Teooria-ja sõiduõpe mootorsõidukijuhi esmaõppes - tulemuslikud õppemahud ja juhendaja roll

Mesilov, Martin (2016) Teooria-ja sõiduõpe mootorsõidukijuhi esmaõppes - tulemuslikud õppemahud ja juhendaja roll. [thesis] [en] Theory and driving study of motor vehicle driver´s first stage training - effective learning capacity and supervisor´s role.

[thumbnail of Lõputöö - Teooria-ja sõiduõpe mootorsõidukijuhi esmaõppes  tulemuslikud õppemahud ja juhendaja roll Mesilov Martin.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (588kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (148kB)

Abstract

Autori lõputöö analüüsib ja kirjeldab B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava Eestis, Soomes, Norras, Suurbritannias, Valgevenes ja Venemaal. Lõputöö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada eel-nimetatud riikide B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava. Tuginedes otsingu allikatele leida nende riikide B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad, kirjeldada ja analüüsida neid ning leida ühist ja erinevus. Lisaks toodi välja statistilised andmed, mis võimaldasid võrrelda Eesti riigi liiklusõnnetustes hukkunuid teiste eel-nimetatud riikidega. Lõputöö on kirjutatud tuginedes teoreetilisele informatsioonile, mis oli võimalik leida interneti vahendusel. Lõputöö kirjutamisel, andmete kogumisel ja nende analüüsimisel avastas autor nii mõndagi uut ja huvitavat teiste riikide kohta. Igas riigis on B-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava erinevalt koostatud ja rakendatakse omamoodi. Eesti, Suurbritannia, Norra ja Soome kasutavad GDE-maatriksit mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavas, kuid Valgevene ja Venemaa seda ei tee, kuna eraldised riigid tuginevad selles valdkonnas autoriteetsetele isikutele. Iga riigi hukkunute arv oli niivõrd erinev, et võrdluseks Eestiga tuli leida keskmine hukkunute arv miljoni inimese kohta. Mootorsõidukijuhi õppekavade mahud uuritud riikides erinevad mitme teooriatunni ja sõidutunni võrra Eesti mootorsõidukijuhi õppekavast. Lõputöös jõudis autor järeldusele, et vaatamata suurele hulgale teooria- ja sõidutundide arvule Venemaal ja Valgevenes ei mõjuta hukkunute ja liiklusõnnetuste arvu. Suurbritannias on liiklusõnnetuste arv kaks korda suurem, kui Venemaal ja hukkunute arv on ligi kuus korda väiksem. Samuti ei oma tähtsust sõidukite arv riigis, mis liikluses osaleb. Soomes ja Eestis sõidukite arv erineb ligikaudu 47 000 auto võrra ehk Eestis on kasutusel liikluses vähem autosid ja ikka on hukkunuid pea kaks korda rohkem kui Soomes. Need riigid, kus on õppekava mahud kõige väiksemad või olematud nagu Suurbritannias, siis nende riikide hukkunute arv on tugevalt madalam võrreldes teiste riikidega. Põhjuseks võib olla praktiline kogemus ehk palju sõidupraktikat enne juhilubade taotlemist. Lõputöös on kirjutatud ka juhendaja rollist juhi ettevalmistamisel, mis on küllaltki aktiivne Suurbritannias. Suurbritannias on võimalus lausa autokooli asemel kasutada ainult juhendajat, kuna autokool on selles riigis vabatahtlik. Eesti riigis on juhendaja kasutamine võimalik, aga ei kasutata aktiivselt ja mõningad muudatused võiks mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavasse viia. Lõputöö autori arvates sai seatud eesmärk täidetud, sest selle koostamise käigus tuli ilmsiks nii mõnigi puudus, mida võiks parandada B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavas. Kokkuvõttes tuleb välja, et ei oma tähtsust kas on suurriik või väikeriik, kas mootorsõidukijuhi õppekava on oma mahult suur või väike, kas on kasutusel olevad sõidukeid palju või vähe või kui palju elanike elab riigis. Liiklusesse ja liiklusohutusse suhtumine sõltub inimeste hoiakutest ja kultuurist. Inimeste hoiakud kujunevad juba lapsepõlvest vanemate poolt. Erinevates maailma riikides on erinev kultuur ja arusaam liiklusest. Tänu sellele on ka liiklusõnnetuste arv eri riikides erinev. Lähtudes lõputööst teeb autor ettepaneku viia sisse muudatused Eesti B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavasse: • Teooriatundide arv jätta samaks, aga muuta sõidutundide arvu. See tähendab, et sõidutundide arvu mitte määrata. Põhjuseks on see, et iga inimene on erinev nii oma arengult, kui ka iseloomult. • Pikendada õppekava aega sõidupraktika teostamiseks ehk enne Maanteeametisse eksamile minekut tuleb eelnevalt veel lisaks sõita juhendajaga. • Juhendaja roll määrata võimalusel kohustuslikuks, et iga õpilane saaks harjutada ka väljaspool autokooli koos vanemate või kellegi teisega, kes sobib juhendajaks • Juhendaja kasutamisel kaasata juhendaja esimesse teooria moodulisse sellisesse tundi nagu „Iseseisvaks õppimiseks juhendamine“ • Viia B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava algastmesse lõppastme koolitus, et libedasõidu kogumust ja säästliku sõiduviisi kasutada juba esmase juhiloa saamisel.

Abstract [en]

Theory and driving study of motor vehicle driver´s first stage training - effective learning capacity and supervisor´s role. This research consist of 43 pages and several tables and diagrames. The aim of the research was to analyse five different countries B-category driver preparation curriculum to find disadvantages of the traffic safety and provide solutions to improve traffic safety in Estonia. The graduation thesis consists of five chapters. In the first chapter the author describes Estonian B-category driver preparation curriculum, on what is it based on and explaining the GDE matrix. In the second chapter the author describes and analyses B-kategory driver preparation curriculum of the five countries which are Norway, Finland, Great Britain, Belarus and Russia. The third chapter compares previously mentioned countries with Estonia and what are the differences. Also in the third chapter are mentioned driving simulator studies and Estonian national traffic safety program 2003-2015. Pointed out the fatalities of these countries per million inhabitants.Fourth chapter analising the results which were found and explaining the results. In the fifth chapter the author discribes B-category driving instructor and HERMES program for preparation of driving instructor. The useage of the driving supervisor as a family member. What are the requirements to become a driving supervisor for your own child/ future driver and what need to be done during the driving lessons. Some forbidden things when driving with supervisor. The graduation thesis data and information is mostly found on the internet and contacting foreign countries people. Some of the data was hard to find, but with a help from Estonian road administration that needed information was found. Based on this research of other countries B-category driving preparation curriculum and comparing it with Estonian driving preparation curriculum, the author made proposals which in his opinion could make difference in preparing new drivers. Also from the analyses the autoher made a suggestion to make changes in Estonian B-category driving preparation curriculum.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Kreek
Subjects: Transport > Traffic Management
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Martin Mesilov
Date Deposited: 30 May 2016 10:46
Last Modified: 31 Aug 2019 15:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2061

Actions (login required)

View Item View Item