Liikumisharjumuste seosed transpordialaste keskkonnamõjudega TTK töötajate ja üliõpilaste liikumistarbe näitel

Berg, Reimo (2016) Liikumisharjumuste seosed transpordialaste keskkonnamõjudega TTK töötajate ja üliõpilaste liikumistarbe näitel. [thesis] [en] Relations between people´s movement habits and environmental impact in the field of transport at the example of a movement need survey of TTK University of Applied Sciences employees and students.

[thumbnail of Reimo Berg Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (141kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö „Liikumisharjumuste seosed transpordialaste keskkonnamõjudega TTK töötajate ja üliõpilaste liikumistarbe näitel“ käigus andis autor ülevaate transpordialaste keskkonnamõjude seostest liikumisharjumustega TTK töötajate ning üliõpilaste liikumistarbe uuringu näitel. Töö teoreetilises osas on kirjeldatud transpordialaseid keskkonnamõjusid ning mõju ümbritsevale keskkonnale, keskkonnajuhtimissüsteemi olemust ning rakendamise vajalikkust avaliku sektori organisatsioonides ning töö empiirilises osas viidi läbi ankeetküsitlus TTK töötajate ning üliõpilastega, et välja selgitada nende liikumisvajadused ning põhjused, millest on valikud tingitud. Küsitlus oli vastamiseks avatud ajavahemikul 06.04.16 kuni 20.04.16 ning selle aja jooksul kogus autor 201 vastust. Antud lõputöö teema on uudne, kuna varasemalt puuduvad liikumisharjumuste uuringud TTK-s. Liikumisharjumuste analüüsimine võimaldab saada sisendit organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteemi paremaks rakendamiseks ja seeläbi parandatakse keskkonnahoiuga seotud meetmeid. Keskkonnajuhtimisüsteemide rakendamine organisatsioonides on üha levinum nii avalikus kui erasektoris, kuid kindlasti on oluline selle edasine propageerimine. Haridusasutused, sealhulgas TTK, saavad olla siinkohal heaks eeskujuks integreerides keskkonnajuhtimise osaks organisatsiooni juhtimisest. Läbiviidud uuringu tulemustest selgus, et jalgratta kasutatuse protsent valimisse valitud inimeste poolt on madal. Jalgratta kasutatuse suurendamine aitaks muuta TTK kui avaliku sektori organisatsiooni tegevust keskkonnasõbralikumaks, luues sealhulgas head eeskuju. Uuringu tulemustest lähtub, et kaasaegse jalgrattaparkla rajamine ning kaasaegse pesuruumi loomine ja propageerimine suurendaks jalgratta kasutajate osakaalu. Ühistranspordi kasutust jalgsi käimisega kombineerides liiguvad TTK ning elukoha vahel ligi kaks kolmandikku vastanutest. Keskkonnahoiu seisukohtadest on selline liikumisharjumiste tarbimine keskkonnasõbralikum kui isikliku sõiduauto kasutamine. Selliseid liikumisharjumusi saavad lubada vaid inimesed, kellel puuduvad perekondlikud kohustused või on sõltumatud teistest ajalistest kohustustest. Inimesed kes on sunnitud perekonda erisihtkohtadesse organiseerima, asju transportima jms on valinud pigem isikliku transpordivahendi kasuks, mille valikul domineerivad mugavus ning ajakulu. Isiklikku sõiduautot kasutavad peaaegu üks kolmandik vastanuist. Isikliku sõiduauto kasutatust põhjendasid vastajad suuresti sarnaste põhjustega. Domineerivaks põhjuseks on perekond ning nende vajadused erinevate sihtkohtade vahel liikumiseks. Märgiti ka asjade transporti, mida oleks mõne alternatiivse transpordivahendiga tülikas teha. Süvitsi analüüsides ilmneb, et võimalusi keskkonnahoiu suurendamiseks oma igapäevaste liikumisharjumuste muutmise kaudu oleks olemas, kuid mugavus ja ajakulu panevad inimeste valikud paika. Alternatiivseteks võimalusteks oleks kasutada sõiduautode ühiskasutussüsteemi või propageerida koossõidusüsteemi, mille kaudu tekiks ühe sõiduki poolt tekitatud keskkonnamõjude jagamine hulga inimeste vahel. Liikumisharjumuste analüüsimine ning süsteemne planeerimine tooks kaasa transpordialaste keskkonnamõjude vähenemise. Näiteks võivad teatud enneaegsed inimeste surmad olla seotud saastunud sissehingatava õhu ning müra ja vibratsiooniga, mida tekitavad mootorsõidukid. Oleks vaja anda igal inimesel oma panus olukorra parandamiseks, et kõik saaksid elada täisväärtuslikku elu. Inimestele olukorra tõsiduse teadvustamine nõuab järjepidevat teavitustööd, näiteks läbi erinevate infokanalite ja valdkonnas tegutsevate inimeste poolt korraldatud kohtumiste.

Abstract [en]

Relations between People´s Movement Habits and Environmental Impact in the Field of Transport at the Example of a Movement Need Survey of TTK Employees and Students The aim of this research work is to give an analysing overview of the relations between people´s movement habits and environmental impact in the field of transport at the example of a movement need survey of TTK University of Applied Sciences (TTK) employees and students. The actuality stands from the circumstances of our environment and from the increasing need to pay more attention towards environmental pollution. Every persons awareness and behavioural change is substantial and can give an important support for the sustainable way of thinking and living. Starting from the end of the last century more institutions have integrated an environmental management system to the overall management system of their organisations. TTK is running a project, which aim is to gather neccessary information for applying this kind of system. So the actuality of this research work rose also from the goal to build up this kind of system in TTK. Because of this the aim of the movement need survey which was carried out in this research work was to find out what does characterises the movement habits of TTK students and employees and what causes their choices. There were three following research tasks: to give a theoretical overview of the necessity of environmental sustainability, the relations between transport and environmental pollution and the relations between people´s movement habits and environmental sustainability to create better quality of life; to conduct a movement need survey amongst TTK students and employees to find out what does characterises the movement habits of TTK students and employees and what causes their choices; to synthesize the theoretical and empirical material and data to also give suggestions for applying a environmental management system in TTK. There were two main results: the rate for using a bicycles is low, therefore measures for increasing the use of bicycles could be an important part of TTK´s environmental management system, for example a bicycle park and washing rooms could influence the use of bicycles; although two-thirds of the respondents are combining the use of public transport and going by foot (between home and TTK), still one-third depends on a personal car because of ohter obligations, therefore measures for decreasing the use of cars is also an important aspect of the environmental management system, this could be supported by shared car system or ohter bonus systems.

Item Type: thesis
Advisor: Sven Kreek
Subjects: Environmental Technology > Environmental Protection > Environmental Impact Assessment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Reimo Berg
Date Deposited: 30 May 2016 10:41
Last Modified: 02 Sep 2019 05:36
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/2038

Actions (login required)

View Item View Item