Osterwalderi ärimudeli kohandamine B2B turundusmeetmetega BCS Auto OÜ näitel

Randveer, Rene-Evert (2016) Osterwalderi ärimudeli kohandamine B2B turundusmeetmetega BCS Auto OÜ näitel. [thesis] [en] The Adaptation of the Osterwalder Business Model with B2B Marketing Operations in the Example of BCS Auto OÜ.

[thumbnail of Osterwalderi ärimudeli kohandamine B2B turundusmeetmetega BCS Auto OÜ näitel - Rene-Evert Randveer.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (864kB)
[thumbnail of Lisa-1.ärimudeli-tahvel.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (194kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (45kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli kohandada ettevõtte ärimudeli lähtudes Osterwalderi ärimudeli mustritest ning B2B turundusmeetmetest. Antud teema aktuaalsus ettevõttes on tingitud pidevast konkurentsi kasvust turul ning ettevõtte tuleviku plaanidest. Lõputöö empiirilises osas koostati lähtudes Osterwalderi meetoditest kolme suurima kliendi kohta empaatiakaartid ehk kliendiprofiilid. Empaatikaartide eesmärgiks oli tuletada erinevad faktorid, millest klient võib mõtelda ning millised võivad olla tema ootused. Lisaks kaardistati ettevõtte sisesed plussid ja miinused, mida arvestati ärimudeli koostamisel. Et leida kinnitust ettevõtte sisesele infole ning uurida sihtgruppide ootusi pikaajalise autorendi kohta koostati küsimustik. Küsimustiku koostamisel olid autori nõuded, et valimis olevad ettevõtted oleksid erineva suurusega ning erinevast tegevusvaldkonnast. Kokku oli valimis 240 ettevõtet, millest küsimustikule vastasid 61 ehk ligikaudu 25%. Andmete analüüsiks kasutati IBM SPSS Statistics programmi ning saadud andmed esitati risttabelitena. Kindlaks tunnuseks valiti ettevõtte suurus ning muutuvaks tunnuseks olid uuritud küsimused, välja arvatud iseloomustavad küsimused. Empaatiakaartidest, kaardistatud plussidest ja miinustest ning küsimustikust saadud andmeid kasutati ärimudeli tahvli kirjutamisel. Kus iga lahtri täitmisel arvestati äriturundusmeetmetega ning ettevõttesisese informatsiooniga. Lisaks ärimudeli tahvlile koostati ärimudeli muster, mille ülesanne on kirjeldada, kuidas antud mudel toimib. Mustri koostamisel lähtuti Osterwalderi „sööda ja konksu“ ärimudeli mustrist, kus antud muster kohandati vastavalt ettevõtte tegevusvaldkonnale ning läbiviidud uuringute tulemustele. Lõputöös valminud ärimudel võimaldab BCS Auto OÜ-l läbi erinevate kanalite ja soodsate pakkumiste leida kliente, et oleks võimalik leida kliendile parimaid pakkumisi ning samas teenida suuremat müügikasumit tuleb antud ettevõttes pöörata suuremat tähelepanu lõputöös välja toodud ettepanekutele.

Abstract [en]

A thesis target was adaption of the business model, based of the Osterwalder business model and B2B marketing efforts. This theme topicality was due to the fact that the competition increases and setting new targets. A thesis empirical part include a three different empathy cards aka customer profiles based of the Osterwalder methods. Empathy cards target was identify different factors, which would be different client expectations, client wishes and etc. Additionally was mapped business model pros and cons which are important base for building a business model. Seek for business internal information and identify the target group expectations for long term car rental, was put together a questionnaire. Putting together a questionnaire was author requirement that elections is different size of companies and different areas of companies. Summary was in election 240 different companies and reply was sent by 61 different companies. It is make 25% of election. For analysing a data was used a IBM SPSS Statistics program and obtained data was presented in a fusion table. Assigned identifiers was election company size and variable identifiers was questionnaire questions excl. characterizing identifiers. Empathy cards data, mapped pros and cons data and data from questionnaire was used in business model blackboard. Filling each cell, was calculated marketing measures and internal information. Additionally for business model canvas was compiled the module of the business model. Target was description, how business model works. Creating module was used Osterwalder “Bait and Hook” business model module. Module adapted to the business model based for a questionnaire results. A thesis business model is useful for company BCS Auto OÜ and help to find new clients and partners thru different marketing channels and special offers. To find out new clients and partners is necessary to use in company these details what is decribed in a thesis. It is help to earn much more profit and built up client portfolio.

Item Type: thesis
Advisor: Ülle Aasjõe
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Rene - Evert Randveer
Date Deposited: 09 Jun 2016 08:33
Last Modified: 02 Sep 2019 05:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2095

Actions (login required)

View Item View Item