Eesti autospordi turvalisuse tõstmise vajadus ja lahendused

Oberg, Harri (2016) Eesti autospordi turvalisuse tõstmise vajadus ja lahendused. [thesis] [en] Estonian Rally Security Improvement Needs and Solutions.

[thumbnail of Lõputöö Harri Oberg, Eesti autoralli turvalisuse tõstmise vajadus ja lahendused AT81.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (139kB)

Abstract

Antud lõputöö esimeseks probleemiks püstitati turvatöötajate ebapädevus. Lahendusena tõi autor välja kolm peamist punkti: 1. Koostööleping Eesti Kaitseväega ajateenijate näol. 2. Luua kindel vabatahtlike ehk entusiastide selts, kuhu saavad astuda vabatahtlikud, kes on valmis oma regioonis autospordi üritustel rajajulgestaja kohustusi täitma. 3. Eesti Autospordi Liidu ja kindla turvaettevõtte vaheline koostööleping terveks hooajaks. Teise kitsaskohana tõi autor välja fotograafide ja meedia ohutuse. Murekohtadeks paiknemine ohtlikes keelualades ja rajaturvajate hoiatuste eiramine. Autori ettepanekuna: 1. Võistluspõhsed TV-Fotovestid tuleks kaotada. Alles tuleks jätta ainult hooajapõhised vestid. 2. Kindlasti peaks korraldama enne TV-fotovesti taotlemist, vastava koolituse. Hooajalise vesti aluseks võikski olla koolituse läbimine. Tänu sellisele korrale jääksid rajaäärde professionaalsed ja kogemustega fotograafid, kes oskavad ka ralliraja ääres korrektselt käituda ja potensiaalset ohtu ennetada. Et ralli korraldajatel oleks ülevaade raja seisukorrast ja julgeolekust ka poolte võistlusmasinate läbimise korral, siis tuleks lahendusena: 1. Paigutada lisa nullautod võistlejate rivi keskele. 2. Kasutada lendavaid droone, mis edastaksid live pilti võistluskeskusesse. Võistlusraja paremaks tähistamisekstuleks : 1. Võtta kasutusele punast värvi lintide kasutamine keelualade tähistamiseks. Punase märgistusega lindi taga seismine oleks kõigile rangelt keelatud. Selliselt tähistatult oleksid ohtlikud kohad ka rajaturvajatele paremini arusaadavad. Väheneks tõenäosus, et pealtvaatajad hakkavad omavoliliselt linte ümber tõstma või keeluala silte eemaldama. Et nullautode roolis oleksid kogenud ja pädevad piloodid, selleks tuleb: 1. Korraldajad peaksid katma nullauto ekipaaži elamise ralli ajal ning hüvitama võistlusele kulunud kütuse. 2. Nooremaid sõitjaid kellel on huvi nullautona võistlusel startida, tuleks juba noomerast peast vanemate nullautode pilootide poolt koolitada. Tagamaks parema ülevaate sõidukite liikumisest ning vajadusel oluliselt kiiremini abi kannatanuni saata, selleks tuleb kindlasti: 1. Paigaldada võistlusmasinatele GPS jälgimisseadmed. Lõputöö kokkuvõttena sai autor läbi küsitluse kinnitust välja toodud probleemidele. Oli ka autoripoolseid murekohti, mis küsitluse tulemusena ümber lükati. Näiteks ei nõustunud küsitluses vastanud, et praegune sportralli sõitjalitsentsi taotlemise kord on liiga lihtne. Lõputööd kirjutama asudes oli autori põhiliseks eesmärgiks probleemsete kohtade väljaselgitamine ja neile lahenduste pakkumine. Lõputöö tulemusena kaardistati olulised murekohad ja leiti neile ka omapoolseid lahendusi. Seega leiab autor, et töö on täitnud oma eesmärgi ning loodab, et tänu püstitatud probleemidele ja nende väljatoomisele, õnnestub Eesti autoralli turvalisust tulevikus parandada.

Abstract [en]

The first problem raised in current thesis is incompentece of security staff. As solutions, autor proposed three main ponts: 1. Cooperation contract with Estonian Defence Forces for involving servicemen. 2. To create a certain local community of voluntaries, who are willing to participate in regional rally events as security staff members. 3. A fixed contract between Estonian Autosport Union and a certain security company for the entire season. As a second shortage, author brought out the safety of photographs and ohter representatives of media. The main problems are concerned with dangerous choice of location and ignoring the commands of security staff. Therefore, author suggests: 1. Applying TV-Photovests for a only a single event should be excluded. Only vests for the entire season should be remained. 2. A respective training should be organised before applying for TV-Photovests. The basis for getting a seasonal vest should be a successful pass through the seminar. Thanks for such a system, only professional and experienced photograps would remain by the stage knowing how to behave and prevent potential risks. Rally organisers should have an overview of the condition and security on the special stage even after half of the competitors have passed. For that goal author recommends: 1. To locate extra zero-cars in the middle of competitors. 2. To use drones above the stage to provide live coverage for the head quater. For better marking of the special stage: 1. To take into use red colored ribbons for marking prohibited areas. To stand behind a red ribbon should strictly forbidden. Thus, such dangerous areas would become more noticed for security staff as well. The probability that spectators start to rearrange ribbons or signs of prohibited areas decreases. To assure that the pilots of zero-cars are experienced and competent, should be: 1. Organisers of the events should cover the expenses of zero-car pilots, including accommodation and resources spent on fuel. 2. Younger drivers who wish to start as a zero-car pilots, should be educated by older drivers already in early age. To assure better overview of the movement of vehicles and to react faster on the occasion of emergency, there should be: 1. Installed GPS tracking devices for rally cars. As a result of this thesis, the author got confrimation through questionnaire for the previously stated problems. There were also some subjects that were disproved with this thesis. For example, the participants in this questionnaire did not agree with the argument that current procedure for driving licence application is too easy. When the author started to prepare for the thesis, his main goals were to find out problematic areas and to suggest solutions for them. As a result of this thesis, main concerns were mapped and possible solutions offered. Thus, the author finds that this thesis has met the objectives and hopes that through this work it is possible to make Estonian rally events more secure in the future.

Item Type: thesis
Advisor: Alar Õige
Subjects: Transport > Traffic Management > Traffic Safety
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Harri Oberg
Date Deposited: 30 May 2016 10:44
Last Modified: 02 Sep 2019 05:35
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2045

Actions (login required)

View Item View Item