Psühholoogilised suhtlemisvahendid

IDevice Icon Eelteadmised
Vajalik ülevaade suhtlemisvahenditest

IDevice Icon Eesmärgid

Juhtida tähelepanu mitteverbaalsete suhtlemisvahendite otstarbekale kasutamisele suhtlemisprotsessis:

  • luua ja säilitada suhtlemispartnerite vahelist kontakti
  • reguleerida suhtlemisprotsessi kulgu
  • rikastada sõnalise teksti poolt antud tähendusi
  • suunata sõnade tõlgendamist
  • väljendada emotsioone ja situatsioonitõlgendust