veduritel on tugevuse (jõu) piirid, milliseid ületades pole võimalik veeremiparki rahuldavas seisukorras hoida. See juhtuski veduritega 2TE116. Seega toimis ettevõte EVR Cargo ainuõigesti suurendamaks tööde efektiivsust Koidula-Petseri sõlmel, vahetades välja vananenud vedurid 2TE116 perspektiivsemate vedurite TEM TMX vastu. Jooksvad kulud remondile vähenesid võrreldes eelmise aastaga 16% võrra, manööverväljakutsetel 15% võrra ja magistraalvedudel 2% võrra. Selline remondikulude vähenemine on tingitud ülevedude mahu, ekspluateeritava pargi vähenemisega ning vanade vedurite 2TE116 väljavahetamisele uute TEM TMX vastu. Kütuse kokkuhoid talveperioodil ulatub 28 tonnini kuus, aastas lausa 200 tonnini, mis rahaliselt moodustab 200´ 000 Eurot aastas. Veduritel TEM TMX esinevad probleemid nende töösse rakendamisel. Kõik puudujäägid ja tehase praagid eemaldati garantiikorras. Eesti Raudteel töötades on väga ebamugav kasutada kiiruse kontrolli ning valvsuse ja automaat- peatumise süsteemi KLUB. Ühtlasi seoses garantiiga on raskusi selle süsteemi väljavahetamisega. Veduriosakond paneb ette kas vahetada see süsteemi kiirusemõõdiku ja ALSN-i vastu või osta Valgevenest Venemaal sertifitseeritud süsteem ZUBR. See küsimus on hetkel Venemaaga kooskõlastamisel. Samuti sai ettevõte suure kogemuste pagasi analüüsides ja võrreldes vedurite efektiivsust mitte ainult teoreetilistes arvutustes vaid ka praktiliste andmete põhjal. See informatsioon aitab ka tulevikus planeerida masinapargi uuendamist ja prognoosida kulusid. Antud analüüsi käigus selgus, et uute vedurite TEM TMH ost oli ainuõige otsus. Varemkasutatud vedurite 2TE116 paljud osad ja varuosad ei kuulunud enam kapitaalremondi alla põhjusel, et ekspluatatsiooni tähtaeg oli juba ületatud. See aga omakorda viis suurte rahaliste väljaminekuteni. Uute vedurite kulutused remondile ja hooldusele langesid mitmekordselt seoses sellega, et TEM TMH vedurid on kasutamata ja otse tehasest ning nende remont teostatakse tootjatehases garantii korras. Ka veduri hooldust teostatakse harvemini kui 2TE116 veduritel, see on jällegi seotud asjaoluga, et TEM TMH veduritel on kasutuses kaasaegsed kõrgtehnoloogilised agregaadid, masinad ning kütuse- ja määrdeained. TEM TMX veduritel on palju laiemad kasutusvõimalused, nii on seda võimalik kasutada nii väljakutsetel, manöövertöödel kui ka veotöödel. Ka on võimalik vedureid omavahel ühendada, mis suurendab veotehnilist iseloomu. Remondi vajadusel on võimalik vedureid vahetada, mistõttu väheneb seisakuaeg. Need lisavõimalused mõjutavad positiivselt tööde organiseerimist ja planeerimist. Lisaks ülanimetatule on veel palju plusse, mis räägivad uute vedurite kasuks. TEM TMH vedurid on töös tunduvalt ökonoomsemad, kui vanad 2TE116 vedurid. Kütuse- ja muude materjalide kulud on palju väiksemad. Ja mis pole vähetähtis – uued vedurid on ökoloogiliselt palju puhtamad. Üldplaanis, kui arvestada kokku kõik eelnimetatud punktid on vaieldamatult selge, et 2TE116 vedurite väljavahetamine TEM TMH vedurite vastu oli ettevõttele majanduslikult kasumlik.

Abstract [en]

Comprasion of Operating Costs of Locomotives TEM TMH and 2TE116 in Koidula Station Diesel locomotives are very expensive and technologically part of any railway company. The older locomotives are, the more maintenance cost are. Nowadays it is very important to offer cheapest service for getting customers from competitors. But it is hard to do if locomotives are old and require more service, spare parts and finances. EVR Cargo AS is a government railway company, which has a lot of diesel locomotives and offer service of transportation by railroad. There is a need to find out best way, how to reduce costs of oldest locomotives 2TE116. 2TE116 were used in a small sector of infrastructure of Estonian Railroad and Russian Railroad between stations Koidula and Pechory. After analyze of all advantages and disadvantages locomotive branch decided to buy new diesel locomotives instead of modernize 2TE116. Inasmuch as 2TE116 were used only half of their possibilities (and if it keep in mind that 2TE116 were oldest locomotives in EVR Cargo and because of that there was not able to repair them good) locomotive branch offer to buy middle shunting locomotives TEM TMH. In this way the main task of diploma is to compare 2 diesel locomotives (old and, which came to replace, new one). During comparison: 1) find out, was it really necessary to buy new locomotive or there were any possibilities to modernize old one, 2) figure out true costs of repairing and servicing, 3) find additional opportunities for improvement working environment, 4) determine, if introduction of new diesel locomotive will be economically profitable In result it became clear, that purchase of new diesel locomotives is profitable for EVR Cargo AS from all sides. There is no expenses for repairment, till locomotives are new and have got guarantee. Cost for service are much less because of new engine and other parts of locomotives. TEM TMH are much more economical in case of fuel instead of 2TE116. EVR Cargo AS got a lot of experience in comparison of theory and actually evidences and facts. Main problem of new diesel locomotives is their security auto stop system KLUB, which is not very suitable in Estonia. Now there are some ideas how to fix this problem and company need just time to reach an agreement with Russian Railroad about security and TEM TMH plant about guarantee. Also there were some small problems first time when EVR Cargo tried to start using new diesel locomotives, but they were fixed fast because representatives workers of TEM TMH plant were near.

Item Type: thesis
Advisor: Martin Kuusk
Subjects: Transport > Rail Transport > Railway Engineering > Rolling Stock
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Pavel Murre
Date Deposited: 30 May 2016 09:02
Last Modified: 02 Sep 2019 07:36
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2115

Actions (login required)

View Item View Item