Raudteeülekäikude liiklusohutuse analüüsimine tuginedes aastate 2010-2015 andmetele

Kallas, Marilis (2016) Raudteeülekäikude liiklusohutuse analüüsimine tuginedes aastate 2010-2015 andmetele. [thesis] [en] Pedestians Safety on Level Crossings Based on 2010-2015 Data.

[thumbnail of Kallas_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (154kB)

Abstract

Eestis toimub arvestades meie rahvaarvu vähesust suhteliselt palju raudteeõnnetusi, mistõttu tuleks pöörata suuremat tähelepanu ja rakendada vajaminevaid meetmeid raudteeohutuse suurendamiseks. Käesolevas lõputöös on autor käsitlenud raudteeülekäikude liiklusohutust tuginedes aastate 2010-2015 andmetele. Töö käigus läbi töötatud õnnetuste põhjuste, kõrgendatud riskifaktorite ning tehtud järelduste põhjal leiab autor, et jalakäijate liiklusohutuse tagamiseks raudteeülekäikudel on vaja parandada nii jalakäijate liikluskäitumist kui tuleb tähelepanu pöörata riiklike regulatsioonide muutmisele. Uuritud ajaperioodil leidis ülekäikudel aset kokku 22 jalakäijate ja rongi vahelist õnnetusjuhtumit, milles sai vigastada üksteist inimest ning hukkus kaksteist. Suurimateks õnnetuste põhjuseks oli liikleja tähelepanematus, mis oli tingitud alkoholijoobest ning kõrvalistele asjadele tähelepanu pööramisest. Samuti on suureks probleemiks olukorra vale hindamine, mille tõttu ei hinnata rongi kaugust ega kiirust õigesti ning joostakse rongi eest läbi või läbitakse ülekäik jalgrattal. Ligi üks viiendik ülekäikudel aset leidnud õnnetustest on olnud eeldatavad enesetapukatsed. Kuna 2014 ja 2015 ei ole märgata hüppelist jalakäijatega seotud õnnetusjuhtumite arvulist tõusu võib väita, et uute reisirongide kasutusele võtmine ei ole statistilist üldpilti muutunud. Seega pole võimalik teha kindlaid järeldusi, millest võib välja lugeda uue veeremi ja õnnetusjuhtumite arvu vahelist seost. Liiklusohtuse suurendamiseks ja õnnetuste riski vähendamiseks teeb töö autor järgmised peamised ettepanekud: o muuta kohustuslikuks iga ülekäigu valgustamine sõltumata asukohast o ülesõitude ning ülesõitudega külgnevate kõnniteedel pöörata suuremat tähelepanu jalakäijate ohutusele, paigaldades tõkkepiirdeid ning korrigeerides tõkkepuu asukohta o sulgeda võimalikult palju raudteeülekäike, ehitades tunneleid ning sildu ohutumaks raudtee ületamiseks o suunata raudteeohutusele suuremat avalikkuse tähelepanu ning informeerida nii jalakäijaid kui ka rattureid korrektsest raudtee ületamisest ning sellega seonduvatest riskidest

Abstract [en]

The topic of the current study is: "Pedestrians Safety on Level Crossings Based on 2010-2015 Data". One of the main reasons of writing about this topic is the fact that the safety of the rail roads is very important in all over the world and the pedestrians safety on level crossings is increasingly needing more attention. The aim of this study is to analyse the current situation of the Estonian level crossings safety, specifically the state of the pedestrian crossings and by working through the data, bring out the main reasons for the crashes between pedestrians and trains. By analysing the current regulations on the crossings and the reasons behind the accidents, the study provides suggestions on how to increase the safety and how to decrease the risk of crashes on the crossings. In addition, the study gives attention to whether taking into use of the newer passenger rolling stock has changed the number of crashes noticeably between pedestrians and trains. During the time period which was investigated there took place 22 pedestrian and train involved accidents, in which eleven people got injured and twelve people died. The main reason of the accidents was the inattention of the pedestrian, which was due to intoxication of alcohol or due to giving attention to extraneous things. Also one of the biggest problems was the poor judgment of the situation, whereupon the distance and the speed of the train is inadequately assessed and pedestrians run over right before the train, or the crossing was crossed by bicycle. Almost one fifth of the accidents taken place on the level crossings have presumably been suicide attempts. Due to the fact that there can not be noticed a distinctive rise in the numbers of pedestrian involved accidents during 2014 and 2015, it can be assumed that the taking into use of the new passenger trains has not changed the statistics. Therefore, it is not possible to make clear assumptions, which would show a connection between the new train rolling stock and the number of accidents. During working through the reasons of accidents, elevated risk factors and taking into account the conclusions that were made, the author finds that in order to ensure the safety of the pedestrian on level crossings it is needed to correct the traffic behavior of the pedestrian and give more attention to changing the national regulations.

Item Type: thesis
Advisor: Rita Ojala
Subjects: Transport > Rail Transport > Rail Traffic
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Marilis Kallas
Date Deposited: 30 May 2016 08:58
Last Modified: 02 Sep 2019 07:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2048

Actions (login required)

View Item View Item