Soovitatav kirjandus

 
Clayton, Peter. 2003. "Kehakeel töökeskkonnas". Tallinn: Koolibri.
Kidron, Anti. 2004. "Suhtlemine". Tallinn: Mondo.