Nelja ministeeriumi ühishoone ehituse organiseerimine

Luik, Markel (2016) Nelja ministeeriumi ühishoone ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of a Building for Four Ministries at Suur-Ameerika St.1.

[thumbnail of 2016_luik_markel_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (8MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (90kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (20kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö teemaks on Nelja ministeeriumi ühishoone ehituse organiseerimine. Rajatav hoone asub Suur- Ameerika tänav 1. Lõputöö aluseks on võetud Amhold AS poolt koostatud arhitektuurne põhiprojekt, KARISMA arhitektid OÜ poolt koostatud arhitektuurne eskiisprojekt, PIKO Projekti poolt koostatud konstruktsioonide seletuskiri ning EBB Projekt OÜ poolt koostatud vundamendi konstruktiivse osa tööprojekti seletuskiri. Kuna lõputöö aluseks võetud projektis pole välja toodud hoone siseviimistlust, klaasfassaadi ega ka küttesüsteemi, siis on käesoleva töö autor valinud ise siseviimistluse, klaasfassaadiks Shüco UCC 65 SG ja küttesüsteemiks kaugkütte. Lõputöö eesmärgiks on lahendada hoone ehitustööde organiseerimine mullatöödest kuni hoone siseviimistluse lõpetamiseni. Lõputöös käsitleb autor üksikasjalikumalt hoone monteeritavate elementide montaažitööde ning klaasist elementfassaadi tehnoloogiakaarte. Samuti leiab autor hoone eelarvelise kogumaksumuse, koostab ehituse koondkalendergraafiku, ehituse üldplaani koos kirjeldustega, selgitab välja ehituse organiseerimise kulud ning nende võrdlus ehituse kogumaksumusega. Lisaks määratakse tõstemehhanismid ehitustegevuse läbiviimiseks. Eelarve ning koondkalenderplaani koostamisel on tuginenud autor Eke Nora OÜ poolt välja töötatud üksushinnetele ja ajanormidele. Lõputöö viimases peatükis kirjeldatakse töö-ja tuleohutuse ning keskkonna tagamise plaani. Käesoleva lõputööga on lahendatud Suur- Ameerika tänav 1 nelja ministeeriumi ühishoone ehitustööde organiseerimine. Lõputöö aluseks on võetud Amhold AS poolt koostatud arhitektuurne põhiprojekt, KARISMA arhitektid OÜ poolt koostatud arhitektuurne eskiisprojekt, PIKO Projekti poolt koostatud konstruktsioonide seletuskiri ning EBB Projekt OÜ poolt koostatud vundamendi konstruktiivse osa tööprojekti seletuskiri. Arhitektuurset ja konstruktiivset lahendust on kirjeldanud autor vastavalt kasutatud projektdokumentatsioonidele. Põhjalikumalt on tehnoloogiakaartidest käsitletud hoone teise torni I korruse monteeritava karkassi montaažitöid ja torni tüüpkorruse klaasist fassaadielementide montaaži, kus on välja toodud tööde mahukus, töö teostamise meetod, vajalikud mehhanismid, tööde kestvus, tarnegraafikud ja tööjõuressursside vajadus. Ehitustööde brigaadid on komplekteeritud vastavalt tehnoloogilisele vajadusele ning Eke Nora ajanormidele on kujunenud hoone ehitusprotsessi pikkuseks 469 päeva. Ehitustööde alguseks on planeeritud 5. oktoober, 2015 ning viimased ehitustööd lõppevad 20. juuli, 2017. Ehitustööliste maksimaalseks vajaduseks kujunes 137 töölist. Vastavalt andmebaasile on autor saanud hoone eelarveliseks maksumuseks 19 786 974 € + km. Ehituse organiseerimise maksumus moodustab sellest 5,7 % ehk 1 130 974 € + km. Autori brutopakkumushinnaks kujunes 23 744 369 €. Kokkuvõtteks võib öelda, et vastavalt püstitatud lähteülesandele on lõputöö eesmärk täidetud. Lõputöö koostamine andis autorile uusi teadmisi ehitusetööde organiseerimisest ning tehnoloogilistest protsessidest.

Abstract [en]

Organizing the Construction of a Building for Four Ministries at Suur-Ameerika St.1. This thesis resolves the organisation of construction works of a single building for the four ministries at no.1 Suur–Ameerika street. The final paper is based on the main architectural design project by Amhold AS, the rough architectural design prepared by KARISMA arhitektid OÜ, the constructions explanatory note compiled by PIKO Projekt, and the explanatory note concerning the constructive part of the work design, made by EBB Projekt OÜ. The architectural and constructive solution is described according to the project documentation, used by the author. The more detailed description is given of the assembly works of the second I-floor tower carcass, based on the technological charts, and the assembly of glass façade elements for the typical floor tower, where the author specifies the works volume, work performance method, the required mechanisms, work duration, schedules of delivery and a need for the labour force resources. The construction brigades are formed in conformity with the technological needs and the Eke Nora time norms that require a 469-day long building construction process. The beginning of the construction works is planned for 5 October, 2015, and the last construction works will be finished on 20 July, 2017. The maximal number of building workers is 137. According to the data base, the author received the estimated cost of the construction in the amount of 19 786 974 € + VAT. The share of the building organisation in it is 5.7 %, i.e. 1 130 974 € + VAT. So, the author calculated the gross price offer in the amount of 23 744 369 €. In the conclusion, the author may state that the purpose of the final paper, based on the initial task, was achieved. The compilation of the thesis provided the author the new knowledge in regard to the construction work organisation and the technological processes.

Item Type: thesis
Advisor: Aivars Alt
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Markel Luik
Date Deposited: 13 Jun 2016 09:57
Last Modified: 02 Sep 2019 05:35
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2073

Actions (login required)

View Item View Item