Kehakeel

Tõene / Väär küsimus
Kinnita, kas antnud väide on tõene või väär


1. Pärani avatud silmad näitavad üles huvi

True False

2. Suhtluspartnerite pea ja kehahoiak viitab koostöövalmidusele

True False

3.Suurenenud huvi - käed kukla taga.

True False

4.Kõrvale suunatud pilk väljendab soovi mitte suhelda

True False

5. Kuulaja kahtleb.

True False

6. Nõustumine kõnelejaga - käsi suu ees.

True False

7. Negatiivsed emotsioonid on suunatud alla ja endast eemale.

True False

8. Positiivsed emotsioonid on suunatud enda poole ja ülesse.

True False