Juhtum nr. 1. "Otstarbekas suhtlemine"

iDevice icon Juhtumi kirjeldus
Leia mitteverbaalseid suhtlemisvahendeid, mis soodustavad või takistavad suhtlemist?

Kuidas muutus arusaam suhtlemissituatsioonist siis, kui oli võimalus jälgida nii verbaalseid kui ka mitteverbaalseid suhtlemisvahendeid?