Korduvate kvaliteedijuhtumite ennetamine Hyrles OÜ näitel.

Sõmmer, Simo (2016) Korduvate kvaliteedijuhtumite ennetamine Hyrles OÜ näitel. [thesis] [en] The Repetitive Quality Prevention at Hyrles OÜ.

[thumbnail of Simo_Sõmmer_lõputöö_Korduvate_kvaliteedijuhtumite_ennetamine_Hyrles_OÜ_näitel.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 31 May 2026.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 31 May 2026.

Download (192kB)

Abstract

Lõputöö käigus viidi läbi korduvate kvaliteedijuhtumite veariskianalüüs, mis tõi esile mittevastavuse juhtumite olemused, tekkepõhjused ja tagajärjed kuuel prismapainutusseadmel. Korduvate mittevastavuse juhtumite aluseks on Pareto-analüüs kaheteistkümne kuu lõikes, mille veapõhjused viitavad inimlikele e. painutusseadme operaatori eksimusele. Analüüsi tulemusel grupeeriti sarnased juhtumid. Juhtumite põhjused on erinevad seadmete ja nendel töötavate operaatorite tõttu, seetõttu on praagi kogus ja maksumus erinev. Juurpõhjuste, vea tekke ja liigi mõju hindamine on aluseks korrigeerivate e. ennetavate tegevuste väljaöötamiseks. Leiti parendatavad tegevused e. töötajate atesteerimine, teadmiste ja oskuste hindamine enne töökohale asumist. Nii välditakse töökohal tekkivate vigade sagedust ja vajadusel kaasatakse töötaja täiendkoolitusse. Korrigeerivaid tegevusi rakendatakse seadmeti erinevalt, olenevalt juhtumi kirjeldusest ja mõjust. Püüdeks on vähendada inimtegevusest põhjustatud praagijuhtumeid painutusprotsessides poole võrra ja vähendada praagist põhjustatud rahalisi kadusid, mis moodustab kuue seadme ja kaheteistkümne kuu lõikes 6415,79 eurot ja 2402 praak detaili. Parendustegevuste rakendamisel soovitakse ennetada toimunud vigade tiražeerimist ja vähendada maksimaalselt majanduslikku kahju.

Abstract [en]

The thesis was carried out in the course of repeatedincidents of quality, which highlighted the cases of non-compliance of the nature, causes and consequences of the formation of the six prism of bending. Cases of repeated non-compliance is based on the pareto analysis of the twelve-month basis, which refer to the human. After analysis mapped similar cases that are similar but the equipment and the operators due to the differences of reject quantities and costs vary. Root causes, error occurrence and the type of impact assessment is the basis for corrective preventive actions. It was found to enchance action generalizing. Staff qualification, knowledge and skills assessment before the start of his employment. This avoids the frequency of errors in the workplace and if necessary be included in the in the employee continued training. Corrective action for the units in different ways depending on the case and the description of the impact. An attempt to reduce the human caused incidents defective bending processesbroke in half and reduce the resulting financial losses which accounts for the twelve month basis device 6415,79 euros and 2,402 defective parts. Implementation of improvement activities is to prevent erros occured repetition and minimize economic losses.

Item Type: thesis
Advisor: Andres Jagomägi
Co-advisor: Tanel Tõnissoo
Subjects: Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Metal Cutting Tools and Equipment
Mechanical Engineering > Engineering Materials
Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology > Tolerancing and Measurement Technology
Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology
Mechanical Engineering > Engineering Materials > Material and Technology Selection
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Simo Sõmmer
Date Deposited: 09 Jun 2016 08:17
Last Modified: 09 Jun 2016 08:17
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2086

Actions (login required)

View Item View Item