Turundusplaani koostamine OÜ Autoklants näitel

Rahuorg, Markus (2016) Turundusplaani koostamine OÜ Autoklants näitel. [thesis] [en] Marketing plan based on OÜ Autoklants.

[thumbnail of Lõputöö_M_Rahuorg_2016.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (119kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli turundusplaani koostamine OÜ Autoklantsile. Tegemist on turundusstrateegiaga, mis on lihtne, praktiline ja mida on realistlik kasutada antud ettevõtte jaoks. Kuna tegemist on valdkonnaga, kus riigipoolsed regulatsioonid (rehvivahetus) ja ilmastikutingimused (rehvivahetus ja autopesu) mängivad suurt rolli igal aastal, oli eesmärgiks koostada turundusplaan, millega oleks võimalik suurendada käivet ka hooajavälistel aegadel. Esimene peatükk keskendub turundusteooriatele, kus kahte turunduse võtmemudelit, mida on võimalik kasutada Autoklantsi näitel, on käsitletud ja selgitatud põhjalikult - SWOT analüüs ja 4P mudel. Lisaks sellele käsitleti klientide segmenteerimist ning vaadeldi üldisemalt turundusstrateegiaid. Teises peatükis käsitleti OÜ Autoklantsi kollektiivi, tootevalikut ja ka koostööpartnerlust. Varasemalt käsitletud teooriaid rakendati Autoklantsi näitel - autor koostas SWOT analüüsi ja vaatles 4P-d. Peatüki lõpus seadis töö autor ettevõttele eesmärgiks aastaks 2018 kasvatada müügitulu praeguselt 175 000 euro pealt 215 000 euroni, kasutades selle jaoks turundusplaani täideviimise eelarvet, mis on 6250 eurot. Kolmandas ja kõige olulisemas peatükis luuakse turundusplaan Autoklantsile, kasutades kõige sobivamaid ja effektiivsemaid turundusstrateegiaid, mida varasemalt teoreetilise poole pealt vaadeldi. Selle tarbeks analüüsis autor makro- ja mikrokeskkonda ning vaatles konkurente, mille käigus leiti Autoklantsi tugevused. Turundusplaani käigus loodi Autoklantsile Facebooki leht. Koduleht on küll olemas, kuid Facebooki lehe eesmärk on saada interaktiivset tagasisidet oma klientidelt ning olla nendega pidevas suhtluses. Tulevikus on plaanis oma ettevõttele Facebookist leida uusi kliente loosimis- ja jagamismängudega. Lisaks sellele disainis autor mitmeid erinevaid plakateid, mida on võimalik reklaamida nii Facebookis kui ka kohalikes ajalehtedes - Virumaa Teataja ning Kuulutaja. Turundusplaani üks eesmärkidest oli ka soov rakendada paremini aega, mil ilmastikutingimused pole soosivad ei autopesuks ega ka rehvivahetuseks. Selle jaoks hakkab Autoklants panustama oma aega ärikliendibaasi laiendamisesse. Näiteks plaanib Autoklants leida ärikliente tootmis- ja logistikavaldkonnast, kelle masinapark ja alused tahavad puhastamist. Ideaalne oleks ära kasutada vihmaseid ilmasid just sääraste seadmete pesuks. Lisaks sellele otsib Autoklants ärikliente juurde ka tavapärasemate teenuste osutamise eesmärgil. Tulevikueesmärgiks on Autoklants seadnud sihiks luua oma ettevõttele autopesuga tegelev filiaal Sakusse, Harjumaale. Kasutades ära oma 28 aasta pikkust tegutsemiskogemust ära alevikus, kus ootejärjekord autopesuks võib olla nädalatepikkune. Eesmärkide saavutamiseks on autor koostanud ka ajakava, millal kampaaniate ning promotsioonidega algust tehakse.

Abstract [en]

The objective for this dissertation was to create a marketing plan for OÜ Autoklants, a marketing strategy that is simple, practical and realistic to implement for the company in question. In an industry where the state regulations (changing tires) and weather conditions (changing tires and carwash) play a profit defining role each year, the purpose was to create a marketing plan that would also generate business at off-peak seasons. The first paragraph focuses on theories of marketing, where two key marketing models - SWOT analysis and 4Ps – both applicable to OÜ Autoklants, are considered and explained thoroughly. Furthermore the author explains customer segmentation and wider marketing strategies. The second paragraph deep dives into OÜ Autoklants collective, product line and partnerships. Theories handled in the first paragraph are applied in detail to OÜ Autoklants - the author has created SWOT analysis and observed the 4Ps. In the end of the paragraph, the author set a goal for the marketing plan - to grow turnover by 2018 from current 175 000 Euros to 215 000 Euros using the marketing budget of 6250 Euros. In the third, and most important paragraph, the marketing plan for OÜ Autoklants was created with most suitable and effective marketing strategies that are based on previously handled theories and analysis’. To compile this, the author analysed macro- and microenvironments, investigated the competition and identified the key strengths for OÜ Autoklants. A Facebook page was created in the course of this marketing plan for OÜ Autoklants. The company previously had a website, but the purpose of the Facebook page was to get interactive reviews from customers and create a sense of community for this local business. The plan for the future is to gain new customers from the social media platform via reviews and sharing games. In addition the author designed a selection of different ad creatives, which can be used to advertise on Facebook or at the local newspapers - Virumaa Teataja and Kuulutaja. The key objective of the marketing plan was to create opportunities to generate business at off peak times of the year, e.g. when the weather conditions were not in favor to washing cars nor changing tires. Autoklants is going to use the marketing plan to grow the number of business clients. For example find customers from a manufacturing and logistics companies, whose machinery and pallets need cleaning. Such jobs can be carried out on rainy days to maximise workforce at slow periods. In addtion Autoklants is trying to find business clients for more ordinary services as well. The idea for the future of OÜ Autoklants is to extend from Rakvere, and build a carwash branch in Saku, Harjumaa. Use their 28 years of expertise in a hamlet, where the waiting list for carwash can sometimes be a week long. To achieve the goals set out in this paper, the author has created a timeline, with a calendar for campaigns and promotions.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Bergmann
Co-advisor: Andrus Rahuorg
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Markus Rahuorg
Date Deposited: 09 Jun 2016 08:34
Last Modified: 02 Sep 2019 05:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2113

Actions (login required)

View Item View Item